תואר שני

ניתן ללמוד בתכנית לתארים הבאים לפי הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

תואר שני (מ.א. מוסמך)

1. עם תיזה

2. ללא תיזה

תארי הלימוד, דרישותיהם ותנאיהם – החל משנה"ל תשפ"א

תואר שני עם תיזה

למי מיועד -  בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותיזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 14 ש"ש והגשת עבודת מחקר (תיזה) כולל הגנה

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש

קורסי בחירה – קורס בחירה אחד בהיקף של 2 ש"ש

סמינריונים – סמינריון אחד בהיקף של 2 ש"ש

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התכנית (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של מסלול פרשנות ופסיכואנליזה)

חובות נוספות – פטור מאנגלית וקורסי יהדות בתאם לדרישות האוניברסיטה

קוד תיזה – חובת רישום החל משנה ב'

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מתוך הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנה ב'. הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

הערות:

תלמידים המתכננים ללמוד במסלול המשולב לדוקטורט יתחילו את לימודיהם במסלול תואר שני עם תיזה. מצטיינים בלבד במסלול זה יוכלו לעבור למסלול המשולב לדוקטורט (פירוט וקריטריונים להלן). אם לא יגיעו לממוצע ציונים של 90 ומעלה כנדרש יוכלו לכתוב תיזה ולסיים תואר שני עם תיזה או לעבור למסלול תואר שני ללא תיזה.

 

תואר שני ללא תיזה

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה –ציון סף בתואר ראשון של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 18 ש"ש

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

סמינריונים – 2 סמינריונים בהיקף של 4 ש"ש

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקיום הכללי של התכנית (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של מסלול פרשנות ופסיכואנליזה)

חובות נוספות – פטור מאנגלית וקורסי יהדות בתאם לדרישות האוניברסיטה

הערות:

תלמידי תואר שני ללא תיזה לא יוכלו להמשיך לדוקטורט אלא אם כן ירשמו לשנת השלמה בתואר שני שבמהלכה יכתבו תיזה.

 

קורסי החובה בתכנית

  1. הרמנויטיקה
  2. פרשנות השיח
  3. מבוא לתיאוריות ביקורתיות
  4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
  5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
  6. הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים (חובה למסלול פסיכואנליזה ופרשנות)

מלגות

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר בתואר השני

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.

בחינת גמר בתואר השני

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני ושלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).

המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ושלישי (ראו בפרק המבוא בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).

 

הרשמה לתואר שני