פרופ' לירן רזינסקי

רשימת הנחיה לדוקטורט ותזה

תחומי מחקר והנחייה: 

ספרות צרפתית וכללית (המאה ה- 20), פסיכואנליזה, תיאוריה ומחשבה צרפתית, תיאוריה ביקורתית.

 

דוקטורטים שאושרו: 

2021 - 

אסף אוזן: קרוב רחוק בדרך אל האנושי: בחינת החמלה במרחבי קיום אכזריים: עיון פילוסופי ביצירותיו של חנוך לוין. בהנחיה משותפת עם פרופ׳ זהבה כספי. 

2020 - 

דוב בלום-יזדי: פרדיגמת המשחק של ה-'לִילה' - היבטים של כוח, חירות וזהות בשדה המשחק הטיפולי. בהנחיה משותפת עם פרופ' משה צוקרמן. 

מירי רוזובסקי תובל: מרחב הבדיה בנפש ובספרות: תהליכי כתיבת בדיון בהיבט ספרותי-פילוסופי ופסיכואנליטי. בהנחיה משותפת עם פרופ' תמר קרון. 

2017 -  

אורית דודאי: מצבים מנטליים ראשוניים והמדיום הקולנועי: בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית. בהנחיה משותפת עם פרופ' רונ מירון. 

 

דוקטורטים בהכנה:

2019 -

דני אדמסו: שחורות בישראל יהודי אתיופיה ותפיסת השחור בהיסטוריוגרפיה הציונית. 

ביטון יורם: הפרדוקס בהבניה ובכינון העצמי של מתבגרים בחברה הפוסט-מודרנית: נקודת מבט פסיכואנליטית- תרבותית. 

יונת דרור: שיח השואה בישראל במאה ה-21 בין זיכרון אישי, זיכרון קולקטיבי וזיכרון קוסמופוליטי.

אורי הרפז: הפואטי כאפשרות לניסוח של הטראומטי: בחינה של כפיית החזרה הפרוידיאנית באמצעות טקסטים מאת מרגריט דיראס.

נורית וייס-ענבר: חולי במבט כפול: כתיבה על מחלה המשלבת בין תאוריה לאוטוביוגרפיה.

בשמת קליין: הבית כעולם פנימי - מבט בין תחומי על החוויה במרחב הביתי דרך הפסיכואנליזה, האדריכלות והפילוסופיה.