ד"ר דרור ינון

ד"ר
דוא"ל: 

רשימת הנחיה לדוקטורט ותזה

2020 -

וייל אתי שקו: האם תיתכן טרנספורמציה רדיקלית של העצמי? עיון בעקבות הפילוסופיה של באדיו. בנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2018 - 

עודד גולדברג: השיח אודות רגש האשמה בתיאוריה הפסיכואנליטית ובתרבות הקפיטליסטית. בהנחיה משותפת עם פרופ' משה צוקרמן ופורפ' אבי שגיא. 

דוקטורטים בהכנה:

2020 - 

אלי כהן: אגואיזם ונרקיסיזם – שימרו גרעין העצי הפנימי כעקרון אתי ביחסים חברתיים. בהנחיה משותפת עם פרופ' ענר גוברין. 

עדי יודקובסקי: "בית העם" השוודי מבעד לעדשת המצלמה. הקולנוע של אינגמר ברגמן והאידיאולוגיה הסוציאל-דמוקרטית. בהנחיה משותפת עם פרופ' חזקי שוהם. 

2016 -

נעה מורדוך-סימונסון: הדגם הנשנה ומושג החזרה במחצית השנייה של המאה העשרים: בין אמנות למלאכה. בהנחיה משותפת עם ד"ר רונית מילאנו.

2015 - 

ארז ניר: על הדמיון והדימוי - הצעת מחקר על הפנומנולוגיה של הדמיון. בהנחיה משותפת עם פרופ' אבי שגיא. 

2014 - 

אילת מורגנשטרן: הרצון לרזון: מחשבות על הרכיב הסגפני בתרבות הצריכה. בהנחיה משותפת עם פרופ' חזקי שוהם.