פרופ' רוני מירון

פרופ'
דוא"ל: 

קורות חיים

Office: full professor at The Program for Hermeneutics and Culture Studies, Bar-Ilan University, P.O.B. 52900 Ramat Gan E-mail: mironronny@gmail.com Tel: 972-52-4554261

Fields of Expertise Post-Kantian European philosophy, Phenomenology, Existentialism, German Idealism, Hermeneutics, History of psychiatry and psychoanalysis, Modern Jewish thought Teaching Experience 1996 -- Bar-Ilan University. Since 2011 Associate Professor and Supervising Ph.D students in the interdisciplinary unit and in the department for philosophy. Prizes and Scholarships 2012 ISF support for publishing book in Hebrew 2007/8 Scholarships for outstanding research, the Center for Continental Thought at Bar Ilan University 2006/7-2009/10 Alon grant 2002-2003 Minerva Post-Doctoral Scholarships for research in Germany [2002 in Frankfurt a.M, 2003 in Munich ] 1999-2001 Bar Ilan’s president Scholarships for distinctive doctoral students 1996-1998 Doctoral Scholarships of Bar Ilan University 1992-1993 Lakritz Foundation’s Price for Jewish Studies, The Hebrew University 1992 Bahana’s Price for distinctive paper in Jewish Philosophy 1991-1994 Scholarships from the Institute for Jewish Studies, The Hebrew University, Jerusalem 1990 Taustein Price for distinctive students Conferences and Academic Lectures - 2002: “From Psychiatrics to Philosophy”, the 5th annual Conference of the new Israeli association of Philosophy (14.2.2002) - 2004: Lecture at Ludwig Maxismilian University, Munich, 5th July 2004, in the Department of Philosophy and the Department for Religious Studies, “Religion without Metaphysics – a philosophical and religious challenge” - 2006: “The guilt which we are – freedom and necessity in Jaspers’ idea of guilt”, lecture in: The international school of Holocoust Stdies, Yad Vashem, Jerusalem, 26.1.06 - 2006: “Removing Brackets – Hedwig Conrad-Martuis and the realistic Phenomenology” the 9th annual Conference of the new Israeli association of Philosophy (21.2.2006) - 2007: An Absent Present – A Phenomenological view Upon the Idea of the believer in Yeshayahu Leibowitz’s thinking, the 10th annual Conference of the new Israeli association of Philosophy (22.2.07) - 2007: Hannah Arendt and the Human Condition, International conference, Bar Ilan University, Israel April 17-19: "The split ontology: A phenomenological view upon Arendt’s conception of human condition” - 2011: International Congress IIH. Hermeneutics-Ethics-Education-Media Organized by the International Institute for Hermeneutics, Warwas, September 5-8: A Realistic Metaphysics in the Hermeneutics of Judaism: The Understanding of the Poet and the Novelist in Baruch Kurzweil’s Criticism of Modern Hebrew Literature - 2012: "THE OUTSIDE'S INSIDE: The Phenomenology of the External World in Hedwig Conrad-Martius' Thought" held in: the 62nd International Congress of Phenomenology: The Forces of the Cosmos and the Ontopoetic Genesis of Life, to be held at Lucernaire Centre National d’Art et d’Essai, Paris, France, August 8-10, 2012 - 2012: "Collective Memory, Solidarity and Transcendence", held in: 'Solidarity, Memory and Identity' Interdisciplinary Conference in Gdańsk, 20-21 September 2012 - 2013: "Faith, Radicalism and Personality: A Jewish Perspective on Edith Stein", held in: "Die Rezeption Edith Steins (1942-2012)", 18, March 2012, University of Bari, Bari, Italy - 2013: "The Secret of Jewish Existence: A metaphysical analysis of Gershom Scholem's idea of Jewish History", International Conference on "To Be Or Not To Be A Jew - Problems and Aspects on Entering and Leaving Judaism", The University of Bucharest, The Faculty of Letters The Center of Jewish Studies, Bucharest, New Europe College, 23-24 May 2013. - 2013: "The Gate Of Reality" : The idea of reality in Realontologie by Hedwig Conrad-Martius', Eleventh International Conference on New Directions in the Humanities, Budapest Hungary 19-21 June, 2013. - 2014: “The Vocabulary of Reality: Conrad-Martius’ phenomenology between harmony and abyss”. The 64th Congress of Phenomenology: Eco-Phenomenology - Life, Human Life, Post-Human Life in the Harmony of the Cosmos. Organized by: The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning, The Catholic University of the “Sacred Heart” Department of Philosophy, Milan, Italy, Largo Gemelli 1, October 1-3, 2014

