סדנאות דוקטורט תשפ"ד

סדנאות הדוקטורט בתשפ"ד

דוקטורנטים במסלול הרגיל (בהיקף 18 ש"ש) חייבים בהשתתפות בסדנה החל מהשנה השניה ללימודים בתוכנית ועד שנה לאחר אישור הצעת המחקר.  סטודנטים שלמדו תואר שני וכתבו תיזה בתוכנית צריכים להירשם לסדנת דוקטורט משנה א' בתואר השלישי ועד שנה לאחר אישור הצעת המחקר. סטודנטים במסלול המשולב בתואר השלישי, נדרשים להירשם לסדנת מחקר מהשנה השלישית בתואר השני (שנת הגשת הצעת המחקר) ולאחריה במשך שנתיים עוקבות (פרטים והסבר מפורט יותר בידיעון).

הסדנאות של פרופ' לירן רזינסקי ושל פרופ' ענר גוברין עוסקות בליווי ובהדרכה בשלב כתיבת הצעת המחקר, ואנו ממליצים עליהן במיוחד למי שנמצא/ת בשלב הרלוונטי.

להלן תיאורים עדכניים של סדנאות הדוקטורנטים לשנה זו.

תאריך עדכון אחרון : 07/01/2024