מקבלי דוקטורט בתוכנית

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2010 הבזות הנשית כשפה אמנותית-תרבותית חדשה Ph.D אורנה אוריין
2010 לפקוח עיניים: עיון ביקורתי במבטם של ארגוני זכויות אדם ישראליים הפועלים בשטחים באמצעות קריאה פרשנית בצילומים ובדו"חות הארגונים Ph.D רות גינזבורג
2010 תופעת הביקורת במעשי חכמים מן התלמוד הבבלי Ph.D שמואל פאוסט
2010 יעקב שבתאי: האתגר שלא נענה. ניתוח הרמנויטי ואידיאולוגי של התגובות הפרשניות ליצירת שבתאי Ph.D אבי גרפינקל פרופ' הלל וייס
2010 הגישה הכלכלנית להתנהגות האנושית: סקירה היסטורית ואפשרות שילובה בגישות אחרות Ph.D דותן לשם
2010 ההוראה: עיון בהגותו של צבי לם Ph.D יצחק שטרנברג פרופ' אבי שגיא
2010 שינוי בקיבוץ: עיון פילוסופי-ספרותי Ph.D עמי כהנא
2009 בסיסי הלגיטימיות של מדינת לאום יהודית בעידן פוסטמודרני Ph.D אסף מלאך פרופ' ברוך זיסר
2009 טקסט, עולם, קורא: מפתחות ליצירתה של נורית זרחי על פי גישתו ההרמנויטית של הנס גיאורג גאדאמר Ph.D גילי פרל-דיין
2009 "על דעת המקום": דפוסי שימוש במורשת ישראל כמקור מידע בפסיקה הישראלית Ph.D אורנה רז