פירוט החובות עבור כל מסלול

המידע עשוי להתעדכן מעת לעת ובכל מקרה המידע העדכני הינו המידע המובא בעל פי בית הספר ללימודים מתקדמים בקישור זה

 

תואר שני    

קיימים שני מסלולים:   
 
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר (סטודנטים מצטיינים יוכלו להשתלב במהלך לימודיהם במסלול המשולב, בכפוף לעמידה בתנאי המסלול).  
  
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.  
       

מסלול א' (עם תזה)   

למי מיועד -  בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת.   

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה.   

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליים – קורסים בהיקף של 28 נ"ז, כתיבת הצעת מחקר והגשת עבודת מחקר (תזה) כולל הגנה.   

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 20 נ"ז לפי הפירוט הבא:   

 1. הרמנויטיקה   
 1. פרשנות השיח   
 1. מבוא לתיאוריות ביקורתיות   
 1. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם   
 1. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים  

קורסי בחירה – קורס/קורסי בחירה        בהיקף של 4 נ"ז 

סמינריונים – סמינריון/סמינריונים           בהיקף של 4 נ"ז 

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקוויום הכללי של התוכנית  במשך כל שנות התואר. ישנה מטלת כתיבה - תגובה קצרה לאחת ההרצאות פעם בשנה (ניתן להשתתף גם בקולוקווים של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה). 

קוד תזה - בהיקף של 8 נ"ז. חובת רישום משנה ב' ועד לסיום התואר.   

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מתוך הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית, לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השניה.   

  

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.   

   

הערה:  

מסיבות מנהליות, כל הסטודנטים החדשים נרשמים בשנה הראשונה למסלול ב' (ללא תזה). 

במסלול המחקרי יש שתי אפשרויות:  

1. לכתוב תזה.  

2. להתכונן למסלול המשולב ולכתוב הצעת מחקר לדוקטורט (למי שיעמדו בקריטריונים). 

בסוף השנה הראשונה סטודנטים המעוניינים יוכלו לעבור למסלול א' (עם תזה).  

 
הוראות לכתיבת עבודת הגמר  

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.   

בחינת גמר   

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.   

ידיעת שפות  

אנגלית לתואר שני. (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).   
   
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר. 

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא). 

מלגות   

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתוכנית.   
  

  
  הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.  

    

מסלול ב' (ללא תזה)   

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת.   

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה.   

משך הלימודים – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.    

חובות כלליים – קורסים בהיקף של 36 נ"ז.   

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 20 נ"ז לפי הפירוט הבא:   

1. הרמנויטיקה   
 
2. פרשנות השיח   
 
3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות   
 
4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם   
 
5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים   

קורסי בחירה –  קורסי בחירה בהיקף של 8 נ"ז 

סמינריונים –  סמינריונים בהיקף של 8 נ"ז 

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התוכנית בכל שנות התואר. מטלת כתיבה - תגובה קצרה לאחת ההרצאות פעם בשנה (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה).   
 

ידיעת שפות  

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).   

לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא).  

מלגות   

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתוכנית.

 

לקבלת פרטים נוספים  

ניתן לעיין באתר התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות,  
  
לפנות בטלפון03-5317654 או באמצעות הדואר האלקטרוני  

   

 

תואר שלישי (דוקטורט)  
   

 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות  
   
 2. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ותרבות  
   
 3. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה  
   
 4. המסלול המשולב לדוקטורט  

   

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות  

למי מיועד – בעלי תואר שני עם תזה שסיימו לימודיהם בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות.

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תזה 90, וראיון קבלה מטעם התוכנית.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליות – השלמת קורסי בחירה מתוך התוכנית  ומציאת מנחה עד לתחילת השנה השניה ללימודים.  

קורסי בחירה – קורסי בחירה סמסטריאליים או שנתיים בהיקף כולל של 12 נ"ז עם ציון "עובר" ללא צורך בהגשת עבודה. במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתוכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 8 נ"ז של קורסי בחירה מחוץ לתוכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התוכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתוכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתוכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקוויום המחלקתי הכללי בשנים א-ג של לימודי הדוקטורט. על כל הסטודנטים והסטודנטיות המשתתפים בקולוקוויום הכללי לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות לפי בחירתם הניתנות במשך השנה. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה. בנוסף, יש להירשם לסדנת דוקטורנטים מתחילת הלימודים לתואר כולל בשנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התוכנית ו/או מחוץ לתוכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

הנחיות לכתיבת דוקטורט מאמרים מובאות בהמשך
 

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ותרבות 

למי מיועד – בעלי תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.  

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תזה 90, וראיון קבלה מטעם התוכנית.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליות – קורסים בהיקף 36 נ"ז ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים.  

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 20 נ"ז לפי הפירוט הבא:  

1. הרמנויטיקה  

2. פרשנות השיח  

3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  

4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  

5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים  

קורסי בחירה – קורסי בחירה מתוך התוכנית בהיקף כולל של 12 נ"ז.

תלמידי מסלול זה אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) על קורס או קורסי בחירה בהיקף כולל של 4 נ"ז ובלבד שקורס זה נלמד בתוכנית.

 • במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התוכנית לפרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתוכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 8 נ"ז של קורסי בחירה מחוץ לתוכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התוכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתוכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתוכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.

סמינריונים – 1 סמינריון/סמינריונים מתוך התוכנית בהיקף כולל של 4 נ"ז.

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי בשנים א-ג של לימודי הדוקטורט. על כל הסטודנטים והסטודנטיות המשתתפים בקולוקוויום לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות לפי בחירתם הניתנות במשך השנה. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה. בנוסף, יש להירשם לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.  

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר-אילן ו/או מחוצה לה בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

הנחיות לכתיבת דוקטורט מאמרים מובאות בהמשך.

   

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

החובות במסלול זה זהות לחובות בסעיף 2, למעט:

קורס חובה נוסף: הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים.

הפחתה של קורס בחירה אחד

חובת נוכחות בקולוקוויום בר-אילן לפסיכואנליזה, תרבות וחברה בנוסף לקולוקוויום הכללי.

 

*    קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התוכנית ו/או מחוץ לתוכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.  

 

4. המסלול המשולב לתואר שלישי 

למי מיועד – תלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות ומעוניינים לשלב דוקטורט, במסגרת מסלול מואץ להגשת הצעת המחקר לתואר השלישי. תלמידים המעוניינים להתקבל למסלול המשולב יגישו עבודת תזה שמהווה בסיס להצעת המחקר לתואר השלישי וייבחנו עליה. במקביל (לא יאוחר מחצי שנה אחרי הגשת התזה) יגישו הצעת מחקר לתואר שלישי שתאושר בשלב מוקדם של הלימודים. בחינת התזה תכלול את הערכת הצעת המחקר לפי הנהלים המקובלים, ולכן ניתן לשקול הוספת שיפוט חיצוני לתזה. לאחר הגשת הצעת המחקר ואישורה, יהפכו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי. 

תנאי קבלה – תלמידים הלומדים במסלול לתואר שני עם תיזה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות שהשיגו ממוצע ציונים של 90 בארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד בשנתם הראשונה לתואר השני, סה"כ 20 נ"ז. הציונים צריכים להתקבל לכל המאוחר עד יום הלימודים האחרון בסמסטר הראשון של השנה השניה, כלומר יש לדאוג להגשה בזמן ולא יאוחר מהיום הראשון של שנת הלימודים השניה. הממוצע הכללי צריך להיות 90 ומעלה בסך כל הקורסים 28 נ"ז שנלמדו במהלך השנתיים של התואר השני. בנוסף, נדרש התלמיד להגיש הצעת מחקר לדוקטורט.

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמידים ירשמו בשנה הראשונה לתואר שני ללא תזה (מסיבות מינהליות) ובשנה השנייה  לתואר שני עם תיזה. בשנת הלימודים הראשונה ילמדו ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד, סה"כ 20 נ"ז וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. בשנה השניה ילמדו את יתרת הקורסים בהיקף של 8 נ"ז (קורס חובה חמישי וסמינריון שני) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. במהלך שנה זאת יקדישו את זמנם להגשת הצעת מחקר לתזה ולכתיבת התזה, במקביל לחשיבה ולהבשלה של כיוון מחקר כולל חיפוש של מנחה מתאים. על התלמידים להגיש את הצעת המחקר לדוקטורט לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני. 

