תואר שני ושלישי

הרשמה לתואר שני

הרשמה לתואר שלישי

המסלול המוצע הוא מסלול המיועד לסטודנטים ולסטודנטיות שסיימו את לימודי התואר הראשון בהצטיינות ואשר מגלים יכולת ללימודים רחבי אופקים.

המסלול מוצע לתלמידי תואר שני ושלישי בלבד. זאת בהתבסס על ההנחה שלימוד בין-תחומי יהיה משמעותי ואפקטיבי רק לסטודנט/ית שלמד/ה דיסציפלינה אחת או שתיים ביסודיות בלימודי תואר ראשון. השילוב של סטודנטים הבאים למסלול כאשר באמתחתם החשיבה והידע מתחום אחד הוא בסיס חשוב לעצם הפעולה הבין-תחומית.

תלמידים המעוניינים בלמודי תואר שלישי יעשו זאת במסגרת המסלול המשולב לתואר שני ושלישי. הרישום הוא לתואר שני בלבד. לאחר השלמת שתי שנות לימוד יגישו הסטודנטים המעונינים בדוקטורט הצעה לדוקטורט ובעקבותיה ייעשו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי. משך הלימודים במסלול המשולב הוא שש שנים: שנתיים לתואר השני וארבע שנים לתואר השלישי.

התוכנית המוצעת לתואר השני כוללת 25 שעות שנתיות של קורסי חובה וקורסי רשות. בנוסף לכך קיימת חובת השתתפות בסמינר מורים ותלמידים. מכסת השעות החריגה משקפת את העובדה שמדובר בלימודים בין-תחומיים המחייבים התפרסות רחבה על קשת נושאים.

סטודנטים הלומדים לתואר שלישי חייבים בשלושה קורסים. זאת בנוסף לקולוקוויום ולסדנת הדוקטורנטים.

לבוגרי תואר שני מחקרי בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה או עבודה סוציאלית מוצע מסלול דוקטורט מיוחד בפסיכואנליזה ופרשנות.

במסגרת מסלול זה חובת הלמודים כוללת 19 ש"ש במשך כל שנות הלימודים, הכוללים קורסי חובה, סמינריונים וקורסי רשות. משך הלימודים הכולל במסלול זה הוא חמש שנים.

 

דרישות ללימודי התכנית לפרשנות ותרבות - תשע"ט

לתואר שני ולתואר שלישי (בכל המסלולים)

(שעות ונקודות זיכוי לתואר)

כל תלמידי התכנית חייבים בקורסים הבאים:

תואר שני לכל המסלולים : עם תיזה ותלמידי מסלול משולב עתידיים

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש)

2.פרשנות השיח (הרצאה +תרגיל + הדרכה)  (3 ש"ש)

3.הרמנויטיקה  (2 ש"ש)

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש)

5.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם   (2 ש"ש)

 

קולוקוויום מחלקתי

 

סה"כ: 11 ש"ש

 

כמו כן חייבים ב- 2 סמינריונים, סה"כ 4 ש"ש

5 קורסי בחירה מהתכנית, סה"כ 10 ש"ש

 

רישום לקוד תיזה – תלמידי שנה ב' במסלול עם תיזה

 

פטור מאנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 

סה"כ דרישות לתואר 25 ש"ש

 

 

תואר שלישי  לתלמידי המסלול המשולב :

קורסי חובה :

קולוקוויום מחלקתי - חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.

סדנאת דוקטורנטים - חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

קורסי בחירה :

3 קורסי בחירה ממגוון הקורסים ובסמינרים בתכנית.

 

תואר שלישי במסלול לפסיכואנליזה ופרשנות: (כולל מסלול השלמות)

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש)

2.פרשנות השיח (הרצאה ותרגיל)  (3 ש"ש)

3.הרמנויטיקה  (2 ש"ש)

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש)

5.הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם היבטים פסיכואנליטיים  (2 ש"ש)

6.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  (2 ש"ש)

 

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה ופרשנות

סדנאת דוקטורנטים

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

סה"כ 13 ש"ש.

 

3 קורסי בחירה מהתכנית , סה"כ 6 ש"ש (אחד מהם חייב להיות קורס המוגדר כסמינריון)

 

סה"כ דרישות לתואר 19 ש"ש

פטור באנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה

 

חובות נוספים:

  1. תלמידי תואר שני בכל המסלולים - על הסטודנטים לקחת קורסי חובה בשנה הראשונה ובכל מקרה, את קורסי החובה יש לסיים בשנה השנייה ללימודי התואר השני.
  2. בכל המסלולים - ניתן לקחת קורס בחירה גם במחלקות אחרות, בהתאם לתחומי המחקר של הסטודנטים ובלבד שהקורס הוא לתארים מתקדמים. הרישום לקורס זה מותנית  באישור ראש  התכנית או ראש המסלול.
  3. בכל המסלולים - נוכחות בקולוקוויום לאורך שנת הלימודים – חובה בכל שנות התואר.
  4. תלמידי תואר שלישי - חייבים בסדנת דוקטורטים מהשנה הראשונה, לאורך כל שנות התואר.

