עבודות דוקטורט בהכנה

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2009 מודלים מושגיים ע"פ תיאוריות של אוטופיה, פער ותשוקה ויישומם בתכנון וביצירה במרחב האורבאני Ph.D יאיר אביגדור ד"ר דורית למברגר
2010 תפיסת ההשפעה של השירות הצבאי על מהלך החיים: מחקר קוהורט בפריפריה הישראלית Ph.D נטע ארנון-שושני ד"ר אורנה ששון לוי
2011 מעברים בין "מבנים חברתיים" והשפעתם על כינון וביטוי ה"עצמי" Ph.D צבי כהן ד"ר דורית למברגר
2011 עדות בפסיכואנליזה: מעמדה האפיסטמולוגי ותרומתה הייחודית במערך הטיפולי Ph.D צפורה רוזנברג ד"ר ענר גוברין
2011 בין עצמי אוטונומי לעצמי התייחסותי ותלוי-הכרה: ניתוח של כתיבת יומנים אישיים כחלק מאקט של כינון העצמי באמצעות דיאלוג עצמי Ph.D רועי שופן ד"ר ענר גוברין
2011 שקיפות אדריכלית בקולנוע Ph.D דפנה קסל ד"ר רחל אלבק-גדרון
2012 אחר שהוא אח: הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בינתחומי Ph.D ריבה אלטמן ד"ר דורית למברגר
2012 בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה Ph.D אליס בר נס ד"ר דורית למברגר
2012 פנומנולוגיה של התבהרות Ph.D עירית וופלגור פרופ' רוני מירון
2012 חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, הבלשנות והספרות Ph.D מיכל טל ד"ר דורית למברגר