ד"ר דורית למברגר

ד"ר

רשימת הנחיה לדוקטורט ותזה

תחומי מחקר והנחיה:

חקר השיח, ספרות עברית וכללית, פסיכואנליזה

 

דוקטורטים שאושרו: 

2021 - 

חנה סומך: שתיקה - בחינה פילוסופית, פסיכואנליטית וספרותית. 

2020 - 

נעמי פינס כהני: האסכולה הפסיכואנליטית הצרפתית והשיח הפילוסופי בצרפת של שנות הששים והשבעים של המאה הקודמת. 

זהורית אסולין-שמחון: בין הייחודי למשותף: תרגום כנתיב לסובייקטיביות בתהליך הפסיכואנליטי. בהנחיה משותפת עם פרופ' אד גרינשטיין. 

שירי רז: "בשרו של האומלל ובשרו של המאושר" היבטים בלשניים ופסיכואנליטיים של עמודותיו הנפשיות של הסובייקט ביחס לאכילת מוצרי מזון מן החי. 

תמר קיכלי: דפוסי משפחה לא מודעים - מבט פסיכואנליטי, ספרותי וביבליותרפי. 

2019 - 

פוריה גל-גץ: הוידוי כאיחוי עצמי? חטא, קונברסיה ותיקון מאוגוסטינוס עד דרידה.

עירית חגי: לקראת הבנה מחודשת של עולמו של הילד עם האוטיזם - מיהו הילד הנמצא בחדר. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

אילן ריזינגר: הדימוי הגרפי: בין אובייקט מדומיין לסמל חזותי היבטים פסיכואנליטיים ולשוניים ביצוב הגרפי. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

2018 - 

אורן סגל: חווית ערעור העצמי בעקבות פגיעות גופניות ומחלות כרוניות - היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים. בהנחיה משותפת עם פרופ' אד גרינשטיין. 

ניר סופר-דודק: לומר את שאינו ניתן להיאמר - עיון פילוסופי בהפרעה הטורדנית-כפייתית באמצעות הגותם של ויטגנשטיין וביון. בהנחיה משותפת עם פרופ' אד גרינשטיין. 

ליאור גרנות: "כיצד מרפאת הביבליותרפיה?" איכויותיהן התרפויטיות הייחודיות של פרקטיקות ספרותיות - טיפוליות שונות בטיפול בביליותרפיה - עיון פסיכואנליטי ספרותי. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

שנער פנקס-סמט: אופנים גופניים של העברות בטיפול הפסיכואנליטי. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

2017 -

תאיר כספי: כיצד פועלות מטפורות? פסיכואנליזה כמקרה מבחן. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

עדה מיכל ויינשטיין: ספונטניות תקשורת ומשמעות. בהנחיה משותפת עם פרופ' מאק חננאל. 

2016 - 

דניאל זק: עצמיות: בין שליטה לשייכות. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

מיכל טל: חווית הכפילות בספרות בראי הפסיכואנליזה, הפילוסופיה והבלשנות. בהנחיה משותפת עם פרופ׳ אבי שגיא. 

2014 - 

שלמה זלוטניק: פרשנות ממוקדת כגישה טיפולית בפסיכואנליזה עכשווית. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

מרים רינגל: התנסויות טקסטואליות כמצביעות על סובייקטיביות ביצירת סאראמאגו. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

אירית בן-עטר כהן: הגוף בפסיכואנליזה - בין תאוריה לקליניקה, בין מטאפורה לסימפטום, קריאה ביקורתית בכתבים פסיכואנליטיים בעקבות דרידה, באטלר ואיריגאני. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2013 - 

שלומית גדות: פרשנות, תרגום ושפה בשיח הפסיכואנליטי. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

יובל גוז'נסקי: השינוי בתפיסת היַלְדוּת בטלוויזיה לילדים בישראל: יצירתיות כמקרה מבחן. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2012 - 

נפתלי ישראלי: היחסים בין שפה לחוויה ולרגש. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2010 - 

עמי כהנא: שינוי בקיבוץ: עיון פילוסופי-ספרותי. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

 

דוקטורטים בהכנה:  

2020 - 

גל חן קליינר: משפט. שפה, רגש: ביטויים של רגש במעשה השיפוטי בישראל.

שרון דותן אביב: "היחס לאחר: היסוד האתי בסובייקט הפסיכואנליטי לאור הגותם של בובר ולוינס".  

2015 - 

שרון טוקר: משמעותה של תנועה גופנית בשפה: עיון בין תחומי במרחב הטיפולי של "תנועה אותנטית". בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

אליס מיה קינן: הסובייקט ההתייחסותי ב"מרחב הביניים" של הסובייקטיבי והאינטרסובייקטיבי: תרומתם של בובר וויטגנשטיין לפסיכואנליזה ההתייחסותית. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב שוורץ. 

2014 - 

יעל שפירא: החדר כפקעת - השפעת המרחב הטיפולי על התקשורת בפסיכותרפיה עם ילדים אוטיסטיים. בהנחיה משותפת עם פרופ' דב גרינשטיין. 

2013 - 

דניאל רייפמן: תפקידם של רציונלים בפסיקה הלכתית: גישה סמיוטית. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

עירית קליינר פז: אני-אתה-אנחנו: מונולוגיות ודיאולוגיות בשיח זוגיות. בהנחייה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

עמרי ביכובסקי: הסימפטום כפתרון לבעיית האינטרסובייקטיביות. בהנחיה משותפת עם פרופ' אד גרינשטיין. 

2012 - 

ריבה אלטמן: אחר שהוא אח: הקשר האחאי והשפעתו על הסובייקט ממבט בינתחומי. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

אליס בר נס: בין המצרים: מיסטיקה ופרגמטיקה בפסיכואנליזה. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא.