מפגש פתיחת שנה של הפורום הישראלי לפנומנולוגיה בנושא - פנומנולוגיה ומשבר - 18.1.24