תואר שני ושלישי

תואר שני

תואר שני עם תזה לבוגרי תואר ראשון בכל התחומים במדעי הרוח, החברה ומשפטים

הרשמה לתואר שני

תואר שלישי

מסלול רגיל: המשך הלימודים לאחר סיום התזה
המסלול המשולב בפרשנות ותרבות לבעלי תואר ראשון או תואר שני ללא תזה בכל התחומים במדעי הרוח, החברה ומשפטים: כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט מיד לאחר סיום חובות השמיעה של התואר השני.

מסלול פרשנות ופסיכואנליזה: לבעלי תואר שני עם תזה
במסלול זה לומדים, כאמור, 18 שעות, שמהן קורס בחירה אחד (2 שעות) הוא בציון עובר בלבד (ללא עבודות או בחינות).

בכל המסלולים חייבים בהשתתפות בקולוקוויום המחלקתי.
תלמידי מסלול פסיכואנליזה חייבים בנוסף בהשתתפות בקולוקוויום פסיכואנליזה.
כל התלמידים לדוקטורט במסלולים השונים חייבים בסדנת דוקטורנטים. 

הרשמה לתואר שלישי

למידעון התכנית המלא

 

הנחיות המחלקה ללימודי התכנית לפרשנות ותרבות – תש"פ

לתואר שני ולתואר שלישי (בכל המסלולים)

(שעות ונקודות זיכוי לתואר)

כל תלמידי התכנית חייבים בקורסים הבאים:

תואר שני לכל המסלולים : עם תיזה ותלמידי מסלול משולב עתידיים

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש) =4 נ.ז.

2.פרשנות השיח (הרצאה + הדרכה)  (2 ש"ש) =  4 נ.ז.

3.הרמינוטיקה (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

5.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם   (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

קולוקוויום מחלקתי – חובת נוכחות בלבד

סה"כ: 10 ש"ש = 20 נ.ז.

 

כמו כן חייבים ב- 2 סמינריונים, סה"כ 4 ש"ש =  8 נ.ז.

5 קורסי בחירה מהתכנית, סה"כ 10 ש"ש =20 נ.ז.

רישום לקוד תיזה – תלמידי שנה ב' במסלול עם תיזה

פטור מאנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

סה"כ דרישות לתואר 24 ש"ש = 48 נ.ז.

 

תואר שלישי  לתלמידי המסלול המשולב :

קורסי חובה :

קולוקוויום מחלקתי - חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.

סדנאת דוקטורנטים - חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

קורסי בחירה :

3 קורסי בחירה ממגוון הקורסים ובסמינרים בתכנית. סה"כ 6 ש"ש = 12 נ.ז.

פטור מאנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 

תואר שלישי במסלול לפסיכואנליזה ופרשנות: (כולל מסלול השלמות)

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

2.פרשנות השיח (הרצאה ותרגיל)  (2ש"ש) = 4 נ.ז.

3.הרמנויטיקה  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

5.הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם היבטים פסיכואנליטיים  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

6.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

 

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה ופרשנות (חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.)

סדנאת דוקטורנטים (חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר. החל מהשנה השניה)

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

סה"כ  12 ש"ש = 24 נ.ז.

 

3 קורסי בחירה מהתכנית , סה"כ 6 ש"ש = 12 נ.ז.

(אחד מהם חייב להיות קורס המוגדר כסמינריון)

 

סה"כ דרישות לתואר 18 ש"ש = 36 נ.ז.

 

פטור באנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה

 

חובות נוספים:

  1. תלמידי תואר שני בכל המסלולים - על הסטודנטים לקחת קורסי חובה בשנה הראשונה ובכל מקרה, את קורסי החובה יש לסיים בשנה השנייה ללימודי התואר השני.
  2. בכל המסלולים -  ניתן לקחת קורס בחירה גם במחלקות אחרות, בהתאם לתחומי המחקר של הסטודנטים ובלבד שהקורס הוא לתארים מתקדמים. הרישום לקורס זה מותנית  באישור ראש  התכנית או ראש המסלול.
  3. בכל המסלולים - נוכחות בקולוקוויום לאורך שנת הלימודים – חובה בכל שנות התואר.
  4. תלמידי תואר שלישי - חייבים בסדנת דוקטורטים מהשנה הראשונה, לאורך כל שנות התואר. תלמידי מסלול פסיכואנליזה חייבים בסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה.

 

 

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תש"פ

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

 

27-110-01

27-110-02

 

ד"ר ד. למברגר

 

אופירה שור-לוי

פרשנות השיח

(שיעור והדרכה)

חובה

8-12

סמסטר א

 

 

27-130-01

ד"ר ח. שוהם

סדנת

דוקטורנטים

10-12

 

 

27-1443-01-ה

27-1444-01-ס

ד"ר ע. גוברין

סוגיות תיאורטיות ופילוסופיות בפסיכואנליזה עכשווית

(שיעור / סמינר)

קורס בחירה

10-12

 

 

27-1445-01-ה

27-1446-01-ס

פרופ' ר. מירון

הפנומנולוגיה - מתודה, השקפת עולם ומטפיזיקה

(שיעור / סמינר)

12-14

 

 

27-174-01

 

ד"ר ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים

פסיכואנליטיים

חובה למסלול פסיכואנליזה

12-14

 

 

27-1077-01-ה

27-1078-01-ס

ד"ר ל. רזינסקי

הסובייקט החושב את עצמו

(שיעור / סמינר)

קורס בחירה

14-18

אחת לשבועיים

 

 

27-116-01

27-116-02

פרופ' ר. מירון

יעל קנטי יפה

הרמנויטיקה

חובה

16-18

 

 

27-105-01 ה

27-1055-01 ס

ד"ר ד. ינון

פילוסופיה של הגוף

(שיעור / סמינר)

16-18

 

 

27-146-01

 

ד"ר נ. אפל

פועלים, פאנקיסטים ופרוורטים: מבוא ללימודי תרבות

(שיעור )

18-20

 

 

27-171-01

ד"ר ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

8-10

 

27-127-01

ד"ר ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

חובה

 

10-12

 

27-195-01

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

 

12-14

 

27-106-01

ד"ר ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

 

12-14

 

27-131-01

ד"ר ח. שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

חובה

 

12-14

 

27-115-01-א

27-115-02-א

 

27-121-01-ב

27-121-02-ב

ד"ר ח. שוהם

רותם אלבז

 

ד"ר ח. שוהם

רותם אלבז

קולוקוויום מחלקתי -שנה א'

חובה נוכחות בלבד

 

קולוקוויום מחלקתי -שנה ב'

חובה נוכחות בלבד

 

14-16

 

27-132-01

27-132-02

ד"ר ת. כספי

יעל פרי הרצוביץ

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה

חובה נוכחות בלבד

 

14-16

 

27-1447-01-ה

27-1448-01-ס

ד"ר  י. בנימיני

 

החזותי אצל פרויד ולאקן

 (שיעור / סמינר)

קןרס בחירה

 

16-18

 

27-133-01

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

16-18

סמסטר א'

 

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

16-18

 

27-100-01

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

(שיעור)

חובה

 

18-20