חובות כלליים– קורסים בהיקף 28 נ"ז עד לתום שנת הלימודים השניה בתכנית, הכוללים חמישה קורסי חובה, 20 נ"ז ושני סמינריונים 8 נ"ז. לאחר קבלה לתואר שלישי במסלול המשולב, יש לקחת קורסים בהיקף של 12 נ"ז ובהם חובת השתתפות בלבד ללא כתיבת עבודה וללא ציון מספרי (כמו כן חלה חובת המשך השתתפות בקולוקוויום המחלקתי עד לסיום חובות שמיעת הקורסים (בתואר השני והשלישי) ורישום לסדנאות הדוקטורנטים החל מן השנה השלישית ללימודים בתכנית (בתואר השני או השלישי). 

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד,20 נ"ז חייבים להילקח כבר בשנה הראשונה; סך כל הקורסים בהיקף של 28 נ"ז חייבים להילקח עד סוף השנה השניה ללימודים ויש להשיג ציונים בקורסי השנה הראשונה לכל המאוחר עד היום האחרון של סמסטר א' של השנה השניה ללימודים (כלומר להגיש את המטלות לכל המאוחר עד ליום הראשון של שנת הלימודים השניה), ובכל הקורסים עד לסוף חופשת הקיץ של השנה השניה (התאריך הקובע הוא יום לפני תחילת שנת הלימודים הבאה). 

חובות נוספות – נוכחות בקולוקוויום המחלקתי הכללי החל מן השנה הראשונה ללימודים ועד לסיום חובות השמיעה ורישום לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה הראשונה בתואר השלישי למשך שלוש שנים. 

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים. 

הצעת מחקר – יש להגיש הצעת מחקר לתואר שני במהלך השנה השניה. במהלך שנת הלימודים השלישית יש להגיש הצעת מחקר לתואר השלישי שיכולה להיות משולבת בעבודת התזה.

 לפרטים מלאים לגבי מסלול המשולב ניתן לראות בחוברת נהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.

      
 

הוראות לכתיבת עבודת הדוקטורט והצעת המחקר  

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים   

ידיעת שפות  

אנגלית לתואר שלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).    
  
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.  

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).    

 • מלגות

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתוכנית.

 

דוקטורט מאמרים

ניתן לכתוב דוקטורט מאמרים, המורכב משלושה מאמרים שהתקבלו לפרסום בכתבי עת בשיפוט עיוור. לפי כללי התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות:

 • על פי נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים ניתן להגיש את עבודת הדוקטור במתכונת של מונוגרפיה או כמקבץ הכולל שלושה מאמרים לפחות.
 • על פי החלטת מועצת הסגל של התוכנית לפרשנות ותרבות, אחד מהמאמרים לכל היותר יכול להיות בעברית, באחד מכתבי העת המאושרים על-ידי ות"ת והמופיעים באתר ספריית בר אילן ברשימה המתעדכנת מדי פעם כאן. על שני המאמרים האחרים להתקבל לפרסום בכתבי-עת בין-לאומיים המופיעים באתר זה: https://www.scimagojr.com/.
 • בכל מקרה, דוקטורט המאמרים יעבור הליך שיפוט על ידי שופט/ת פנים וחוץ באמצעות ביה"ס ללימודים מתקדמים, כמו עבודת דוקטורט במתכונת מונוגרפית. עבודת דוקטורט חייבת להציג תימה משותפת, ולפיכך, גם בדוקטורט מאמרים נדרשים פרק מבוא ופרק דיון המציגים רקע רחב ומתכללים את המאמרים. אישור הזכאות לתואר ניתן רק לאחר השלמת השיפוט.
 • על פי החלטת מועצת הסגל של התוכנית לפרשנות ותרבות, אם שני מאמרים כבר התקבלו לפרסום, ורק מאמר אחד טרם התקבל בשל עיכובים בהליך השיפוט, הדוקטורט יכול להיות מאושר במידה וקורא פנימי וחיצוני אישרו זאת לפי נהלי ביה"ס ללימודים מתקדמים.
 • יש לקרוא את ההנחיות לכתיבת דוקטורט מאמרים המופיעות בתקנון זה.

 

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לעיין באתר התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות,
 
לפנות בטלפון 03-5317654 או באמצעות הדואר האלקטרוני