עבודות דוקטורט בהכנה

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2012 אחר שהוא אח: הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בינתחומי Ph.D ריבה אלטמן ד"ר דורית למברגר
2012 בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה Ph.D אליס בר נס ד"ר דורית למברגר
2012 פנומנולוגיה של התבהרות Ph.D עירית וופלגור פרופ' רוני מירון
2012 חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, הבלשנות והספרות Ph.D מיכל טל ד"ר דורית למברגר
2012 היחסים בין שפה לחוויה ולרגש Ph.D נפתלי ישראלי ד"ר דורית למברגר
2012 כיצד פועלות מטפורות? פסיכואנליזה כמקרה מבחן Ph.D תאיר כספי ד"ר דורית למברגר
2012 פרדוקס, משחק ושפה אצל ויטגנשטיין, ויניקוט ולאקאן Ph.D רוני כרמלי ד"ר דורית למברגר
2012 מדואליזם לאחדות: תרומות מן המזרח לשאלת יחסי גוף-נפש בפסיכואנליזה Ph.D יורי סלע
2012 האסכולה הפסיכואנליטית הצרפתית והשיח הפילוסופי בצרפת של שנות הששים והשבעים של המאה הקודמת Ph.D נעמי פינס כהני ד"ר דורית למברגר
2012 "גוף מדבר" ו"שפה פרטית" ביצירותיו של דויד גרוסמן: עיון פילוסופי-פסיכואנליטי-ספרותי Ph.D אמיר קלוגמן ד"ר דורית למברגר