פרופ' רוני מירון

  קורות חיים

  פרופ' רוני מירון מלמדת באוניברסיטת בר-אילן החל משנות לימודיה לתואר השלישי במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטה. עבודת הדוקטור שלה נכתבה בהנחייתו של פרופ' אבי שגיא. כותרתה: קרל יאספרס - מן העצמיות אל הטרנסצנדנציה: התפתחות התודעה המטפיזית בפילוסופיה של קרל יאספרס (1910-1947). הדיסרטציה אושרה בשנת 2002. בהמשך זכתה פרופ׳ מירון במלגת פוסט דוקטורט ע"ש מינרבה בשנים 2003-2004 ושהתה באוניברסיטת גתה שבפרנקפורט ע"נ המיין ובאוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן שבמינכן. בשנת 2007 היא זכתה במלגת אלון ונקלטה בתכנית ללימודי פרשנות ותרבות בדרגת מרצה בכירה. בשנת 2016 קיבלה דרגת פרופסור מן המנין. מחקריה של פרופ׳ מירון עוסקים בפילוסופיה הבתר-קאנטיאנית - אידיאליזם, אקזיסטנציאליזם, פנומנולוגיה והרמנויטיקה וכן בהגות היהודית בעת החדשה. היא הנחתה תלמידי תואר שלישי בתחומים אלו ופרסמה ספרים ומאמרים רבים בכתבי עת בין-לאומיים בנושאים הללו .

  כיום מוקד עיסוקה הוא הגותם של בני הדור הראשון של הפנומנולוגים שפעלו לצידו של הוסרל. חקירת האפשרויות למימוש מטפיזי של האדם המודרני הינה היסוד המאחד של מחקריה הפנומנולוגיים וההרמנויטיים.

  במהלך עבודתה פרופ׳ מירון פעילה בוועדות רבות של האוניברסיטה, כגון: וועדת הוראה, וועדת מינויים, וועדת בתר-קורונה, וועדת הזוכות במלגת בתר דוקטור, וועדת פרס הנשיא, וועדת דוקטור לשם כבוד, סנאט האוניברסיטה ועוד.

  בנובמבר 2022 היא הקימה יחד עם תלמידי המחקר שלה את הפורום הישראלי לפנומנולוגיה. הפורום מיועד להוות בית לחוקרות ולחוקרים הרואים בהגות ובמתודה הפנומנולוגיות כלים להארת מגוון רחב של תופעות אנושיות וגשר עבור חקירות בין-תחומיות. מסגרת ייחודית זו היא פרי מחקריה רבי השנים של פרופ' מירון, העוסקים בהיבטים שונים בהגות הפנומנולוגית, תוך בחינת זיקותיה לתחום ההרמנויטיקה שהתפתח לצידה. חלק בלתי נפרד בכינונו של הפורום מהווים תלמידי המחקר של התכנית לדורותיה שכתבו מחקרים פנומנולוגיים והרמנויטיים בגישה בין-תחומית. בעבודות החלוציות שנכתבו במסגרת התכנית והמוסיפות להיכתב בה מתממש הלכה למעשה חזונו של אדמונד הוסרל, אביה המייסד של הפנומנולוגיה, שראה בה תשתית יסודית בחקר תופעות אנושיות. כך, וברוח המסורת הפנומנולוגית, הרואה בחקירה הפילוסופית פעילות אנושית משותפת, חיה ותוססת, הפורום מיועד לשמש מסגרת בין-תחומית ובין-אוניברסיטאית לשיתופי פעולה מחקריים, בין השאר בין מדעי האדם למדעים המדויקים, ובסיס לשיתופי פעולה עם מרכזים-אחים ברחבי העולם. הפורום הושק בתאריך 17.11.22 באירוע רב משתתפים שתועד כאן

  מבין ספריה של פרופ׳ מירון: קרל יאספרס – מהעצמיות אל ההוויה (2006), מלאך ההיסטוריה – דמות העבר היהודי במאה העשרים (2013). ספרים אלו ראו אור גם בנוסח אנגלי.

  כמו כן ראו אור הספרים הבאים:

  Husserl and other Phenomenologists (2017)

  Miron, R. (2014). The Desire for Metaphysics: Selected Papers on Karl Jaspers. Illinois: Common Ground Publishing.

