הצעות מחקר מאושרות

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2009 מודלים מושגיים ע"פ תיאוריות של אוטופיה, פער ותשוקה ויישומם בתכנון וביצירה במרחב האורבאני Ph.D יאיר אביגדור
2010 תפיסת ההשפעה של השירות הצבאי על מהלך החיים: מחקר קוהורט בפריפריה הישראלית Ph.D נטע ארנון-שושני ד"ר אורנה ששון לוי
2011 מעברים בין "מבנים חברתיים" והשפעתם על כינון וביטוי ה"עצמי" Ph.D צבי כהן
2011 עדות בפסיכואנליזה: מעמדה האפיסטמולוגי ותרומתה הייחודית במערך הטיפולי Ph.D צפורה רוזנברג
2011 בין עצמי אוטונומי לעצמי התייחסותי ותלוי-הכרה: ניתוח של כתיבת יומנים אישיים כחלק מאקט של כינון העצמי באמצעות דיאלוג עצמי Ph.D רועי שופן
2011 שקיפות אדריכלית בקולנוע Ph.D דפנה קסל ד"ר רחל אלבק-גדרון
2012 אחר שהוא אח: הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בינתחומי Ph.D ריבה אלטמן
2012 בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה Ph.D אליס בר נס
2012 פנומנולוגיה של התבהרות Ph.D עירית וופלגור פרופ' רוני מירון
2012 חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, הבלשנות והספרות Ph.D מיכל טל