אסכולה: מעבדה למחקרי תרבות ישראלית

גוף, חלל, זמן, שפה, תרבות חזותית, תרבות צלילית, תרבות חומרית, ריטואלים, אופנה, מופעים, משחקים, אוכל ועוד - הינם מרחבים לתיאור ולפענוח. בהתבסס על ארגז הכלים התיאורטי והמתודולוגי המגוון הנלמד בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, קבוצת ׳אסכולה׳ מבקשת להתקרב אל השאלה החמקמקה: האם ניתן לתאר ולנסח ׳תרבות ישראלית׳ מקומית ונודדת?

 

הקבוצה מקיימת דיונים מרוכזים בשאלות כגון: מה ׳עברי״ בתרבות הישראלית? האם היא קשורה לטריטוריה? האם התרבות הישראלית היא ״יהודית״, ״דתית״ או ״חילונית״, ״מערבית״ או ״מזרחית״, והאם זה בכלל משנה? מהם קשריה עם סביבות תרבותיות אחרות, ומה מקומן של קהילות שאינן יהודיות במרקם התרבות הישראלית? האם ניתן להצביע על מגמות בתרבות הישראלית הצולחות את השסעים החברתיים/ מגדריים/ מעמדיים/ לאומיים ומייצרות מרחבי פעולה מעורבים? האם ניתן להצביע על סגנון המאפיין אותה?