  Miron, R. (2018). Husserl and Other Phenomenologists. Routledge.

  Miron, R. (2021). Hedwig Conrad-Martius – The Phenomenological Gateway to Reality, Springer Nature; 2nd edition (forthcoming in 2023).

  Miron, R. (2022). Hedwig Conrad-Martius and Edith Stein - Philosophical Encounters and Divides, Edited Volume with Antonio Calcagno

   

  מחקר

  מחשבה פילוסופית גרמנית בתר-קנטיאנית, בכלל זה: הרמנויטיקה מודרנית, פנומנולוגיה, תפיסות מודרניות של פואטיקה, היחסים בין העבר לבין ההווה, כינונם של מדעי האדם. 

  הוגים: וילהלם דילתיי, הנס גיאורג גאדמר, מרטין היידגר, אדית שטיין והגות של נשים פילוסופיות פנומנולוגיות, הגות פנומנולוגית מוקדמת, אדמונד הוסרל. 

  קורסים

  הרמנויטיקה (קורס חובה, מדי שנה)

   

  סדנת דוקטורנטים (מדי שנה)

   

  2001-2002

  • האורתודוכסיה במאה העשרים
  • טיפוסים של חוויה דתית בהגות היהודית האורתודוכסית
  • מכפירה בדת היהודית לחידושה של היהדות כתרבות

  2003-2004

  • תולדות ההגות היהודית בעת החדשה
  • העצמי במסורת הפנומנולוגית

  2002-2005

  • הגל: מציאות, תודעה ועצמיות

  2005-2006

  • בין פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ופנומנולוגיה - עיון פילוסופי
  • עבר, תודעה וביקורת התרבות

  2007

  • בין פסיכיאטריה לפנומנולוגיה - עיון פילוסופי

  2008-2009

  • מבוא לפילוסופיה - רלטיביזם, פלורליזם וסובלנות (המרכז האקדמי למשפט ולעסקים)

  2010-2011

  • זיגמונד פרויד - פסיכואנליזה, הרמנויטיקה ופנומנולוגיה

  2012-2013

  • מחשבות פנומנולוגיות - בין המטפיזיקה להרמנויטיקה
  • קרוב רחוק - הגל, מארקס והיידגר (מחודש)

  2014-2015

  • מחשבות היידגריאניות

  2017-2018

  • הפנומנולוגיה וההרמנויטיקה של הפואטי: עבודת האמנות בהגותם של מרטין היידגר ורומן אינגרדן

  2018-2019

  • פנומנולוגיה יישומית - היבטים תמטיים ומתודולוגיים בחקירה פנומנולוגית בין-תחומית

  2019-2020

  • הפנומנולוגיה של העבר המודרני - היסטוריה, זמן ומשמעות בהגותם של הגל והיידגר
  • הפנומנולוגיה: מתודה, השקפת עולם ומטפיזיקה

  2020-2021

  • פואטיקה, מציאות ואמת: דילתיי, היידגר וגאדמר

  2021-2022

  • The Metaphysics of Truth: Reading in Late Heidegger
  • הפנומנולוגיה של העבר המודרני - מהתרחשות יודעת (הגל) להפצעת האמת (היידגר)

  2022-2023

  • סוגיות יסוד בפנומנולוגיה - היבטים תמטיים ומתודולוגיים בחקירה פנומנולוגית בין-תחומית
  פרסומים

   

  Books:

  Miron, R. (2006). Karl Jaspers: From Selfhood to Being. Bar Ilan University Press (In Hebrew). Miron, R. (2012). Karl Jaspers: From Selfhood to Being. Rodopi.

  Miron, R. (2013). The Angel of History – The Idea of the Jewish Past in the 20th Century. Magnes Press (In Hebrew).

  Miron, R. (2014). The Angel of Jewish History: The Image of the Jewish Past in the Twentieth Century. Academic Studies Press.

  Miron, R. (2014). The Desire for Metaphysics: Selected Papers on Karl Jaspers. Illinois: Common Ground Publishing.

  Miron, R. (2021). Hedwig Conrad-Martius – The Phenomenological Gateway to Reality, Springer Nature.

