מתעניינים בלימודים אצלנו?

תוכנית לימודים

תכנית הלימודים לתשפ"ג.  

https://culture.biu.ac.il/node/1153

לעיון בסילבוסים - קטלוג הקורסים

 https://shoham.biu.ac.il/BiuCoursesViewer/MainPage.aspx

לעיון בתקנון חוברת פרטי מידע

 https://graduate-school.biu.ac.il/meyda

האם אני זכאי/ת לפטור?

לבדיקת פטור מקורסי יסוד ביהדות - בית הספר ללימודי יסוד ביהדות - https://yesod.biu.ac.il/

לבדיקת פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים - היחידה לאנגלית כשפה זרה - https://efl.biu.ac.il/

תקנון שכר לימוד 

https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/tuition/tuition-masters-degree

מה הלו"ז לשנה הבאה?

לוח זמנים אקדמי תשפ"ג

https://www.biu.ac.il/academic-year?title=%D7%AA%D7%A9%D7%A4%22%D7%91+2021-2022

מלגות?

מלגות – אתר המזכירות האקדמית - https://acad-sec.biu.ac.il/hodaotM

מלגות נשיא  https://www.biu.ac.il/registration-and-admission/scholarships/scholarships-outstanding-doctoral-students

מלגות – אתר האגודה - https://www.bis.org.il/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

אתר המלגות – לימודים בישראל - https://culture.biu.ac.il/node/987

מלגת אייסף לתלמידי תואר שני -  

 https://isef.priza.net/signUpLink.aspx<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisef.priza.net%2FsignUpLink.aspx&data=04%7C01%7Cshira.tessler%40biu.ac.il%7C1e5da8e166d7411e50f508d92502f1d5%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637581516850827513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cpRxqktpe8qwoawTT8C0sR1pGjoa7SSgGlvZnzHk2SA%3D&reserved=0>

 

מלגת אייסף לתלמידי תואר שני -  

 https://isef.priza.net/signUpLink.aspx<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fisef.priza.net%2FsignUpLink.aspx&data=04%7C01%7Cshira.tessler%40biu.ac.il%7C1e5da8e166d7411e50f508d92502f1d5%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637581516850827513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cpRxqktpe8qwoawTT8C0sR1pGjoa7SSgGlvZnzHk2SA%3D&reserved=0>

 

מלגת אייסף לתלמידי תואר שלישי - 

https://acad-sec.biu.ac.il/sites/acad-sec/files/shared/%D7%A7%D7%95%D7%…

 

מלגת פולברייט לחוקרי בתר דוקטורט - 

מלגת פולברייט לחוקרי בתר דוקטורט: https://fulbright.org.il/he/program/1/35

מלגת פולברייט- אייסף לחוקרי בתר-דוקטורט: https://fulbright.org.il/he/program/1/34

 

למידע כללי:

אתר האוניברסיטה - https://www.biu.ac.il/

 

לפרטים נוספים – פנו למרכזת התכנית:

https://culture.biu.ac.il/node/951

 

תאריך עדכון אחרון : 02/08/2022