פרופ' רוני מירון

פרופ'

רשימת הנחיה לדוקטורט ותזה

 תחומי מחקר והנחיה:

מחשבה פילוסופית גרמנית בתר-קנטיאנית, בכלל זה: הרמנויטיקה מודרנית, פנומנולוגיה, תפיסות מודרניות של פואטיקה, היחסים בין העבר לבין ההווה, כינונם של מדעי האדם. 

הוגים: וילהלם דילתיי, הנס גיאורג גאדמר, מרטין היידגר, אדית שטיין והגות של נשים פילוסופיות פנומנולוגיות, הגות פנומנולוגית מוקדמת, אדמונד הוסרל. 

 

דוקטורטים שאושרו: 

2020 - 

איריס אנגלמן אביבי: ההפרעה הגבולית היבטים פסיכואנליטיים ופילוסופיים. 

2019 - 

חובב רשלבך: סגנון - היבטים הרמנויטיים וביקורתיים בהתייחס למחשבת גאדאמר. 

2017 - 

אורית דודאי: מצבים מנטליים ראשוניים והמדיום הקולנועי: בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית. בהנחייה משותפת עם ד"ר לירן רזינסקי. 

2012 - 

מירי מהבד קוטין: הרמנויטיקה של דה-מיסטיפיקציה: "ישות וזמן" לאור הפסיכואנליזה הפרוידיאנית. 

2011 - 

אמנון מרום: אוניברסאליות אימננטית: וילהלם דילתאי והמכנה המשותף המאפשר הבנה אנושית.

דורון נחום: כינונה החברתי של העצמיות: התיאוריה הבין-סובייקטיבית בהגותו של אלפרד שוץ (1899-1959). 

 

דוקטורטים בהכנה:  

2015- 

מירה הורביץ: אמפתיה - בין תודעה להוויה: חקירה פנומנולוגית של האמפתיה בפסיכואנליזה. 

מיכל שרייבר: מרוחות רפאים לאבות קדמונים - ההדהוד בין עבר להווה בחי הנפש - דיאלוג פרשני בין חזונו הפסיכואנליטי של הנס לוואלד והגותו של מרטין בובר. 

2013 - 

דניה קליפלד: סופיות החיים בפסיכואנליזה: מדחף המוות אל משמעות החיים. 

איריס אנגלמן אביבי: ההפרעה הגבולית היבטים פסיכואנליטיים ופילוסופיים. 

2012 - 

עירית וופלגור: פנומנולוגיה של התבהרות.