  Miron, R. (2022). Hedwig Conrad-Martius – The Phenomenological Gateway to Reality, Springer Nature. 2nd edition (forthcoming)

   

  Edited Books:

  Miron, R. (2018). Husserl and Other Phenomenologists. Routledge.

  Miron, R. (with Antonio Calcagno) (2022).  Hedwig Conrad-Martius and Edith Stein - Philosophical Encounters and Divides, Edited Volume with Antonio Calcagno. Springer.

   

  Edited Special Issues

  Miron, R. (2016). The European Legacy: Towards New Paradigms, 21 (5-6)

  Miron, R. (with Simona Bertolini) (2021). Horizons - Studies in Phenomenology 10 (2).

   

  Chapters in Books:

  Miron, R. (2005). Phenomenology of the Believer’s Self - The Case of Yeshayahu Leibowitz’s Thinking. In Halbertal, M., Kurzweil, D., & Sagi, A (Eds.). On Faith, Studies on the Idea of Faith (pp. 125-189). Keter Books (Hebrew).

  Miron, R. (2007). History and Reality: A Phenomenological Study in the Thinking of Nathan Rotenstreich. In Sagi, A (Eds.). The Book of Michael – Now and Then, In Honor of Michael Bahat (pp. 323-358). Keter Books.

  Miron, R. (2007). Yeshayahu Leibowitz on the Possibility of Religious Subjectivity: Critique and Defense. In Anne Koch (Ed.). Watchtower Religionswissenschaft: Standortbestimmungen im wissenschaftlichen Feld (pp. 95-118). Diagonal-Verlag.

  Miron, R. (2010). The Phenomenon of the Self in The Skin and the Gown. In Lipsker, A., & Sagi, A (Eds.). Twenty-Four Readings of Aharon Appelfeld (pp. 117-149). Bar Ilan University Press (In Hebrew).

  Miron, R. (2013). Unity and Fragmentation of the Self in Leibowitz’s Idea of Faith and their Repercussions: A Critical Perspective. In Sagi, A., & Schwartz, D. (eds.). On Faith: Jewish Perspectives (pp. 545-583). Academic Studies Press.

  Miron, R. (2014). ‘I saw the church growing out of my people’ - A Jewish Perspective on Edith Stein. In P. Manganaro, & F. Noradi (Eds.). Die Rezeption Edith Steins, Morcelliana Verlag, pp. 345-375 (Italian).

  Miron, R. (2015). The Modern We – Collective Memory, Particularity and Metaphysics. In Wojciech Owczarski, & Maria Virginia Filomena Cremasco (Eds.). Solidarity, Memory and Identity (pp. 63-85). Cambridge Scholars Publishing.

  Miron, R. (2017). A Philosophical Resonance: Hedwig Conrad-Martius versus Edith Stein. In Elisa Magri, & Dermot Moran (Eds.). Empathy, Sociality, and Personhood. Essays on Edith Stein’s Phenomenological Investigations, (pp. 193-216). Springer.

  Miron, R., Chris Thornhill. (2018-current). Karl Jaspers (SEP). In Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University Press.

   Miron, R. (2018). Essence, Abyss and Self – Hedwig Conrad-Martius on the Non- Spatial Dimensions of Being. In Ruth Hagengruber, & Sebastian Luft (Eds.). Woman Phenomenologists on Social Ontology. Springer International Publishers, pp. 147-167.

  Miron, R (2020). Essence (Wesenheit, Washeit) and Bearer (Träger) in Hedwig Conrad-Martius (1888 1966). In Mary Ellen Waithe & Ruth Hagengruber, Editors-In-Chief (Eds.). Encyclopedia of Concise Concepts by Women Philosophers (ECC). Springer International Publishers.  

  Miron, R (2020). Fulfillment and Capability (Können) in Hedwig Conrad-Martius (1888 1966). In Mary Ellen Waithe & Ruth Hagengruber, Editors-In-Chief (Eds.). Encyclopedia of Concise Concepts by Women Philosophers (ECC). Springer International Publishers.

  Miron, R (2020).  Movement, Reciprocity and Usability, a guest forward to: The Phenomenology of Jan Patočka, guest foreword in: Hila Naot, Raft on the Open Sea: Man and the World in Jan Patočka's (1907-1977) Phenomenological Philosophy (Hebrew), 15-17.

