הצעות מחקר מאושרות

שנהסמל מיון סטודנט/ית מנחה
2020 משפט. שפה, רגש: ביטויים של רגש במעשה השיפוטי בישראל Ph.D גל חן קליינר ד"ר דורית למברגר
2020 הקולות שבלידה-שקטה: חריגה מגבולות הבינאריות המחפיצה והמשְתֶקת Ph.D עדי סגל ד"ר יעקב עקיבא מאשיטי
2020 התבהלה מביטויי מיניות של ילדים: עיון היסטורי-תרבותי בשיח המיניות הילדית באנגליה בעידן הבתר-תעשייתי Ph.D מיכל הירשברג פרופ' חזקי שוהם
2020 "היחס לאחר: היסוד האתי בסובייקט הפסיכואנליטי לאור הגותם של בובר ולוינס" Ph.D שרון דותן אביב ד"ר דורית למברגר
2020 אגואיזם ונרקיסיזם – שימרו גרעין העצי הפנימי כעקרון אתי ביחסים חברתיים Ph.D אלי כהן
2020 "בית העם" השוודי מבעד לעדשת המצלמה. הקולנוע של אינגמר ברגמן והאידיאולוגיה הסוציאל-דמוקרטית Ph.D עדי יודקובסקי
2019 קרוב רחוק בדרך אל האנושי: בחינת ערך החמלה במרחבי קיום אכזריים - עיונים פילוסופים ביצירותיו של חנוך לוין. Ph.D אסף אוזן
2016 "מן ההכרח להעמיד את החיים על יסוד אחר" תפיסתו הדתית-קיומית של פנחס שדה Ph.D יעל ארליכמן פרופ' אבי שגיא
2016 מרחב הבדיה בנפש ובספרות: תהליכי כתיבת בדיון בהיבט ספרותי-פילוסופי ופסיכואנליטי Ph.D מירי רוזובסקי-תובל
2016 הדגם הנשנה ומושג החזרה במחצית השנייה של המאה העשרים: בין אמנות למלאכה Ph.D נעה מורדוך-סימונסון