מפגש אביב של הפורום הישראלי לפנומנולוגיה - 16.3.23