  Miron, R (2021).  Between Ontological Duality and Unified Individuality: Hedwig Conrad-Martius versus Edith Stein.   In: Edith Stein’s Itinerary: Phenomenology, Christian Philosophy, and Carmelite Spirituality, eds. Harm Klueting and Edeltraud Klueting. Münster: Aschendorff, pp. 195-204.

  Miron, R. (2021). The Metaphysical Absolutizing of the Ideal. Hedwig Conrad-Martius’ Criticism of Husserl’s Idealism". In Rodney Parker (ed.) The Idealism-Realism Debate in the Early Phenomenological Movement, Springer International Publishing, 193-216.

  Miron, R. (2022). The Unsolvable Duality of the "I". In Ruth Hagengruber and Sarah Hutton (eds.). Teaching Woman Philosophers, Springer International Publishers (forthcoming).

  Miron, R. (2022). Introduction (In: Hedwig Conrad-Martius and Edith Stein - Philosophical Encounters and Divides, Edited Volume with Antonio Calcagno (Springer, Forthcoming in 2022)

  Miron, R. (2022). The Layered Phenomenological Metaphysics of Hedwig Conrad-Martius (Forthcoming, 2022)

  Husserl's Duality - The Dual Gateway to Husserl’s Transcendental Phenomenology. In: Husserl and Awakened Reason, Iulian Apostolescu (ed.), Contributions to Phenomenology Series, Springer 2022 (forthcoming)

  ‘Unavoidable Guilt’ and ‘Foundering’: Milestones in Karl Jaspers’ Metaphysical Path, The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy (forthcoming, 2023)

   

  Journal Articles:

  Miron, R. (2003). History and Zionism in the Thought of Nathan Rotenstreich. Israel, Studies in Zionism and the State of Israel, History, Society and Culture, 4, 185-206 (Hebrew).

  Miron, R. (2004). From Opposition to Reciprocity: Karl Jaspers on Science, Philosophy, and What Lies Between Them. International Philosophical Quarterly, 44 (2), 147-163.

  Miron, R. (2004). From Psychiatrics to Philosophy: The Idea of the Self in Karl Jaspers’ Philosophy. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly, 53, 123-150 (Hebrew).

  Miron, R. (2004). The covenant between philosophy and Revelation: David Hartman’s Thought in the view of Karl Jaspers’ philosophy. DAAT, A Journal  for Jewish Philosophy and Kabbala, 53, 161-192 (Hebrew).

  Miron, R. (2005). Transcendence and Dissatisfaction in Jaspers’ Idea of the Self, Phaenomenologische Forschungen, 10, 221-241.

  Miron, R. (2006). Towards reality: The development of the philosophical attitude to reality in the thought of karl jaspers. Journal of the British Society for Phenomenology, 37 (2), 152-172.

  Miron, R. (2006). Was Jaspers really a Kantian? Yearbook of the Austrian Karl Jaspers’ Society, 19, 73-106.

  Miron, R. (2007). Past, Linkage and Interpretation – Y.H. Yerushalmi and A. Funkenstein on ‘Wissenschaft des Judentums’. Alpayim: Journal for Contemporary thought and Litrature, 31, 169-223 (Hebrew).

  Miron, R. (2007). Between Freedom and Necessity: The Conception of Guilt in Jaspers’ Thought. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly, 56, 183-211 (Hebrew).

  Miron, R. (2009). The Self in the Realms Ontology: A Critical View of Hannah Arendt’s Conception of the Human Condition. International Journal of the Humanities, 6 (11), 41-52.

  Miron, R. (2009). Literature, Reality and Transcendence - A Study in Baruch Kurzweil’s Hermeneutics. Reshit, 1, 231-259 (Hebrew).

  Miron, R. (2010). The Guilt which we are: An Ontological Approach to Karl Jaspers’ Idea of Guilt. Analecta Husserliana: the yearbook of phenomenological research, 105, 229-251.

   Miron, R. (2011). A Hermeneutical View of the Jewish Past: A Reinterpretation of Yerushalmi and Funkenstein’s understandings of Jewish Historicism. International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, 2, 617-646.