 

 

 

 

 

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשע"ט

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום  ג'

יום   ד'

27-110-01

27-110-02

27-110-03

ד"ר דורית למברגר

 

אופירה שור-לוי

פרשנות השיח

שיעור, תרגיל והדרכה

חובה

9-12

 

27-1441-01-ה

27-1442-01-ס

 

ד"ר ענר גוברין

היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של רוע ושיפוט מוסרי (חדש)

הרצאה/סמינר

10-12

 

27-130-01

ד"ר חיזקי שוהם

סדנת דוקטורנטים

10-12

 

 

27-174-01

 

 

 

ד"ר ענר גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים

(חובה למסלול פסיכואנליזה)

12-14

 

27-1451-01-ה

27-1452-01-ס

ד"ר יצחק בנימיני

מעבר לפירוש: על החריגה מהמעגל ההרמנויטי

(חדש)

12-14

 

27-137-01-ה

27-1370-01-ס

ד"ר דורית למברגר

כינון עצמי באמצעות שפה: היבטים פרגמטיים ופסיכואנליטיים (מחודש)

הרצאה/סמינר

12-14

 

 

 

27-115-01-א

27-115-02-א

 

27-121-01-ב

27-121-02-ב

ד"ר לירן רזינסקי

עומרי גרינברג

ד"ר לירן רזינסקי

עומרי גרינברג

קולוקוויום-שנה א'

 

 

קולוקוויום-שנה ב',

14-16

 

27-132-01

 

27-132-02

 

ד"ר תאיר כספי

 

נוגה אריאל גלור

קולוקוויום

ללימודי פסיכואנליזה ופרשנות

 

14-16

 

27-116-01

 

27-116-02

פרופ' רוני מירון-הכט

יעל קנטי יפה

הרמנויטיקה

(סמסטר ב')

חובה

16-20

 

(סמסטר ב')

 

27-197-01

 

ד"ר דרור ינון

סדנת דוקטורנטים

(בסמסטר א' בלבד)

16-18

 

27-106-01

ד"ר לירן רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

16-18

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום  ג'

יום   ד'

27-171-01

ד"ר ענר גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

8-10

27-1471-01 ה

27-1472-01 ס

 

ד"ר חיזקי שוהם

האם יש תרבות מודרנית?

(חדש)

הרצאה/סמינר

 

10-12

27-127-01

 

ד"ר לירן רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

(חובה)

 

10-12

27-195-01

פרופ' רוני  מירון-הכט

סדנת דוקטורנטים

 

10-12

(סמסטר ב')

27-131-01

ד"ר חיזקי שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

חובה

 

12-14

27-146-01

 

ד"ר נדב אפל

פועלים, פאנקיסטים ופרוורטים:

מבוא ללימודי תרבות

 

14-16

27-133-01

ד"ר דורית למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

14-16

27-100-01

ד"ר דרור  ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

 (סמסטר א')

חובה

 

16-20

(סמסטר א')

27-1481-01 ה

27-1482-01 ס

 

ד"ר יצחק בנימיני

לאקן וביקורת התרבות (סמסטר ב')

הרצאה/סמינריון

(חדש)

 

16-20

(סמסטר ב')

 

 

 

דרישות ללימודי התכנית לפרשנות ותרבות - תשע"ט

לתואר שני ולתואר שלישי (בכל המסלולים)

(שעות ונקודות זיכוי לתואר)

כל תלמידי התכנית חייבים בקורסים הבאים:

תואר שני לכל המסלולים : עם תיזה ותלמידי מסלול משולב עתידיים

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש)

2.פרשנות השיח (הרצאה +תרגיל + הדרכה)  (3 ש"ש)

3.הרמנויטיקה  (2 ש"ש)

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש)

5.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם   (2 ש"ש)

 

קולוקוויום מחלקתי

 

סה"כ: 11 ש"ש

 

כמו כן חייבים ב- 2 סמינריונים, סה"כ 4 ש"ש

5 קורסי בחירה מהתכנית, סה"כ 10 ש"ש

 

רישום לקוד תיזה – תלמידי שנה ב' במסלול עם תיזה

 

פטור מאנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

 

סה"כ דרישות לתואר 25 ש"ש

 

 

תואר שלישי  לתלמידי המסלול המשולב :

קורסי חובה :

קולוקוויום מחלקתי - חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.

סדנאת דוקטורנטים - חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

קורסי בחירה :

3 קורסי בחירה ממגוון הקורסים ובסמינרים בתכנית.

