סגנון – היבטים פרשניים וביקורתיים עיון בהגותו של ה. ג. גאדמר

תאריך
מחבר
ד״ר חובב רשלבך
הוצאה
כרמל
תקציר

הספר שואל מהו סגנון מנקודת מבטה של הפילוסופיה שעניינה פרשנות. במוקד העיון נמצאת ההגות של הפילוסוף האנס גאורג גאדמר (Gadamer 2002-1900), ועוגניה בפנומנולוגיה של אדמונד הוסרל ומרטין היידגר. הסגנון, כנושא, מבורר מבעד לכתביו של גאדמר, ובעיקר ספרו 'אמת ומתודה' (1960), והמסה 'מעשה האמנות במילה ובדימוי' (1990). לצורך הבירור, המחבר חובב רשלבך נעזר גם בהגותו הפנומנולוגית של הפילוסוף הישראלי צבי בראון ומראה שבתשתית ההוראה הגאדמריאנית על אודות 'ההבנה האנושית' נמצאת מחשבת הסגנון, כ'אופן הבנה'. בלב הבירור רשלבך מתווה סכימה שמציגה מרכיבים אפשריים של תימת הסגנון לצד מנגנונים אפשריים של תפקוד התודעה.

תאריך עדכון אחרון : 21/04/2024