טפסים לימי ייעוץ ולבדיקת נקודות תשפ״ד

ימי ייעוץ תשפ"ד

ימי הייעוץ הבאים יתקיימו השנה בתאריכים: 20.9.23, 3.9.23, בין השעות 15:00-09:00. חלק מהסגל יפגוש את הסטודנטיות והסטודנטים בזום, וחלק במשרד באופן פיזי. לא יהיה ייעוץ היברידי.

שימו לב: לתלמידי שנים א' – ג' (כולל) הייעוץ הוא חובה. לשאר - מומלץ מאד, זו הזדמנות לעדכן ולהתעדכן, ולוודא שהעניינים המינהליים בסדר. הכל מתבקשים להירשם לימי הייעוץ בטבלת הרישום.

פגישת הייעוץ תמשך כרבע שעה. לכן, הקפידו לבוא עם המסמכים הבאים לפגישה:

  1. מערכת השעות לתשפ"ד.
  2. טופס ייעוץ בהתאם לשנת הלימודים שלכם – שלחו לאימייל של המרצה כרבע שעה לפני הפגישה.
  3. גיליון ציונים – לתלמידי שנים ב' ו- ג'.

 

אם ערכתם תיקונים בטופס במהלך הפגישה, שלחו את הטופס המעודכן למרצה בתום הפגישה. 

לאחר אישור המרצה, שלחו את הטופס במייל למזכירות התכנית.

 

פגישת היעוץ תמשך כרבע שעה. לכן, הקפידו לבוא מוכנים וערוכים לפגישה.

בתום פגישת היעוץ, נא שלחו למרצה היועץ/ת את הטופס אותו מילאתם באמצעות האימייל (אין למסור טפסים באופן ידני).

את הטופס החתום יש לשלוח במייל למזכירות התכנית

 

במידה והנכם מעוניינים לקחת קורסים מחוץ לתכנית, אנא ציינו זאת על גב הטופס.

להלן הטפסים לייעוץ לפי התארים: 

תואר שני: 

תואר שני עם תזה - תלמידי שנה א׳ וב׳.  

תואר שני עם תזה – שנה א'-ג' – עתודה למסלול המשולב. 

תואר שני עם תזה – תלמידי שנה ד'.  

תואר שני עם תזה – תלמידי שנה ה'.

תואר שני ללא תזה. 

 

תואר שלישי: 

שנה א׳  

תואר שלישי - התמחות פסיכואנליזה ופרשנות.

תואר שלישי - התמחות פרשנות ותרבות.

המסלול המשולב לתואר שלישי - לאחר אישור הצעת מחקר.   

שנה ב׳ ומעלה 

המסלול המשולב לתואר שלישי לאחר אישור הצעת מחקר. 

תואר שלישי - התמחות פסיכואנליזה ופרשנות. 

תואר שלישי – לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתכנית.

תואר שלישי - התמחות פרשנות ותרבות.  

 

תאריך עדכון אחרון : 25/12/2023