ד"ר דורית למברגר

ד"ר

תחומי מחקר

תחומי מחקר והנחיה: חקר השיח, ספרות עברית וכללית, פסיכואנליזה