פרופ' ענר גוברין

פרופ'

רשימת הנחיה לדוקטורט ותזה

תחומי מחקר והנחיה: 

 

דוקטורטים שאושרו: 

2020 - 

ענת נויברג - "השיקולים האתיים והעמדות הרגשיות של מפקדים צבאיים במדינה דמוקרטית דוגמת ישראל, בבואם לקבל החלטות ביחס לחיי אדם". בהנחיה משותפת עם פרופ' אסא כשר. 

דפנה עינת-ליבר - "הקליניקה בעידן הדיגיטלי - הדיאלקטיקה של טכנולוגיה טיפולית או טיפול טכנולוגי. בחינה מחודשת של הגדרות הטיפול, היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים". בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

דפנה מילר וסרמן - הספרות "כנוגדן" -  תרומת הממד החתרני בטקסט ספרותי לפרקטיקה הביבליותרפית". בהנחיה משותפת עם פורפ' אבי שגיא. 

חנה פישר גרפי -  "היבטים מוסריים בדחיה חברתית בגיל החביון".

אופיר אחימאיר - "איווי והתהוות: מודל התפתחותי בהגותו של הרב קוק - היבטים פסיכואנליטיים, קבליים ופילוסופיים". בהנחיה משותתפת עם פרופ' דב שוורץ. 

נוגה אריאל גלור - "הדיאדה הערבית-יהודית: השפעות סוציו-פוליטיות על פסיכותרפיה בין מטפלים יהודים למטופלים ערבים בישראל". בהנחיה משותפת עם פרופ' עליאן אל קרנאוי. 

2019 - 

נעמי לאור בנקר - תרומת ההרמנויטיקה של גאדאמר לאתיקת ההבנה בפסיכואנליזה". בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2018 - 

אורלי רובין - "ניצוצות של הבנה" - תרומת ההרמנויטיקה של גאדמר למרחב הטיפול הזוגי:  קשר זוגי כמפגש מסורות. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2017 - 

רן האוזן - "ריפוי המטאפסיכולוגיה: השאלה הפסיכופיזית לשאלת הלא מודע בצל פילוסופיית לשון היומיום". בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2015 - 

מיכה וייס - "האם פרקטיקת ההתנצלות רלוונטית לפסיכואנליזה?". בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2014 -

ורד בר און - "חבורות שההבנה חטפה בהתנגשות בגבולות השפה: שיח הפציעה העצמית - ניתוח פילוסופי-תרבותי". בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2012 - 

גדעון לב - "השאלה בדבר השקפות-העולם: מחקר על השפעת תהליכים תרבותיים וחברתיים על מטרות הטיפול הפסיכואנליטי בארצות-הברית". בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

 

דוקטורטים בהכנה: 

2020 - 

אלי כהן - "אגואיזם ונרקיסיזם – שימרו גרעין העצי הפנימי כעקרון אתי ביחסים חברתיים". בהנחיה משותפת עם ד"ר דרור ינון.