מערכת שעות שנה״ל תשפ״ד

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשפ"ד

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

נ"ז

יום ג'

יום ד'

27-171-01

פרופ' ענר גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

-

10-8

סמסטר א

 

הרצאה:
27-174-01

פרופ' ענר גוברין

הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים
 

חובה להתמחות פסיכואנליזה

2

14-10

סמסטר א

 

הרצאה:
27-1241-01

 

סמינריון:
27-1242-02

פרופ' חזקי שוהם

הריטואל: תיאוריה וביצוע

 

הרצאה/סמינריון

1

14-12

סמסטר א

 

הרצאה:
 27-110-01

הדרכה:
27-110-02

ד"ר דורית למברגר

פרשנות השיח


 

חובה

2

14-10

סמסטר ב

 

27-133-01

ד"ר דורית למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

-

16-14

סמסטר ב

 

הרצאה:
27-127-01

פרופ' לירן רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם
 

חובה

2

16-14

 

הרצאה:
27-1251-01

סמינריון:
27-1252-01

ד"ר נדב אפל

לשמוע קולות: איך חוקרים עם האוזניים?
 

חדש

1

18-16
סמסטר א'

 

 

הרצאה:
27-1243-01

סמינריון:
27-1244-01

(רשום גם ב-STS)

פרופ' תמר אלאור

המפנה האונטולוגי ויחסי חי צומח דומם

חדש

1

18-14
סמסטר ב'

 

(אחת לשבועיים)

 

הרצאה:
27-1245-01


סמינריון:
27-1246-01

(רשום גם ב- STS)

פרופ' לירן רזינסקי

(עם ד"ר דניסה קארה, STS)

Society of Algorithms and Data Subjects

חדש (קורס באנגלית)
הרצאה/סמינריון

2

 

18-16

 

27-106-01

פרופ' לירן רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

-

 

12-10

27-195-01

פרופ' רוני מירון

סדנת דוקטורנטים

-

 

14-12

שנתי (ביטול פטמ"ה)

הרצאה:
27-116-01

 

הדרכה:
27-116-02

פרופ' רוני מירון

הרמנויטיקה


 

חובה

2

 

12-8

סמסטר א

הרצאה:
27-1253-01

סמינריון:

27-1254-01

פרופ' חזקי שוהם

הדת: תיאוריה וחוויה
 

חדש
הרצאה/סמינריון

1

 

12-10

סמסטר ב

הרצאה:
27-131-01

פרופ' חזקי שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים
 

חובה

2

 

14-12

27-1440-01

ד"ר אלה קליק

סדנת מחקר (תלמידי מחקר מכל התארים)
 

חדש

-

 

12-10

הרצאה:

27-1247-01

 

סמינריון:
27-1248-01

ד"ר אלה קליק

תיאוריות מבט וראייה לא אנושית
 

חדש
הרצאה/סמינריון

1

 

סמסטר א'

14-12

הרצאה:

27-1249-01

 

סמינריון:
27-1250-01

ד"ר אלה קליק

תיאוריות דיגיטליות

חדש – באנגלית

הרצאה/סמינריון

1

 

סמסטר ב'

14-12

הרצאה:
27-1160-01
הדרכה:

27-1160-02

ד"ר דרור ינון

ד"ר אסף אוזן

קולוקוויום כללי – פרשנות ותרבות – תשפ"ד

-

 

16-14

הרצאה:
27-1301-01

הדרכה:

27-1301-02

ד"ר יעל פרי-הרצוביץ

קולוקוויום בר אילן לפסיכואנליזה, הגות ותרבות – תשפ"ד
חובה להתמחות פסיכואנליזה

-

 

16-14

הרצאה:

 

פרופ' רוני מירון

פנומנולוגיה
סמינר

2

 

20-16

סמסטר א

27-130-01

פרופ' חזקי שוהם

סדנת דוקטורנטים

-

 

18-16

הרצאה:
27-100-01

ד"ר דרור ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

חובה

2

 

18-16

 

27-197-01

ד"ר דרור ינון

סדנת דוקטורנטים

-

 

20-18