תואר שני ושלישי

תואר שני

 • תואר שני עם תיזה
 • תואר שני ללא תיזה 

הרשמה לתואר שני

 

תואר שלישי

 • תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני בתכנית
 • תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני ללא תיזה או שהתיזה שכתבו אינה מוכרת
 • המסלול המשולב לתואר שלישי
 • תואר שלישי לתלמידים מחוץ לתכנית (כולל השלמות)

הרשמה לתואר שלישי

 

למידעון התכנית המלא

מסלולי הלימוד – החל משנה"ל תשפ"א

 

תואר שני עם תיזה

למי מיועד -  בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותיזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 14 ש"ש והגשת עבודת מחקר (תיזה) כולל הגנה

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש

קורסי בחירה – קורס בחירה אחד בהיקף של 2 ש"ש

סמינריונים – סמינריון אחד בהיקף של 2 ש"ש

חובות נוספות – פטור מאנגלית וקורסי יהדות בתאם לדרישות האוניברסיטה

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנה ב'. הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

הערה: תלמידים מצטיינים במסלול זה יוכלו לעבור למסלול המשולב לדוקטורט על פי הקריטריונים והתקנות של בית הספר ללימודים מתקדמים. לאחר השלמת שתי שנות לימוד יגישו הסטודנטים הצעה לדוקטורט ובעקבותיה ייעשו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי (ר' פירוט להלן בתיאור חובות המסלול המשולב).

 

תואר שני ללא תיזה

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה –ציון סף בתואר ראשון של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף של 18 ש"ש

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש

קורסי בחירה – שני קורסיבחירה בהיקף של 4 ש"ש

סמינריונים – 2 סמינריונים בהיקף של 4 ש"ש

חובות נוספות – פטור מאנגלית וקורסי יהדות בתאם לדרישות האוניברסיטה

הערה: תלמידים במסלול זה לא יוכלו להמשיך לדוקטורט אלא אם כן ישלימו כתיבת עבודה שוות-ערך לתיזה על פי נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני בתכנית

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה שסיימו לימודיהם בתכנית לפרשנות ותרבות

תנאי קבלה –ציון סף בתואר השני של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 6 ש"ש

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש. אם הקורסים הם מתוך התכנית עליהם להשיג ציון עובר ללא צורך בהגשת עבודות. בקורסי בחירה מחוץ לתכנית החובות תלויות במרצה ובקורס.

חובות נוספות – קולוקיום מחלקתי (ולמסלול פסיכואנליזה ופרשנות גם קולוקויום פסיכואנליזה ופרשנות) וסדנת דוקטורנטים במשך כל שנות הלימוד לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני ללא תיזה או שהתיזה שכתבו אינה מוכרת

למי מיועד? – לתלמידים שסיימו לימודי תואר שני ללא תיזה או שהתיזה שלהם אינה מוכרת על ידי המל"ג.

תנאי קבלה –ציון סף בתואר השני של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (מסלול פסיכואנליזה – 6 בהיקף של 12)

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש (מסלול פסיכואנליזה – 2 בהיקף של 4)

סמינריונים – 1 סמינריון בהיקף של 2 ש"ש

עבודת תיזה או עבודה שוות ערך – התלמיד יכין עבודת תיזה או עבודה שוות ערך במשך השנתיים הראשונות ללימודיו. על התלמיד למצוא מנחה לעבודה זאת. אישור העבודה מותנה באישור המנחה ובהגנה על התיזה בפני ועדה.

חובות נוספות – קולוקיום מחלקתי (ולמסלול פסיכואנליזה ופרשנות גם קולוקויום פסיכואנליזה ופרשנות) במשך כל שנות הלימוד לתואר וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

המסלול המשולב לתואר שלישי

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה שסיימו לימודיהם בהצטיינות ומעונינים במסלול מחקרי

תנאי קבלה – ציון סף בתואר השני בממוצע 85  וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמיד ירשם תחילה לתואר שני ולקראת סוף שנת הלימודים השניה יסיים את מכסת הקורסים לתואר שני ללא תיזה (18 ש"ש) ויגיש הצעת מחקר לדוקטורט. עם אישור הצעת המחקר יהפוך לתלמיד תואר שלישי ואז ישלים את מכסת הקורסים לדוקטורט ויכתוב דיסרטציה.

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש עד לשנת הלימודים השניה בתכנית לפי המתכונת של מ.א. ללא תיזה ועוד 6 ש"ש לאחר אישור הצעת המחקר לדוקטורט (סה"כ 24 ש"ש).

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (מסלול פסיכואנליזה 6 בהיקף של 12) עד לתום השנה השניה ללימודים.

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה בהיקף של 4 ש"ש (מסלול פסיכואנליזה 1 בהיקף של 2) עד לתום השנה השניה ועוד 3 קורסי בחירה בהיקף 6 ש"ש לאחר אישור הצעת המחקר לדוקטורט. לגבי הקורסים שלאחר הגשת הצעת הדוקטורט - אם הקורסים הם מתוך התכנית עליהם להשיג ציון עובר ללא צורך בהגשת עבודות. בקורסי בחירה מחוץ לתכנית החובות תלויות במרצה ובקורס.

סמינריונים – 2 סמינריונים בהיקף של 4 ש"ש עד לסוף השנה השניה ללימודים.

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: כל הקורסים בהיקף של 18 ש"ש חייבים להלקח עד סוף השנה השניה ללימודים ועד למעמד הגשת הצעת המחקר לדוקטורט.

חובות נוספות – קולוקיום מחלקתי (ולמסלול פסיכואנליזה ופרשנות גם קולוקויום פסיכואנליזה ופרשנות) וסדנת דוקטורנטים במשך כל שנות הלימוד לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

תואר שלישי לתלמידים מחוץ לתכנית (כולל השלמות)

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה מחוץ לתכנית לפרשנות ותרבות מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה –ציון סף בתואר השני של ממוצע 85 וראיון קבלה מטעם התכנית

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים 

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (מסלול פסיכואנליזה – 6 בהיקף של 12)

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה בהיקף של 6 ש"ש (מסלול פסיכואנליזה – 2 בהיקף של 4)

סמינריונים – 1 סמינריון בהיקף של 2 ש"ש

חובות נוספות – קולוקיום מחלקתי (ולמסלול פסיכואנליזה ופרשנות גם קולוקויום פסיכואנליזה ופרשנות) במשך כל שנות הלימוד לתואר וסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התכנית ו/או מחוץ לתכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.

 

קורסי החובה בתכנית

 1. הרמנויטיקה
 2. פרשנות השיח
 3. מבוא לתיאוריות ביקורתיות
 4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
 5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
 6. הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים (חובה למסלול פסיכואנליזה ופרשנות)

פירוט תכני הקורסים 

מלגות

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתכנית.
 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.
 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.
 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני. (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.
 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).