פירסומים

ספרים:

 קרל יאספרס: מהעצמיות אל ההוויה, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2006, רמת גן

 מלאך ההיסטוריה: דמות העבר היהודי במאה העשרים, הוצאת מאגנס, ירושלים (בדפוס, 400 עמודים)

Karl Jaspers: From Selfhood to Being, Value Inquiry Book Series, Rodopi Press, 2011

The Angel of Jewish History, Academic Studies Press, Brighon, MA, 2014

The Desire for Metaphysics, Selected Papers on Karl Jaspers,  Common Ground, University of Ilinois Research Park, 2014

 

 מאמרים:

1. "היסטוריה וציונות בהגותו של נתן רוטנשטרייך", ישראל, 4, 2003, עמ' 191-213.

2. "ברית בין הפילוסופיה להתגלות- הגותו של דוד הרטמן בראי הפילוסופיה של קרל יאספרס", דעת, 2004, עמ' 53-74.

3. "מפסיכיאטריה לפילוסופיה: התפתחות תפיסת העצמיות בפילוסופיה של קרל יאספרס  (1910-1947)”, עיון, נג' (2004), עמ' 123-150.

4. "פנומנולוגיה של  'אני' מאמין – הגותו של ישעיהו ליבוביץ כמקרה מבחן", בתוך:  על האמונה עיונים במושג האמונה ובתולדותיה, משה הלברטל, דוד קורצווייל ואבי שגיא (עורכים), ירושלים,  2005, עמ' 145-189; 597-604

 

5. “From Opposition to Reciprocity- Karl Jaspers on science philosophy and what lies between them” International philosophical Quarterly, 44/2, (2004), pp. 147-163.

6. “Towards Reality: The development of the philosophical attitude to reality in Karl Jaspers’ thought”, Journal of the British Society for Phenomenology, 37/2, 2006, pp. 152-172.

7. “The possibility of religious subjectivity - its defense and critique”, in: Anne Koch (eds)., Watchtower Religionswissenschaft. Standortbestimmungen im wissenschaftlichen Feld, diagonal-Verlag, Marburg. 2007, pp.95-118.

8.  “Transcendence and Dissatisfaction in Jaspers’ idea of the Self”, in: Phaenomenologische Forschungen, NS. 10. , 2005, pp. 221-241.

9. “Was Jaspers really Kantian?”, Yearbook of the Austrian Karl Jaspers’ Society, 19, 2006, pp. 73-106.

10. עבר, היסטוריה ופרשנות – י.ח. ירושלמי וע. פונקנשטיין על 'חכמת ישראל', אלפיים 31, 2007, עמ' 169-223

11. "בין כורח לחירות - מושג האשמה בהגותו של קרל יאספרס", עיון נ"ו, אפריל 2007, עמ' 183-211.

12. "ספרות, מציאות וטרנסצנדנציה: עיון במפעלו הפרשני של ברוך קורצווייל", ראשית, 1, 2009, עמ' 231-259.

13. "The Self in the Realms Ontology: A Critical View of Hannah Arendt’s Conception of the Human Condition", The International Journal of the Humanities, vol. 6, 2009, pp. 41-52.

14. "The Guilt Which We Are: An Ontological Approach to Karl Jaspers' Idea of Guilt", Analecta Husserliana, vol. CV, 2010, pp. 229-251.

15. "היסטוריה, היסטוריוגרפיה ובעיית הרציפות: עיון הרמנויטי בהגותו של ברוך קורצווייל", מחקרי ירושלים בספרות, (40 עמודים, בדפוס).

16. "תופעת העצמי ב'העור והכותונת' של אהרון אפלפלד - עיון פילוסופי", בתוך 24 קריאות בכתבי אהרון אפלפלד, אבידב ליפסקר ואבי שגיא (עורכים), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, עמ' 149-117.

17. "A Hermeneutical View of the Jewish Past: A Reinterpretation of Yerushalmi and Funkenstein’s understandings of Jewish Historicism", in Sprache ist Gespraech – Gadamer's Understanding of Language as Conversation, International Studies in Hermeneutics and Phenomenology, Bd. 2, 2011, pp. 617-646.

18. "היסטוריה ומציאות - עיון פנומנולוגי בהגותו של נתן רוטנשטרייך", בתוך ספר מיכאל, אבי שגיא (עורך), הוצאת כתר והוצאת רכס, ירושלים 2007, עמ' 323-358.

