רכזת הקולוקוויום במסלול פרשנות ופסיכואנליזה

ד"ר יעל פרי הרצוביץ׳

דוא"ל
psychoanalysisandhermeneutics@gmail.com

    תאריך עדכון אחרון : 27/11/2022