מטפורות בפסיכואנליזה: עיון בהגותם של קליין, ויניקוט ואוגדן.

תאריך
תקציר

בספרה, ד"ר תאיר כספי מתחקה אחר אופני השימוש במטפורות הייחודיות ללשונם של קליין, ויניקוט ואוגדן, תוך כדי כך שהיא בוחנת את הקשר בין שפתם לבין הפרדיגמה הפילוסופית שבה הם אוחזים ואת קשריה של זו לעמדתם הטיפולית. בניגוד להשקפתו של פרויד, המחברת מראה שמטפורות אינן פיגום שניתן להשליכו, אלא טוענת שמאחר שהפסיכואנליזה עוסקת בהבנת תהליכים נפשיים מופשטים, לא-מודעים וטרום-מילוליים, היא נזקקת לשימוש גדוש במטפורות כדרך לחשוב ולהמחיש באופן חוויתי את מרחבי הנפש.

ד"ר תאיר כספי, בוגרת ומורה בתוכנית לפרשות ותרבות.  

הספר פורסם בהוצאה לאור - רסלינג

תאריך עדכון אחרון : 16/11/2020