תואר שני

לימודי פרשנות ותרבות 

מבוא                                                                       

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות הוקמה בשנת 1999 והיתה למסגרת הראשונה בישראל שהציעה לימודי פרשנות ותרבות לתארים מתקדמים. התכנית מציעה מגוון נקודות מבט תיאורטיות לניתוח ופרשנות של כל תחום של פעילות אנושית. תוכנית הלימודים מבוססת על הבנת המונח "תרבות" במובנו הרחב ביותר הכולל – מעבר ליצירות המזוהות עם תרבות (אמנות, ספרות או מוסיקה) – את מכלול הפעילויות האנושיות המאורגנות במסגרת שפה, מוסדות ופרקטיקות. ההנחה הבסיסית שלנו היא ניתן לפרש ולחקור את רוב הדברים כתופעה תרבותית ובאופן המשלב בין נקודות מבט שונות. בזכות רוחב היריעה התיאורטי והמתודולוגי, הסטודנטיות והסטודנטים בתכנית נהנים מחופש יוצא דופן בבחירת נושאי הכתיבה ואופן הגישה אל מושאי המחקר. 

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות עוסקת במרחב התרבותי והפרשני על מכלול היבטיו: תיאוריות של פרשנות, פרשנות של טקסטים, ניתוח של מוסדות ופרקטיקות חברתיות. כל התחומים הללו עוסקים בפרשנות של עובדות, טקסטים תרבויות והתנהגויות אנושיות ומפגישים בין מדעי הרוח, הטבע, החברה, יהדות, ומשפטים. דגשים אלו יתבטאו בבחירת קורסי הבחירה וכמובן בהתמחות הקשורה בעבודת המחקר ובהנחיה לקראתה. התוכנית מאגדת תחת קורת גג אחת חוקרים וחוקרות שהעניין האינטלקטואלי שלהם מפגיש בין דיסציפלינות של ידע וכלים תיאורטיים ופרשניים שונים. 

הלימודים בתכנית לפרשנות ותרבות הם לימודי תואר שני ושלישי ומכוונים למועמדים ומועמדות שסיימו את לימודי התואר הראשון ו/או השני שלהם בהצטיינות ואשר מגלים רצון ויכולת ללימודים בינתחומיים ממספר דיסציפלינות. קבלתם של מועמדים הבאים למסלול כאשר באמתחתם החשיבה והידע מתחום אחד שבו הצטיינו היא בסיס חשוב ללימוד הבין-תחומי. 

מכסת השעות משקפת את העובדה שהתלמידים נדרשים ללמוד תחומי ידע שאין להם היכרות מוקדמת עימם וכן להטמיע בכתיבתם הגות בינתחומית. הקורסים בתכנית מכשירים למחקר כזה והסטודנטים אף יכולים לשלב כלים מתודיים מהקורסים השונים למתודה מקורית משלהם . 

כל המועמדים המעוניינים ללמוד במסגרת התכנית יעברו ראיון קבלה. במסלולים המחקריים (תואר שני עם תזה, המסלול המשולב בתואר השלישי ותואר שלישי) המועמדים יתבקשו להגיש לקראת הריאיון חיבור קצר בו יציעו רעיון למחקר (שאליו לא יהיו מחויבים בהמשך לימודיהם). 

ניתן ללמוד בתכנית לתארים הבאים לפי הדרישות והתנאים המפורטים להלן: 

תואר שני  

1. המסלול המחקרי (עם תזה)

2. המסלול המשולב (לדוקטורט ללא צורך בכתיבת תזה).

3. המסלול העיוני (ללא תזה) 

שימו לב: ההרשמה למסלולים השונים מתקיימת רק בסוף השנה הראשונה של התואר השני. בשנה הראשונה כולם רשומים כתלמידים במסלול העיוני, מסיבות מינהליות בלבד. בתום השנה הראשונה יירשמו הסטודנטים לאחד משלושה מסלולים בהתאם לתכנון המוקדם: המסלול המחקרי (עם תזה), המסלול המשולב (לדוקטורט) והמסלול העיוני (ללא תזה).

 

1. המסלול המחקרי (עם תזה) 

למי מיועד -  בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת. 

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה. 

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים. 

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז), כתיבת הצעת מחקר והגשת עבודת מחקר (תזה) כולל הגנה. 

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז) לפי הפירוט הבא: 

  1. הרמנויטיקה 
  2. פרשנות השיח 
  3. מבוא לתיאוריות ביקורתיות 
  4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם 
  5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

 

קורסי בחירה – קורס בחירה אחד מתוך התכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז). 

סמינריונים – סמינריון אחד מתוך התכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז). 

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התכנית במשך כל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה). 

קוד תיזה - בהיקף של 4 ש"ש (0 נ"ז). חובת רישום משנה ב' ועד לסיום התואר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מתוך הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם הסגל האקדמי בתכנית ו/או ראש התכנית, לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

    
הוראות לכתיבת עבודת הגמר 
ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. 
 
בחינת גמר 
בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
  

ידיעת שפות 
אנגלית לתואר שני (הפטור יינתן מאת אחד המרצים בתוכנית). 
 
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר. 
 
לימודי יהדות 
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים). 

מלגות 
תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית. 
  

2. המסלול המשולב (מתואר שני לדוקטורט ללא כתיבת תזה): 

תלמידים המתכננים ללמוד במסלול המשולב לדוקטורט יתחילו את לימודיהם במסלול תואר שני עם תזה, על פי הרכב הקורסים המיועד למתעתדים להיות במסלול זה. מצטיינים בלבד במסלול זה יוכלו לעבור למסלול המשולב לדוקטורט (לפירוט וקריטריונים). אם לא יגיעו לממוצע ציונים של 90 ומעלה כנדרש, יוכלו לכתוב תזה ולסיים תואר שני עם תזה או לעבור למסלול העיוני (ללא תזה) בהשלמת מכסת הקורסים הנדרשת. עוד על המסלול המשולב ראו בלשונית "תואר שלישי". 

3. המסלול העיוני (ללא תזה) 

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת. 

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה. 

משך הלימודים – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז). 

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז) לפי הפירוט הבא: 

1. הרמנויטיקה 
2. פרשנות השיח 
3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות 
4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם 
5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

 קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה מתוך התכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 

סמינריונים – 2 סמינריונים מתוך התכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז). 

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התכנית בכל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה). 

הערות

תלמידי תואר שני ללא תזה לא יוכלו להמשיך לדוקטורט אלא אם כן ישלימו את הכתיבה של תזה מחקרית.  
 
ידיעת שפות 
אנגלית לתואר שני (הפטור יינתן מאת אחד המרצים בתוכנית). 
 
לימודי יהדות 
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים). 

מלגות 
תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.

 

חוברת פרטי מידע תשפ״ג
  

  

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לעיין באתר התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, 
 
לפנות בטלפון03-5317654 או באמצעות הדואר האלקטרוני

  

הרשמה לתואר שני