יצירת קשר

כתובתנו:

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

אוניברסיטת בר-אילן

רמת גן 5290002

טל: 03-5317654