סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' רחל חוברה מזכירת התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות 03-5317654