אודות

הפנומנולוגיה היא אחת המסורות הפילוסופיות המודרניות העשירות והמפותחות ביותר. החל מכינונה, בראשית המאה העשרים, נודעה השפעתה מרחיקת הלכת על ענפים שונים ואף מנוגדים של התרבות המערבית. ואולם הפנומנולוגיה איננה רק שיטה פילוסופית הנלמדת ונחקרת במחלקות לפילוסופיה. בנוסף, זוהי מתודה מדעית רבת עוצמה שיכולה לשמש כלי מתודולוגי יעיל בתחומים שונים של מדעי האדם.
 
הפורום הישראלי לפנומנולוגיה נוסד בשנת 2022 כבית לחוקרות ולחוקרים הרואים בהגות ובמתודה הפנומנולוגיות כלים להארת מגוון רחב של תופעות אנושיות וגשר עבור חקירות בין-תחומיות. המסגרת הייחודית היא פרי יוזמתה של פרופ' רוני מירון, המלמדת שנים רבות היבטים שונים של ההגות הפנומנולוגית, תוך בחינת זיקותיה לתחום ההרמנויטיקה שהתפתח לצידה. חלק בלתי נפרד בכינונו של הפורום מהווים תלמידי המחקר של התכנית לדורותיה שכתבו מחקרים פנומנולוגיים והרמנויטיים בגישה בין-תחומית. בעבודות החלוציות שנכתבו במסגרת התכנית והמוסיפות להיכתב בה מתממש הלכה למעשה חזונו של אדמונד הוסרל, אביה המייסד של הפנומנולוגיה, שראה בה תשתית יסודית בחקר תופעות אנושיות.  
 
ברוח המסורת הפנומנולוגית, הרואה בחקירה הפילוסופית פעילות אנושית משותפת, חיה ותוססת, הפורום הישראלי לפנומנולוגיה מיועד לשמש מסגרת לשיתופי פעולה בין חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות שונות במדעי האדם, ובסיס מקומי לשיתופי פעולה עם מרכזים-אחים ברחבי העולם. מטרתו של הפורום היא לקדם ולפתח את החשיבה הפנומנולוגית בישראל ולהרחיב את יישומיה לתחומי דעת שונים, בזירה האקדמית ואף מעבר לה.
 
בין פעילויותיו המתוכננות של הפורום נמנים ארגון כנסים, ימי עיון וסדנאות מחקריות ויישומיות; כינון במה לפרסום מחקרים פנומנולוגיים בשפה העברית; יצירת קהילה פנומנולוגית מקוונת שחבריה ישתפו מקורות וידע ויתייחסו לסוגיות עכשוויות מנקודת מבט פנומנולוגית; בית ספר קיץ לפנומנולוגיה ושיתופי פעולה עם מסגרות דומות בעולם ועוד.