רשימה המצ״ב לתשפ״ב

רשימת קורסים תשפ"ב

קוד מלא

שם

מרצים

סוג מפגש

27100-01

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

ד"ר ינון דרור

הרצאה

27106-01

סדנת דוקטורנטים

ד"ר רזינסקי לירן

סדנה

27110-01

פרשנות השיח

ד"ר למברגר דורית

הרצאה

27110-02

פרשנות השיח

גב' ולר מיכל

הדרכה

27115-01

קולוקויום מורים ותלמידים

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

27115-02

קולוקויום מורים ותלמידים

מר אוזן אסף

הדרכה

271151-01

קולקוויום לתלמידי שנה ג' בתואר שני

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271151-02

קולקוויום לתלמידי שנה ג' בתואר שני

מר אוזן אסף

הדרכה

271152-01

קולקוויום לתלמידי שנה ד' בתואר שני

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271152-02

קולקוויום לתלמידי שנה ד' בתואר שני

מר אוזן אסף

הדרכה

271153-01

קולקוויום לתלמידי שנה ה' בתואר שני

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271153-02

קולקוויום לתלמידי שנה ה' בתואר שני

מר אוזן אסף

הדרכה

271154-01

קולקוויום לתלמידי שנה א' בתואר שלישי

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271154-02

קולקוויום לתלמידי שנה א' בתואר שלישי

מר אוזן אסף

הדרכה

271155-01

קולקוויום לתלמידי שנה ב' בתואר שלישי

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271155-02

קולקוויום לתלמידי שנה ב' בתואר שלישי

מר אוזן אסף

הדרכה

271156-01

קולקוויום לתלמידי שנה ג' בתואר שלישי

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271156-02

קולקוויום לתלמידי שנה ג' בתואר שלישי

מר אוזן אסף

הדרכה

271157-01

קולקוויום לתלמידי שנה ד' בתואר שלישי

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271157-02

קולקוויום לתלמידי שנה ד' בתואר שלישי

מר אוזן אסף

הדרכה

271158-01

קולקוויום לתלמידי שנה ה' בתואר שלישי

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

271158-02

קולקוויום לתלמידי שנה ה' בתואר שלישי

מר אוזן אסף

הדרכה

27116-01

הרמנויטיקה

פרופ' מירון רוני

הרצאה

27116-02

הרמנויטיקה

גב' קנטי יפה יעל

הדרכה

27121-01

קולוקויום מורים ותלמידים שנה ב'

פרופ' שוהם חזקיה

קולוקויום רשות

27121-02

קולוקויום מורים ותלמידים שנה ב'

מר אוזן אסף

הדרכה

271211-01

פואטיקה, מציאות ואמת: דילתיי, היידגר וגאדמר

פרופ' מירון רוני

הרצאה

271212-01

פואטיקה, מציאות ואמת: דילתיי, היידגר וגאדמר

פרופ' מירון רוני

סמינריון

271213-01

אמנויות והשיח הביקורתי: מחשבה, הערכה ופעולה

ד"ר אפל נדב

הרצאה

271214-01

פרויד, יונג ולאקאן על התרבות והדת

ד"ר בנימיני יצחק

הרצאה

271215-01

פרויד, יונג ולאקאן על התרבות והדת

ד"ר בנימיני יצחק

סמינריון

271216-01

פסיכואנליזה ושקיעת האבהות - פרויד עם לאקאן

ד"ר בנימיני יצחק

הרצאה

271217-01

פסיכואנליזה ושקיעת האבהות - פרויד עם לאקאן

ד"ר בנימיני יצחק

סמינריון

271218-01

פרידה ונפרדות – עיון פסיכואנליטי-ספרותי

גב' שור-לוי אופירה

הרצאה

271219-01

דמיון, הסמלה ושפה במרחב הטיפולי

גב' שור-לוי אופירה

הרצאה

271220-01

אמנויות והשיח הביקורתי: מחשבה, הערכה ופעולה

ד"ר אפל נדב

סמינריון

27127-01

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

ד"ר רזינסקי לירן

הרצאה

27130-01

סדנת דוקטורנטים

פרופ' שוהם חזקיה

סדנה

27131-01

תיאוריות של תרבות היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

פרופ' שוהם חזקיה

הרצאה

27132-01

קולוקוויום

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום 

27132-02

קולוקוויום

גב' פרי הרצוביץ יעל

הדרכה

271321-01

קולקוויום לתלמידי שנה ב' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום 

271321-02

קולקוויום לתלמידי שנה ב' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

גב' פרי הרצוביץ יעל

הדרכה

271322-01

קולקוויום לתלמידי שנה ג' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום 

271322-02

קולקוויום לתלמידי שנה ג' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

גב' פרי הרצוביץ יעל

הדרכה

271323-01

קולקוויום לתלמידי שנה ד' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום

271323-02

קולקוויום לתלמידי שנה ד' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

גב' פרי הרצוביץ יעל

הדרכה

271324-01

קולקוויום לתלמידי שנה ה' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום 

271324-02

קולקוויום לתלמידי שנה ה' במסלול פסיכואנליזה בתואר שלישי

גב' פרי הרצוביץ יעל

הדרכה

271325-01

קולקוויום רשות בהתמחות פסיכואנליזה ופרשנות לתלמידי שנה א' בתואר שני

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום 

271325-02

קולקוויום רשות בהתמחות פסיכואנליזה ופרשנות לתלמידי שנה א' בתואר שני

גב' פרי הרצוביץ יעל

קולוקויום 

271326-01

קולקוויום לתלמידי שנה ב' במסלול פסיכואנליזה שנה ב' בתואר שני

ד"ר כספי תאיר

קולוקויום 

271326-02

קולקוויום לתלמידי שנה ב' במסלול פסיכואנליזה שנה ב' בתואר שני

גב' פרי הרצוביץ יעל

קולוקויום

27133-01

סדנת מחקר לדוקטורנטים

ד"ר למברגר דורית

סדנה

27136-01

לחשוב את העכשיו, להבין את ההווה

ד"ר רזינסקי לירן

הרצאה

271360-01

לחשוב את העכשיו, להבין את ההווה

ד"ר רזינסקי לירן

סמינריון

271441-01

היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של רוע ושיפוט מוסרי

פרופ' גוברין ענר

הרצאה

271442-01

היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של רוע ושיפוט מוסרי

פרופ' גוברין ענר

סמינריון

271453-01

כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי תואר שלישי בלימודי פרשנות ותרבות

ד"ר חן בן-יצחק אסנת
פרופ' מירון רוני

הדרכה

27171-01

סדנת מחקר לדוקטורנטים

פרופ' גוברין ענר

סדנה

27174-01

הרמונויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים

פרופ' גוברין ענר

הרצאה

27195-01

סדנת דוקטורנטים

פרופ' מירון רוני

סדנה

27197-01

סדנת דוקטורנטים

ד"ר ינון דרור

סדנה