סגל מינהלי

שם תפקיד טלפון
גב' מעין פלג-ברקוביץ' מרכזת התכנית ללימודי פרשנות ותרבות 03-5317654
גב' ארליך רוני מתאמת אקדמית - התכנית ללימודי פרשנות ותרבות 03-5317654