סרט ערב השקת הספר – באוניברסיטת בר אילן, בחסות התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות