התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

כרזה

להרשמה

התמחות פרשנות ופסיכואנליזה מיועדת לבוגרי תואר שני במקצועות בריאות הנפש ובמקצועות טיפוליים מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה. ההתמחות מאפשרת שילוב של התיאוריות הנלמדות בתוכנית עם היבטים מתחומי הטיפול והנפש והיא מהווה השלמה ללימודים הנלמדים במסגרת התוכנית.

ההתמחות יכולה להילמד בכל אחד מהמסלולים הבאים: 

תאר שני מחקרי, תואר שני עיוני, המסלול המשולב לדוקטורט ומסלול דוקטורט. נוסף על הדרישות הבסיסיות של כל מסלול, היא כוללת את הדרישות הנוספות הבאות:

קורס חובה נוסף:

הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים 

וכן, השתתפות בקולוקוויום התמחות פסיכואנליזה ופרשנות, נוסף על הקולוקוויום המחלקתי

באנר

להרשמה