צוות הפורום הישראלי לפנומנולוגיה

ד״ר מירה הורביץ

אמיר וינר

איילת יוקב

אביחי לוי

לילך לוין

יעל קנטי-יפה

שירה שמי