מערכת שעות תשפ״ה

 

 

מס׳ קורס

שם מרצה   

שם קורס              

נ״ז

יום ג׳

יום ד׳ 

  פרופ׳ ע. גוברין

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה של הפסיכואנליזה

חובה להתמחות פסיכואנליזה

חדש
4 8-10          
  ד"ר ד. למברגר

בין שפת יום-יום לשפה פואטית – תקשורת, אתיקה ואסתטיקה

סמינריון חדש

4 8-10  
  פרופ׳ ע. גוברין

סדנה לכתיבת מאמר מדעי

חדש
2

10-12

סמסטר א׳           

 
  פרופ׳ ע. גוברין

תיאור המקרה הפסיכואנליטי כסוגה ספרותית

בחירה/סמינריון חדש

2

10-12

סמסטר ב׳

 
  ד״ר ד. למברגר

פרשנות השיח

חובה
4 10-12  
  ד״ר א. קליק

נגד הזרם: סרוב, טכנולוגיה וניאו-ליברליזם

חדש
2

10-12

סמסטר א׳

 
  ד״ר א. קליק

תאוריות דיגיטליות

בחירה/סמינריון
2

10-12

סמסטר ב׳

 
  פרופ׳ ע. גוברין סדנת דוקטורנטים - 12-14  
  פרופ׳ ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

חובה
4 12-14  
  פרופ׳ ר. מירון סדנת דוקטורנטים - 12-14  
  פרופ' ל. רזינסקי (עם ד"ר דניסה קארה)

קולוקוויום/קורס משותף עם מט"ח

חובה להתמחות ביקורת וטכנולוגיה עכשווית

 חדש

2

14-16 

אחת לשבועיים

 
  ד״ר ד. ינון 

קולוקוויום התכנית לפרשנות ותרבות

חובה לכלל תלמידי התכנית בשנים א-ג בכל התארים וההתמחויות
- 14-16  
  אירית רווה-ברזל

קולוקוויום בר אילן לפסיכואנליזה, תרבות וחברה

חובה להתמחות פסיכואנליזה

- 14-16  
  פרופ׳ ל. רזינסקי

אלגוריתמים ובני אדם

סמינריון חדש

4 16-18  
  פרופ׳ ר. מירון

הרמנויטיקה

חובה
4

16-20

סמסטר א׳

 
  פרופ׳ ת. אלאור

המפנה האונטולוגי ויחסי חי צומח דומם

2

18-20

סמסטר ב׳

אחת לשבועיים

 
  ד״ר נ. אפל

קולות, מכונות וסובייקטים

חדש

2

18-20

סמסטר ב׳

 
  פרופ׳ ל. רזינסקי סדנת דוקטורנטים - 18-20  
  פרופ׳ ח. שוהם

היומיום

סמינריון חדש

2

 

10-12 

סמסטר א׳  

  פרופ׳ ח. שוהם

התרבות הישראלית: בין הלוקאלי והגלובלי

סמינריון חדש
2

         

10-12

סמסטר ב׳

 

פרופ׳ ח. שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

חובה
4   12-14
  ד״ר נ. אפל

אומנויות והשיח הביקורתי

2  

12-14

סמסטר א

  ד״ר א. קליק סדנת דוקטורנטים -   12-14
  פרופ׳ ח. שוהם

מתודולוגיה פרשנית-תרבותית במדעי האדם

סמינריון
2  

14-16

סמסטר א׳

 

פרופ' ח. שוהם

(עם ד"ר ג. הרטל)

"היום שאחרי הדוקטורט" (מיועד לשנה אחרונה בדוקטורט בלבד)

2  

14-16

סמסטר ב׳

  ד״ר ד. למברגר סדנת דוקטורנטים -   14-16
  ד״ר א. קליק מבט אל העתיד: תאוריות טכנולוגיה, קולנוע והלא נודע 4  

16-20

סמסטר ב׳

  ד״ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

חובה
4   16-18

 

שבתונים: פרופ' רוני מירון (סמסטר ב')

*ייתכנו שינויים קלים במערכת השעות, גרסה סופית תפורסם בהמשך