  Miron, R. (2013). Models of Presence and Loss of Transcendence in History. Philosophy Study, 3 (4), 331-351.

  Miron, R. (2013). Phenomenology, Internality and Transcendence. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly, 62, 171-182 (In Hebrew).

  Miron, R. (2013). History, Historiography and the Problem of Historical Continuity, Hermeneutical Studies in Baruch Kurzweil’s Thinking. Jerusalem Studies in Hebrew Literature, 26, 227-277 (Hebrew).

   Miron, R. (2013). A review article on Francesco Alfieri, Die Rezeption Edith Steins. Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942 – 2012. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly, 62, 98-104.

   Miron, R. (2014). The outside’s inside: The phenomenology of the external world in Hedwig Conrad-Martius’ thought. Analecta Husserliana: the yearbook of phenomenological research, 116, 327-358.

   Miron, R. (2014). The Secret of Jewish Existence: A Metaphysical Analysis of Gershom Scholem’s Idea of Jewish Historical Continuity. Review of Rabbinic Judaism, 17 (2), 170-206.

   Miron, R. (2014). From the Covered to the Primordial, The External World in Hedwig Conrad- Martius’ Phenomenology. Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly, 63, 407-429 (In Hebrew).

   Miron, R. (2014). The Gate of Reality - Hedwig Conrad-Martius’ Idea of Reality in ‘Realontologie’. Phänomenologische Forschungen, 59-82.

   Miron, R. (2014). The Realism of the Transcendence - A Critical Analysis of Hedwig Conrad- Martius’ Early Ontology. The International Journal of Literary Humanities, 11 (3), 37-48.

   Miron, R. (2014). Faith, Familiarity and Conversion - A Jewish Perspective on Edith Stein. Studia Hebraica, 219-251.

   Miron, R. (2015). A Realistic Metaphysics in the Hermeneutics of Judaism: The Understanding of the Poet and the Novelist in Baruch Kurzweil’s Criticism of Modern Hebrew Literature, International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, 8, 133-159.

   Miron, R. (2015). The Mystics of the Historical Truth: A Metaphysical Commentary on Gerschom Scholem’s Idea of Jewish History. Review of Rabbinic Judaism, 18 (1), 135-156.

   Miron, R. (2015). The Vocabulary of Reality. Human Studies, 38 (3), 331-347.

   Miron, R. (2014/2015). The Phenomenal Experience of the ‘I’: The Idea of the “I” in Hedwig Conrad-Martius’ Early Phenomenology. The Irish Philosophical Society Yearbook, 99-123.

   Miron, R. (2016). Introduction. The European Legacy: Towards New Paradigms, 21 (5-6), 465-466.

   Miron, R. (2016). Husserl and Other Phenomenologists. The European Legacy: Towards New Paradigms, 21 (5-6), 467-480.

   Miron, R. (2016). Faith and Radicalism: Edith Stein vis-à-vis Yeshayahu Leibowitz. Review of Rabbinic Judaism, 19 (1), 118-146.

   Miron, R. (2016). The Poet of Reality A Critical Commentary on Baruch Kurzweil Hermeneutics vis-à-vis Martin Heidegger’s Idea of a Work of Art. DAAT, A Journal for Jewish Philosophy and Kabbala, 81, 389-410 (In Hebrew).

   Miron, R. (2016). In the midst of Being – A journey into the internality of Being in Hedwig Conrad-Marius Metaphysics. Discipline Filosofiche, 26 (1), 217-244.

   Miron, R. (2016). Husserl and Other Phenomenologists. The European Legacy: toward new paradigms, 21 (5-6), 467-480.

   Miron, R. (2016). Faith and Individualism – Edith Stein and Yeshayahu Leibowitz. DAAT, A Journal for Jewish Philosophy and Kabbala, 82, 33-57 (In Hebrew).

   Miron, R. (2017). The Ontological Exclusivity of the I, Phänomenologische Forschungen, 97-116.

  Miron, R. (2018). The External World – ‘Whole’ and ‘Parts’: A Husserlian Hermeneutics of the Early Ontology of Hedwig Conrad-Martius. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, XVI, 299-316.