19. "Unity and Fragmentation of the Self in Leibowitz's Idea of Faith and their Repercussions: A Critical Perspective", in On Faith, Avi Sagi and Dov Schwartz (Eds.), Academic Studies Press (35 pages, forthcoming).

20. "A Realistic Metaphysics in the Hermeneutics of Judaism: The Understanding of the Poet and the Novelist in Baruch Kurzweil’s Criticism of Modern Hebrew Literature", International Studies in Hermeneutics and Phenomenology (Forthcoming, 2013)

21.  "THE OUTSIDE'S INSIDE - The Phenomenology of the External World in Hedwig Conrad-Martius' Thought", Analecta Husserliana (Forthcoming, 2013)

22. "Models of Presence and Loss of Transcendence in History", Philosophy Study 3/4 (April 2013), pp. 331-351

23. "פנומנולוגיה, פנימיות וטרנסצנדנציה", עיון ס"ב, אפריל תשע"ג, עמ' 182-171.

24. "The Realism of the Transcendence - a critical analysis of Hedwig Conrad-Martius' early ontology", The International Journal of Literary Humanities, Vol 11 issue 3, 2014, pp. 37-48.

25. 'מן המכוסה אל הראשית ובחזרה' עיון ראשון בפנומנולוגיה הריאליסטית של הדוויג קונרד-מרציוס", עיון ס"ג אפריל 2013, 407-429.

26. "The Modern We – Collective Memory, Particularity and Metaphysics", in: Solidarity, Memory and Identity,Wojciech Owczarski and Maria Virginia Filomena Cremasco (eds.) Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 63-85.

27.  " 'I saw the church growing out of my people'  - A Jewish Perspective on Edith Stein"  in:  Die Rezeption Edith Steins, P. Manganaro, F. Noradi (eds.), Morcelliana Verlag, 2014, 345-375. 

28. "The Mystics of the Historical Truth - A Metaphysical Commentary on Gerschom Scholem’s Idea of Jewish History",The Review of Rabbinic Judaism, 18, 2015, pp. 135-156.

 

 

 

מאמרי ביקורת:

1. "Community, Personality and Truth", a review of Francesco Alfieri, Die Rezeption Edith Steins. Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942 – 2012. Festgabe für M. Amata Neyer OCD, Vorwort von U. Dobhan OCD, Geleitwort von H.-B. Gerl-Falkovitz – A. Ales Bello, Einführung von F. Alfieri OFM, Echter Verlag GmbH, Würzburg 2012, 513 pp., Iyyun The Jerusalem Philosophical Quarter 62 (2013), pp. 98-104

קורסים

הרמנויטיקה

הקורס יעסוק בהגותם של הדמויות העיקריות שעיצבו את תורת הפרשנות המודרנית, החל משליירמכר ועד לפאול ריקור. במסגרת זו ייבחנו הנחות היסוד שאפשרו את פיתוחה של ההרמנויטיקה, השאלות העיקריות שעוררו אותה ושליוו את התפתחותה, ונקודות המפנה בהיסטוריה שלה. כמו כן יידונו השפעתה והשלכותיה של דיסציפלינה זו על פיתוחם של מדעי הרוח והחברה וכן על דיסציפלינת חקר התרבות. על בסיס ההיכרות עם ציוני הדרך העיקריים בהיסטוריה של ההרמנויטיקה ומתוך בחינה ביקורתית שלהם נבחן את אפשרויות היישום של החומר הנלמד במסגרת בין-תחומית.

 

רשימת הקורסים שלימדה בשנים האחרונות באוניברסיטת בר אילן:

1. הגל: עצמיות, תודעה ומציאות

2. מושג העצמי במסורת הפנומנולוגית

3. הרמנויטיקה : משליירמכר עד ריקור  (סמינריון)

4. אישים וסוגיות בהגות היהודית המודרנית

5. טיפוסים של חוויה דתית ביהדות האורתודוכסית: ר' קוק, רי"ד סולובייציק וישעיהו לייבוביץ

6. מכפירה בדת היהודית לכינונה של תרבות חילונית: אחד העם, ביאליק וברדיצ'בסקי

7. עבר, תודעה וביקורת תרבות

8. הפנומנולוגיה של אדמונד הוסרל

9. מפנומנולוגיה לפסיכיאטריה - השפעת הגותו של אדמונד הוסרל על תפיסת הפסיכיאטריה של קרל יאספרס