טופס אישור מנחה לדוקטורט

סטודנטים אשר מעוניינים לעבוד עם מנחה שלא נמנה/ית על הסגל האקדמי של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות נדרשים לאשר זאת באמצעות טופס אישור מנחה לדוקטורט

- אין להתחיל יחסי הנחיה ללא החתמת ראש התוכנית על טופס זה

- יש למלא את הטופס ולהגישו בדואר אלקטרוני למזכירות התכנית לפרשנות ותרבות וכן לראש התכנית hermeneutics.culture@biu.ac.il  ; hizky.shoham@gmail.com

 

להורדת טופס אישור מנחה לדוקטורט - לחצו כאן