 

תואר שלישי במסלול לפסיכואנליזה ופרשנות: (כולל מסלול השלמות)

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש)

2.פרשנות השיח (הרצאה ותרגיל)  (3 ש"ש)

3.הרמנויטיקה  (2 ש"ש)

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש)

5.הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם היבטים פסיכואנליטיים  (2 ש"ש)

6.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  (2 ש"ש)

 

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה ופרשנות

סדנאת דוקטורנטים

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

סה"כ 13 ש"ש.

 

3 קורסי בחירה מהתכנית , סה"כ 6 ש"ש (אחד מהם חייב להיות קורס המוגדר כסמינריון)

 

סה"כ דרישות לתואר 19 ש"ש

פטור באנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה

 

חובות נוספים:

  1. תלמידי תואר שני בכל המסלולים - על הסטודנטים לקחת קורסי חובה בשנה הראשונה ובכל מקרה, את קורסי החובה יש לסיים בשנה השנייה ללימודי התואר השני.
  2. בכל המסלולים - ניתן לקחת קורס בחירה גם במחלקות אחרות, בהתאם לתחומי המחקר של הסטודנטים ובלבד שהקורס הוא לתארים מתקדמים. הרישום לקורס זה מותנית  באישור ראש  התכנית או ראש המסלול.
  3. בכל המסלולים - נוכחות בקולוקוויום לאורך שנת הלימודים – חובה בכל שנות התואר.
  4. תלמידי תואר שלישי - חייבים בסדנת דוקטורטים מהשנה הראשונה, לאורך כל שנות התואר.

 

 

 

 

 

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשע"ט

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום  ג'

יום   ד'

27-110-01

27-110-02

27-110-03

ד"ר דורית למברגר

 

אופירה שור-לוי

פרשנות השיח

שיעור, תרגיל והדרכה

חובה

9-12

 

27-1441-01-ה

27-1442-01-ס

 

ד"ר ענר גוברין

היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של רוע ושיפוט מוסרי (חדש)

הרצאה/סמינר

10-12

 

27-130-01

ד"ר חיזקי שוהם

סדנת דוקטורנטים

10-12

 

 

27-174-01

 

 

 

ד"ר ענר גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים

(חובה למסלול פסיכואנליזה)

12-14

 

27-1451-01-ה

27-1452-01-ס

ד"ר יצחק בנימיני

מעבר לפירוש: על החריגה מהמעגל ההרמנויטי

(חדש)

12-14

 

27-137-01-ה

27-1370-01-ס

ד"ר דורית למברגר

כינון עצמי באמצעות שפה: היבטים פרגמטיים ופסיכואנליטיים (מחודש)

הרצאה/סמינר

12-14

 

 

 

27-115-01-א

27-115-02-א

 

27-121-01-ב

27-121-02-ב

ד"ר לירן רזינסקי

עומרי גרינברג

ד"ר לירן רזינסקי

עומרי גרינברג

קולוקוויום-שנה א'

 

 

קולוקוויום-שנה ב',

14-16

 

27-132-01

 

27-132-02

 

ד"ר תאיר כספי

 

נוגה אריאל גלור

קולוקוויום

ללימודי פסיכואנליזה ופרשנות

 

14-16

 

27-116-01

 

27-116-02

פרופ' רוני מירון-הכט

יעל קנטי יפה

הרמנויטיקה

(סמסטר ב')

חובה

16-20

 

(סמסטר ב')

 

27-197-01

 

ד"ר דרור ינון

סדנת דוקטורנטים

(בסמסטר א' בלבד)

16-18

 

27-106-01

ד"ר לירן רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

16-18

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום  ג'

יום   ד'

27-171-01

ד"ר ענר גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

8-10

27-1471-01 ה

27-1472-01 ס

 

ד"ר חיזקי שוהם

האם יש תרבות מודרנית?

(חדש)

הרצאה/סמינר

 

10-12

27-127-01

 

ד"ר לירן רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

(חובה)

 

10-12

27-195-01

פרופ' רוני  מירון-הכט

סדנת דוקטורנטים

 

10-12

(סמסטר ב')

27-131-01

ד"ר חיזקי שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

חובה

 

12-14

27-146-01

 

ד"ר נדב אפל

פועלים, פאנקיסטים ופרוורטים:

מבוא ללימודי תרבות

 

14-16

27-133-01

ד"ר דורית למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

14-16

27-100-01

ד"ר דרור  ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

 (סמסטר א')

חובה

 

16-20

(סמסטר א')

27-1481-01 ה

27-1482-01 ס

 

ד"ר יצחק בנימיני

לאקן וביקורת התרבות (סמסטר ב')

הרצאה/סמינריון

(חדש)

 

16-20

(סמסטר ב')