להרשמה לכל המסלולים

תהליך ההרשמה

תהליך ההרשמה מתקיים לפי המודל של בתי-ספר ללימודים מתקדמים בארה"ב (graduate school): ראיון שלקראתו יש לכתוב מסמך כוונות קצר (מאוד), וכן לקרוא טקסט אקדמי שכמותו נלמדים בתוכנית. בראיון תתקיים שיחה ביקורתית על אודות הטקסטים, והוא מהווה גם הזדמנות לשיחה חופשית עם דמויות מהסגל האקדמי על אודות הנעשה בתוכנית. ניתן לגשת לראיון ללא תשלום דמי הרשמה.

בנוסף, לכל מסלול ישנם תנאי קבלה המפורטים בעמוד המידע של כל אחד מהמסלולים.

 

לתיאום ראיון ולבירור פרטים נוספים יש לכתוב ליעל, רכבת ההרשמה של התוכנית:

 admissions.culture@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 28/03/2024