מערכת שעות לתשפ"ד - כולל שיבוץ לכיתות

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

נק"ז

יום ג'

יום ד'

שיבוץ

27-171-01

פרופ' ענר גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

-

10-8

סמסטר א

 

בניין 604

חדר סמינרים (309)

הרצאה:
27-174-01

פרופ' ענר גוברין

הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים
 

חובה להתמחות פסיכואנליזה

2

14-10

סמסטר א

 

בניין 507

חדר 2

הרצאה:
27-1241-01

 

סמינריון:
27-1242-01

פרופ' חזקי שוהם

הריטואל: תיאוריה וביצוע

 

הרצאה/סמינריון

1

14-12

סמסטר א

 

אזור 502

חדר 26

הרצאה:
 27-110-01

הדרכה:
27-110-02

ד"ר דורית למברגר

פרשנות השיח


 

חובה

2

14-10

סמסטר ב

 

בניין 604

חדר 205

27-133-01

ד"ר דורית למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

-

16-14

סמסטר ב

 

בניין 902

חדר 104

הרצאה:
27-127-01

פרופ' לירן רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
 

חובה

2

16-14

 

בניין 604

חדר 309 (סמינרים)

הרצאה:
27-1251-01

סמינריון:
27-1252-01

ד"ר נדב אפל

לשמוע קולות: איך חוקרים עם האוזניים?

חדש
הרצאה/סמינריון

1

18-16
סמסטר א'

 

 

בניין 902

חדר 202

הרצאה:
27-1243-01

סמינריון:
27-1244-01

(רשום גם ב-STS)

פרופ' תמר אלאור

המפנה האונטולוגי ויחסי חי צומח דומם

חדש

1

18-14
סמסטר ב'

 

(אחת לשבועיים)

 

בניין 605

חדר 105

הרצאה:
27-1245-01


סמינריון:
27-1246-01

(רשום גם ב- STS)

פרופ' לירן רזינסקי

(עם ד"ר דניסה קארה, STS)

Society of Algorithms and Data Subjects

חדש (קורס באנגלית)
הרצאה/סמינריון

2

 

18-16

 

בניין 905

חדר 116

27-106-01

פרופ' לירן רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

-

 

12-10

בניין 902

חדר 101

27-195-01

פרופ' רוני מירון

סדנת דוקטורנטים

-

 

14-12

 

בניין 604

חדר 205

הרצאה:
27-116-01
 

הדרכה:
27-116-02

פרופ' רוני מירון

הרמנויטיקה


 

חובה

2

 

12-8

סמסטר א

בניין 604

חדר 205

הרצאה:
27-1253-01

סמינריון:

27-1254-01

פרופ' חזקי שוהם

הדת: תיאוריה וחוויה
 

חדש
הרצאה/סמינריון

1

 

12-10

סמסטר ב

בניין 605

חדר 14

הרצאה:
27-131-01

פרופ' חזקי שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
 

חובה

2

 

14-12

בניין 605

חדר 14

27-1440-01

ד"ר אלה קליק

סדנת מחקר (תלמידי מחקר מכל התארים)
 

חדש

-

 

12-10

בניין 905

חדר 119

הרצאה:

27-1247-01

 

סמינריון:
27-1248-01

ד"ר אלה קליק

תיאוריות מבט וראייה לא אנושית
 

חדש
הרצאה/סמינריון

1

 

סמסטר א'

14-12

בניין 507

חדר 104

הרצאה:

27-1249-01

 

סמינריון:
27-1250-01

ד"ר אלה קליק

תיאוריות דיגיטליות

חדש – באנגלית

הרצאה/סמינריון

1

 

סמסטר ב'

14-12

בניין 507

חדר 203

הרצאה:
27-1160-01

הדרכה:

27-1160-02

ד"ר דרור ינון

ד"ר אסף אוזן

קולוקוויום כללי – פרשנות ותרבות – תשפ"ד

-

 

16-14

בניין 1002

אולם 1

הרצאה:
27-1301-01

הדרכה:

27-1301-02

ד"ר יעל פרי-הרצוביץ

קולוקוויום בר אילן לפסיכואנליזה, הגות ותרבות – תשפ"ד

חובה להתמחות פסיכואנליזה

-

 

16-14

בניין 1002

אולם 1

27-130-01

פרופ' חזקי שוהם

סדנת דוקטורנטים

-

 

18-16

בניין 305

חדר 132

הרצאה:
27-100-01

ד"ר דרור ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

חובה

2

 

18-16

 

בניין 604

חדר 63

הרצאה:

27-1453-01

 

ד"ר אסנת חן

 

כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי תואר שלישי בלימודי פרשנות ותרבות

 

1

 

סמסטר א'

18-16

בזום

בזום

הרצאה:

27-1255-01

סמינריון:

27-1256-01

פרופ' רוני מירון ה'אירוע' של ההיסטוריה – עיון בהגותו המאוחרת של מרטין היידגר 2  

סמסטר א'

20-16

בניין 505

חדר 5

27-197-01

ד"ר דרור ינון

סדנת דוקטורנטים

-

 

20-18

בניין 604

חדר 63

תאריך עדכון אחרון : 08/05/2024