סמסטר אביב בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות

מעוניינים להתחיל ללמוד בתוכנית כבר עכשיו?

השנה החלטנו לפתוח את סמסטר ב׳ להרשמה עבור תלמידים חדשים שמעוניינים להצטרף לתוכנית.

לפרטים נוספים ולתיאום תהליך ההרשמה ניתן לפנות לרכזת ההרשמה לתוכנית:

 admissions.culture@biu.ac.il

 

להלן פירוט הקורסים שילמדו בסמסטר ב׳:

קורסי החובה - סמסטר ב׳ תשפ״ד

* פרשנות השיח (קורס חובה), ד״ר דורית למברגר 

קורסי הבחירה - סמסטר ב׳ תשפ״ד

* הדת: תיאוריה וחוויה ( הרצאה / סמינריון), פרופ׳ חזקי שוהם 

* תיאוריות דיגיטליות (הרצאה / סמינריון) יועבר באנגלית, ד״ר אלה קליק 

* המפנה האונטולוגי, יחסי חי צומח דומם (הרצאה / סמינריון), פרופ׳ תמר אלאור

 

מוזמנים ומוזמנות להיכנס למערכת השעות שלנו לבירור הימים והשעות

תאריך עדכון אחרון : 28/03/2024