מקבלי דוקטורט בתוכנית

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2010 יעקב שבתאי: האתגר שלא נענה. ניתוח הרמנויטי ואידיאולוגי של התגובות הפרשניות ליצירת שבתאי Ph.D אבי גרפינקל פרופ' הלל וייס
2010 הגישה הכלכלנית להתנהגות האנושית: סקירה היסטורית ואפשרות שילובה בגישות אחרות Ph.D דותן לשם
2010 ההוראה: עיון בהגותו של צבי לם Ph.D יצחק שטרנברג פרופ' אבי שגיא
2010 שינוי בקיבוץ: עיון פילוסופי-ספרותי Ph.D עמי כהנא
2009 בסיסי הלגיטימיות של מדינת לאום יהודית בעידן פוסטמודרני Ph.D אסף מלאך פרופ' ברוך זיסר
2009 טקסט, עולם, קורא: מפתחות ליצירתה של נורית זרחי על פי גישתו ההרמנויטית של הנס גיאורג גאדאמר Ph.D גילי פרל-דיין
2009 "על דעת המקום": דפוסי שימוש במורשת ישראל כמקור מידע בפסיקה הישראלית Ph.D אורנה רז
2008 פסיכולוגיה, אחריות חברתית ומעורבות פוליטית Ph.D נסים אבישר
2008 אסתטיקה של תרבות הצריכה: חוויה ושיפוט אסתטי תלויי תרבות של אובייקט הצריכה Ph.D אלי ברודרמן
2008 מ"גאולה" ל"גולה": חורבן הציונות בדיסטופיה הישראלית Ph.D טלי גולדשמיד