ד"ר דורית למברגר

ד"ר
דוא"ל: 

קורות חיים

הרצאות בכנסים:

1. 2002, "מלים הן (גם) מעשים: פירוש ויטגנשטייני לדן פגיס", כנס בנושא 'דרכי פרשנות של ספרות עברית חדשה', Brandies University, Waltham/Boston.

2. 2003, "ויטגנשטיין וקירקגור על שפה דתית", כנס 'האגודה לפילוסופיה ישראלית חדשה', אוניברסיטת ת"א.

3. 2003, "זלדה וחווה פנחס-כהן: שני קולות אקזיסטנציאליסטיים בשירה דתית-מודרנית", הכנס הבין-אוניברסיטאי לספרות עברית, אוניברסיטת בר-אילן.

4. 2003, "בין ויטגנשטיין לפוקו", כנס סקריפט - האגודה לבלשנות עברית, אוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת בר אילן.

5. 2003, “Depth Grammar and Surface Grammar of Religios Belief”, conference of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), Austria.

6. 2004, "מפעולת דיבור לפרהסיה: ביקורת חברתית ותרבותית בשירתו של אדמיאל קוסמן", כנס 'עברית שפה חיה', מכללת אורנים.

7. 2004, "מויטגנשטיין לליוטאר: שיפוט כמשחק-שפה", כנס האגודה לפילוסופיה ישראלית חדשה, האוניברסיטה העברית.

8. 2004, "ירושלים כמטפורה בשירי זלדה", כנס בין-אוניברסיטאי לספרות עברית, אוניברסיטת חיפה.

9. 2004, "האם תתכן שפה פרטית?", כנס סקריפט - האגודה לבלשנות עברית, אוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת בר-אילן

10. 2004, "שירת הצבעים של יונה וולך", כנס האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, אוניברסיטת בר-אילן

11. 2004, “Experiencing the Meaning of a Word”, conference of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), Austria.

12. 2005, "מזמורי תהלים כמשחק-שפה", הקונגרס היהודי העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית

13. 2005, "שפת יום-יום כמטפורה בשירתם של רוני סומק ואגי משעול", כנס האגודה הישראלית לבלשנות שימושית, מכללת דוד ילין

14. 2006, "דיאלקטיקה הגליאנית ביצירתו של ריה"ל", כנס בינלאומי בטודלה, ספרד, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת טודלה

15. 2007, "היגל ופוקו על כינון הסובייקט", כנס האגודה לפילוסופיה ישראלית חדשה, אוניברסיטת בר-אילן

16. 2007, "וילהלם דילתיי על ניסיון ופרשנות", קולוקוויום המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן-גוריון

17. 2009, "כינון-מחדש של הסובייקט בשירתו המאוחרת של עמיחי", כנס איגוד הפרופסורים לשפה, ספרות ותרבות עברית, NAPH, University College, London

18. 2010, "אינטר סובייקטיביות בשירת פגיס", כנס בין-אוניברסיטאי על שירת פגיס, אוניברסיטת תל-אביב

19. 2010, "בין טראומה לזיכרון בשירת פגיס", כנס NAPH, סטרן קולג', ישיבה יוניברסיטי, ניו-יורק

20. 2010, "הארת אספקטים של ביטויי טראומה", ביה"ס לפילוסופיה וביה"ס לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב

21. 2011, "Questioning boundaries of Language and World in Adaf's work", NAPH, University of Wisconsin, Madison

22. 2011, "שפה כמפתח וכגבול – כינון זהות לאחר משבר ביצירתו של פאול צלאן", כנס פורום ספיר לחקר תרבות, מכללת ספיר

23. 2012, "שפה פרטית ושפת יום-יום ביצירתו של אפלפלד", כנס אפלפלד, אוניברסיטת תל-אביב

24. 2012, "ספרות כ'מרחב ביניים': דיאלוג כאשרור הדדי ברומן 'זה הדברים' של סמי ברדוגו", NAPH, University of California, Los Angeles

25. 2013, "כינון-סובייקט בשפה פואטית" (הרצאת מבוא למושב של דוקטורנטים מהתוכנית לפרשנות), NAPH, JTS New-York

26. 2013, "When picture and application clash: the paradox of observation", in: Mind, Language and Action, conference of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg, Austria

 

מילגות:

1989 - מילגת הצטינות לתואר ראשון (האוניברסיטה העברית)

2000 - מילגת הצטינות במסלול המשולב (אוניברסיטת בר-אילן)

2002 - מילגה לכנס חוקרים צעירים, אוניברסיטת ברנדייס, בוסטון

2005-2001 - מילגת נשיא (אוניברסיטת בר-אילן)

2009 – מילגת פורום ספיר לחקר תרבות בנושא שירתו המאוחרת של יהודה עמיחי

פירסומים

מאמרים

1. 2003, "תפיסת הדתיות של ויטגנשטיין: בין תיאולוגיה כדקדוק לנקודת מבט דתית", עיון נ"ב, עמ' 499-524.

2. 2004, "תרגילים בעברית שימושית: בין פגיס לויטגנשטיין", מאזניים ע"ח, עמ' 40-44

3. 2009, "בעקבות ספרו של מנחם מאוטנר משפט ותרבות - סקירה ועיון", מחקרי משפט כ"ה (3), עמ' 929-942

4. 2010, "הספקות יוצרים מערכת: חקר השפה של ויטגנשטיין כשיטת פרשנות", ביקורת ופרשנות 42, עמ' 115-136

5. "Contacts and Discontinuities: Changing-Aspects in Shimon Adaf's Work, Hebrew Studies (accepted)

6. 2013, "Reconstitution of the Subject in Amichai' Open Closed Open" (Hebrew), Hebrew Higher Education 15: 131-159.

7. 2013, "When picture and application clash: the paradox of observation", in: Daniele Moyal-Sharock, Volker Munz, Analisa Coliva (eds.), Mind, Language and Action, Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Vol. XXI: 230-232.

8. 2014,  "Questioning boundaries of language and world: Ambivalence and disillusionment in the work of Shimon Adaf", Hebrew Studies, accepted

 

פרקים בספרים

1. 2003, "Depth Grammar and Surface Grammar of Religious Belief", in: Winfried Loffler and Paul Weingartner (eds.) Knowledge and Belief, Contributions of the Austraian Ludwig Wittgenstein Society, Volume XI, pp. 202-204

2. 2004, “Experiencing the Meaning of a Word”, in: Maria Reicher & Johann Marek (eds.) Experience and Analysis, Contributions of the Austraian Ludwig Wittgenstein Society, Volume XII, pp. 200-202

3. 2005, "מילים הן (גם) מעשים: משחק-השפה של זלדה", בתוך: על האמונה, עמ' 556-577, עורכים: אבי שגיא ומשה הלברטל, כתר

4. (in print) "Belief as Unfulfilled Desire in the Writings of Rabbi Judah Halevi", in: On Belief, eds. Avi Sagi and Moshe Halbertal

5. 2011, "מ'הכתונת והפסים' ל'סיפור חיים': כינון עצמי באמצעות פעולות-דיבור ביצירת אפלפלד", בתוך: אבידב ליפסקר, אבי שגיא (עורכים) ספר אהרון אפלפלד, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 115-85

6. (בדפוס), "טיבה הדיאלקטי של התאווה בשירת ריה"ל", ספר ריה"ל, עורכים: אורה שורצולד, משה חלמיש, אפרים חזן, אוניברסיטת בר-אילן.

7. "בין פרגמטיזם לאוניברסליות בספר הכוזרי" (התקבל), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן

8. "ידע-עצמי וכינון-עצמי ב'צמיחתו של האדם האתי'" (התקבל), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן וישיבה יוניברסיטי

קורסים

פרשנות השיח

הקורס יעסוק בפילוסופיה של הלשון מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו וייתמקד בשאלות הבאות: 1. מהי שפה? 2. מה היחס בין שפה לעולם? 3. כיצד ניתן לחקור שפה?

בקורס נבחן את מאפייניו של 'המפנה הלשוני' ואת השלכותיו על מדעי הרוח והחברה על-ידי לימוד ודיון בשיטותיהם של ההוגים והחוקרים המרכזיים שהשפיעו על חקר השפה. בשיעור נדון במישור התיאורטי של עמדות ההוגים השונים ובתרגיל תיושם המתודולוגיה של כל אחת מהתיאוריות בקריאת טקסטים מתחומי דעת שונים.

 

בלשנות ופסיכואנליזה - היבטים מקבילים

מטרת הקורס היא לבחון תהליכים בחיי הנפש מנקודת מבט פסיכואנליטית באמצעות מונחים בלשניים, כדי להבין תופעות ומצבים שאינם ניתנים לגישה בלתי-אמצעית אלא דרך השפה כמדיום מתווך.

כיצד אנו מתארים את עצמנו בתהליך הטיפולי, בתהליך יצירתי ובחיי יום-יום? בקורס נבחן את תבניות החשיבה עליהן אנו מתבססים בשימושנו במנגנונים לשוניים לצורך ביטוי אישי. פרויד כבר תאר את עיקרה של הפסיכואנליזה כפעילות שמתרחשת במילים, ואחריו בחנו גם פסיכואנליטיקאים אחרים מושגים כמו דימוי, סמל, הגדרה ויחס בין מעשים למלים. בקורס נבחן תהליכים מנטליים במונחים בלשניים כמו מושג וכוונה, וודאות גוף ראשון ואינטר סובייקטיביות. כמו כן נבחן את המונחים הבלשניים כאספקטים של מנגנונים פסיכואנליטיים כמו מטפוריזציה ופיצול, חשיבה מודעת וחשיבה לא-מודעת. מטרת הבחינה המשולבת היא להנהיר ולמפות תהליכים מנטליים רלוונטיים להבנת המתרחש בשיח של המטפל, המטופל והשיח האינטר סובייקטיבי.

תחומי מחקר

1.      פילוסופיה של הלשון במאה העשרים

2.      לודוויג ויטגנשטיין

3.      בלשנות ופואטיקה במאה העשרים

4.      פרשנות פסיכואנליטית ליצירות ספרות

5.      תיאוריות של ביקורת ספרות במאות 20-19