   Miron, R. (2019). The Duality of the "I". Phänomenologische Forschungen, 71-98.

   Miron, R. (2021). Glaube und Individualität: Edith Stein und Jeschajahu Leibowitz, Edith Stein Jahrbuch (ESJ, vol. 27), 96-131.

  Miron, R. and S. Bertolini (2021). Introduction: WOMEN PHENOMENOLOGISTS: HEDWIG CONRAD-MARTIUS, EDITH STEIN, AND GERDA WALTHER, Horizons - Studies in Phenomenology, 355-359.

  Miron, R. (2022). Between Theology and Phenomenology - Edmund Husserl, Hedwig Conrad-Martius and Edith Stein, DAAT, A Journal for Jewish Philosophy and Kabbala, 91 (Forthcoming) (Hebrew)

  Edmund Husserl, Hedwig Conrad-Martius und Edith Stein – ‚Wirklichkeit‘ und ‚Ich‘ zwischen Phänomenologie und Theologie ( Edith Stein Jahrbuch, forthcoming 2022)

  The “Cipher Scripture” of Jewish Metaphysics: The Hidden Dialogue between Baruch Kurzweil and Karl Jaspers, Frankfurter Judaistische Beiträge (FJB), (forthcoming 2022)

  Hebrew Literature as 'Cipher Scripture' – The Hidden Dialogue between Baruch Kurzweil and Karl Jaspers.  In Criticism and Interpretation, Journal for Interdisciplinary in Literature and Culture (Hebrew, Forthcoming 2022)

  ‘Unavoidable Guilt’ and ‘Foundering’: Milestones in Karl Jaspers’ Metaphysical Path, The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, XXII (Forthcoming. 2023)

   

  באמצעי התקשורת

  דוקטורטים שאושרו: 

  מירה הורביץ (2021).אמפתיה - בין תודעה להוויה: חקירה פנומנולוגית של האמפתיה בפסיכואנליזה.

  מיכל שרייבר-הולנדר (2020). ״מרוחות רפאים לאבות קדמוניים״: ההדהוד בין העבר וההווה בחיי הנפש: דיאלוג פרשני בין חזונו הפסיכואנליטי של הנס לווארד לבין הגותו של מרטין בובר.

  איריס אנגלמן אביבי (2019). ההפרעה הגבולית: היבטים פסיכואנליטיים ופילוסופיים. 

  חובב רשלבך (2018). סגנון - היבטים הרמנויטיים וביקורתיים בהגותו של האנס גאורג גאדאמר. 

  דן גרוסמן (2015). האמנות בין האובייקט לבין הסובייקט: היבטים תיאורטיים וביקורתיים של מופע האמנות. 

  הילה נאות (2015). רפסודה בלב ים. האדם והעולם בפילוסופיה הפנומנולוגית של יאן פטוצ׳קה (1907-1977).

  אמנון מרום (2011). אוניברסאליות אימננטית: וילהלם דילתאי והמכנה המשותף המאפשר הבנה אנושית.

  דורון נחום (2011). כינונה החברתי של העצמיות: התיאוריה הבין-סובייקטיבית בהגותו של אלפרד שוץ (1899-1959). 

   

  דוקטורטים בהכנה (הצעות מחקר מאושרות):

  יעל קנטי-יפה: מן ה׳קליפה׳ אל ה׳גרעין׳. פנומנולוגיה של משמעות באדריכלות.

  עירית וולפגור: פנומנולוגיה של התבהרות.

  יעל אחימן: כשחוק פוגש פרשנות: על אופני הקיום של המפגש בין החוק לפרשנות במשפט הישראלי (הנחיה משותפת עם פרופ׳ שחר ליפשיץ).

  אמיר וינר: הפנומנולוגיה של רשת המשמעות הקהילתית, במשבר הפרשני של העולם הדיגיטלי.

  איילת יוקב: מהרומנטיקה של הילדות לעבר מטפיסיקה של הורות.

  לילך לוין: הרמנויטיקה של הפואטי: דילתיי, היידגר וגדמר.

  שירה שמי: חיים בעולם וירטואלי: מבט מטפיזי על ישות ועל משמעות בעידן של עולמות מדומים.

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 08/11/2023