מערכת שעות תשפ״ג

התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשפ"ג – מעודכן לתאריך 05.12.2022

מתרגלים:

פרשנות השיח – גב' יעל משעני-אובל

הרמנויטיקה – גב' שירה שמי

מסלול פסיכואנליזה – גב' יעל פרי-הרצוביץ

קולקויום ואחראי מדיה חברתית – ד"ר אסף אוזן

 

 

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

שיבוץ

הרצאה: 27-110-01
הדרכה: 27-110-02

ד"ר ד. למברגר

פרשנות השיח

שיעור

חובה

12-8

סמסטר א

 

בניין 502

כיתה 37

הרצאה: 27-131-01

פרופ' ח. שוהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

חובה

12-8

סמסטר ב

 

בניין 605

כיתה 13

הרצאה: 27-1443-01

סמינריון: 27-1444-01

פרופ' ע. גוברין

סוגיות תאורטיות ופילוסופיות בפסיכואנליזה עכשווית

שיעור/סמינריון

חדש

12-10

 

בניין 1002

כיתה 305

הרצאה:  27-1237-01

סמינריון: 27-1238-01

ד"ר נ. אפל

פועלים, פאנקיסטים ופרוורטים: האסכולה הבריטית של לימודי התרבות

שיעור/סמינריון

12-10

 

בניין 604

כיתה 61

27-195-01

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

12-10 – 

 

בניין 604

כיתה 309

הרצאה: 27-174-01

פרופ' ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים

חובה למסלול פסיכואנליזה

14-12

 

בניין 505

כיתה 65

הרצאה: 27-1233-01

סמינריון: 271234-01

פרופ' ר. מירון

סוגיות יסוד בפנומנולוגיה

שיעור וסמינר

חדש

14-12

 

בניין 1002

כיתה 305

27-133-01

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים *

 

14-12

סמסטר א

 

בניין 604

כיתה 309

27-130-01

פרופ' ח. שוהם

סדנת דוקטורנטים *

14-12

סמסטר ב

 

בניין 604

כיתה 309

הרצאה: 27-1159-01

הדרכה: 27-1159-02

 

ד"ר ד. ינון

קולקוויום – פרשנות ותרבות – תשפ"ג

חובה

16-14

 

בניין 507

אולם 7

הרצאה: 27-1327-01

הדרכה: 27-1327-02

גב' י. פרי- הרצוביץ

קולקוויום – התמחות  פרשנות ופסיכואנליזה – תשפ"ג

חובה למסלול פסיכואנליזה

16-14

 

בניין 507

כיתה 7

הרצאה: 27-116-01

הדרכה: 27-116-02

פרופ' ר. מירון

הרמנויטיקה

חובה

18-16

 

בניין 505

כיתה 4

27-106-01

פרופ' ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

18-16

 

בניין 902

כיתה 104 

27-171-01

פרופ' ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

10-8

 

בניין 502

כיתה 7

הרצאה: 27-127-01

פרופ' ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

חובה

 

12-10

בניין 905

כיתה 417

הרצאה: 27-1235-01

סמינריון: 27-1236-01

פרופ' ל. רזינסקי

Subjectivity and Data: Algorithms, big data and humans

שיעור/סמינריון

חדש

 

14-12

בניין 502

כיתה 8

הרצאה:  27-1239-01

פרופ' ח. שוהם

עם ד"ר ג. הרטל (התוכנית למגדר)

היום שאחרי הדוקטורט

קורס סדנאי שמקנה 1 נ"ז, לתואר שלישי בלבד, שנתיים לפחות לאחר אישור הצעת המחקר. שימו לב: מספר המקומות מוגבל ויש להתקבל לקורס

 

14-12 אחת לשבועיים

בניין 1002

כיתה 203

 

הרצאה: 27-1471-01

סמינריון:01- 27-1472

פרופ' ח. שוהם

האם יש תרבות מודרנית?

שיעור/סמינריון

מחודש

 

16-14

בניין 504

כיתה 1

27-9004-01

ד"ר אורנה פרנץ וד"ר רונית עיר-שי

כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי תואר שלישי **

 

18-16

סמסטר א

בזום

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

18-16

 

בניין 902

כיתה 104

27-100-01

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

חובה

 

20-18

בניין 605

כיתה 63

 


* הסדנאות של ד"ר דורית למברגר ופרופ' חזקי שוהם משלימות זו את זו, וניתן להירשם רק לשתיהן יחד.

 

** להרשמה לקורס "כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי תואר שלישי" יש לפנות לאורית ממגדר - Gender.Studies@biu.ac.il. הקורס מיועד לתכנית שלנו ולתכנית ללימודי מגדר.

 

  • מעודכן לתאריך 05.12.22