פרופ' חזקי שוהם

פרופ'
דוא"ל: 

רשימת הנחיה לדוקטורט ותזה

תחומי מחקר והנחיה: 

תיאוריה של התרבות, היסטוריה תרבותית, סוציולוגיה תרבותית, לימודי ישראל.

 

דוקטורטים שאושרו: 

2020 - 

ציפי בן עמי: "פרויד: מושג הפתולוגיה בעידן הנאורות". בהנחיה משותפת עם פרופ' משה צוקרמן ופרופ' עמוס מוריס-רייך. 

 

דוקטורטים בהכנה:

2020 - 

מיכל הירשברג: התבהלה מביטויי מיניות של ילדים: עיון היסטורי-תרבותי בשיח המיניות הילדית באנגליה בעידן הבתר-תעשייתי. 

עדי יודקובסקי: "בית העם" השוודי מבעד לעדשת המצלמה. הקולנוע של אינגמר ברגמן והאידיאולוגיה הסוציאל-דמוקרטית. בהנחיה משותפת עם ד"ר דרור ינון. 

2014 -

אילת מורגנשטרן: הרצון לרזון: מחשבות על הרכיב הסגפני בתרבות הצריכה. בהנחיה משותפת עם ד"ר דרור ינון.