"השקת הספר כיצד מרפאת הביבליותרפיה? כתיבה, ילדות, שיר", ד"ר ליאור גרנות"