ד"ר ענר גוברין

ד"ר
דוא"ל: 

קורות חיים

התואר חוגים מוסד אקדמי קבלת התואר
תואר ראשון פסיכולוגיה, פילוסופיה אוניברסיטת תל-אביב 1990
תואר שני פסיכולוגיה קלינית אוניברסיטת תל-אביב 1993
תואר שלישי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן אוניברסיטת תל-אביב 2002
פוסט דוקטורט המחלקה למדעי ההתנהגות אוניברסיטת בן גוריון 2003
פוסט דוקטורט Derner Institute for Advanced Psychological Studies Adelphi University, New York 2004

 

חבר במכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

פירסומים

עבודת הדוקטור

מפוזיטיביזם לפוסטמודרניזם בפסיכואנליזה באמריקה (2002)

 

ספרים

1. בין התנזרות לפיתוי (2004) – גלגוליה של הפסיכואנליזה באמריקה, הסידרה הפסיכולוגית – הוצאת דביר

2. Govrin, A. (2007). Conversations with Michael Eigen, London: Karnac.

 

מאמרים

1. Govrin, A. (2004). Utilitarian sources in Freud's early writings, Psychoanalysis and History, 6(1): 5-21.

2. Govrin, A. (2006). The Dilemma of Contemporary Psychoanalysis: Towards a “Knowing” Post-Postmodernism, JAPA, 54, 2:507-536.

3. Govrin, A. (2006). When the underdog schema dominates the we-ness schema: The case of radical leftist Jewish – Israeli, The Psychoanalytic Review, 93, 4:623-654.

4. Govrin, A. (2007). The area of faith between Michael Eigen and his readers, Journal of Health and  Religion, Quadrant Journal of the C.G.Jung Foundation for Analytical Psychology, XXXVII: 1 Winter, 9-27.

5. Govrin, A. (2011) "Forget the Palestinians, You Are Our Mother" - Why Therapists Should Not Be Dead Right With Their Patients? Psychoanalytic Perspectives8:215-22. B

6.  גוברין, ע. (2011). מי צריך פרקטיקה מונחית ראיות (ומי לא)?, שיחות, כ"ה: 3: 291 – 294. B

7. Govrin, A. (2014). "The ABC of Moral Development  – An Attachment Approach to Moral Judgment", Frontiers in Psychology,  5:6 pp. 1-14. A

8. Govrin, A. (2014). "The Vices and Virtues of Monolithic Thought in the Evolution of Psychotherapy", Journal of Psychotherapy Integration, 33p.  in press. With Commentary by Paul Wachtel, Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) Giancarlo Dimaggio M.D. Center for Metacognitive Interpersonal Therapy, Rome & Paul H. Lysaker, Ph.D  Giancarlo Dimaggio M.D. Center for Metacognitive Interpersonal Therapy, Rome & Paul H. Lysaker, Ph.D  A-

 

פרקים בספרים

1. גוברין, ע. על מודדי הנפש בפסיכואנליזה, (בדפוס), מתוך: הכל מדיד? בעריכת ד"ר יוחאי חקק, ד"ר לאה חסן וד"ר מיכל קרומר נבו, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון.

2. גוברין, ע. (2009). "תחום המציאות אבד" - - על פירוש מציאותי, נפשי ורוחני בפסיכואנליזה, מתוך: הפירוש – הלכה ומעשה במפגש הטיפולי, עמ'  6 – 15, האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.  

3. Govrin, A. “The Explosion is Over! Continue with Free Associations.” Psychoanalysis in Israel and the Ongoing Threat, In : Spero, M (Ed.) The Transmission of Passion: Practicing Psychoanalysis within and Beyond the Borders of the Land of Israel, Academic Studies Press. (In print; 33pp).

4. Govrin, A. "On Supervision With Michael Eigen"  In: Bloch, S. & Daws, L. (Eds).  The Living Moments - Festschrift for Michael Eigen, Karnac. (In Print; 36pp).