תוכנית קולוקוויום תשפ"ד

מרכז קולוקוויום פרשנות ותרבות – ד"ר דרור ינון

מרכזת קולוקוויום התמחות פרשנות ופסיכואנליזה– ד"ר יעל פרי הרצוביץ'

 

לתלמידי ותלמידות התכנית לפרשנות ותרבות שלום רב,

מצ"ב תכנית הקולוקוויום בתכנית לשנת תשפ"ד כולל קולוקוויום התמחות פרשנות ופסיכואנליזה .

קולוקוויום פרשנות ותרבות

מטרת הקולוקוויום היא להעשיר את כיווני המחשבה המוצגים בפני הסטודנטים של התכנית מעבר למה שנלמד בקורסים המועברים בתכנית, לפתוח בפניהם אופקים חדשים באמצעות ההרצאות ולהתוודע למרצות ומרצים ולמגוון הנושאים והתחומים הקיימים במדעי האדם.

הנוכחות בקולוקוויום היא חובה לסטודנטים בתואר השני ולסטודנטים שנים א-ג בתואר השלישי.

קיימת דרישת כתיבה בה על כל הסטודנטיות והסטודנטים המשתתפים בקולוקוויום לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות, לפי בחירתם, הניתנות במשך השנה בקולוקוויום הכללי. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה. את התגובות יש לשלוח עד ליום ראשון שלאחר ההרצאה. התגובות ייקראו ויוחזרו לתיקון על פי ההערות. תגובות נבחרות יפורסמו בדף הפייסבוק של התכנית. אורך התגובה: 200-150 מילים. את התגובות יש לשלוח לד״ר אסף אוזן, עוזר ההוראה של הקולוקוויום.

קולוקוויום התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

מטרת הקולוקוויום של התמחות פרשנות ופסיכואנליזה הנה להפגיש את הסטודנטים הלומדים בתכנית עם תחומי מחקר העוסקים בממשקיה של הפסיכואנליזה עם תחומי דעת נוספים. ההרצאות יעסקו במגוון נרחב של נושאים בינתחומיים וזיקתם לפסיכואנליזה ולגישות טיפוליות שונות. ההרצאות יינתנו ע"י מרצים מן הארץ ומן העולם, כמו גם בוגרי התכנית .

הנוכחות בקולוקוויום היא חובה לסטודנטים (מטפלים במקצועות בריאות הנפש) בתואר השני ולסטודנטים בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה שנים א -ג בתואר השלישי. חשוב לציין כי לאלו חובת הנוכחות, היא בנוסף לחובת נוכחות בקולוקוויום הכללי. כלל תלמידי התכנית לפרשנות ותרבות בתואר שני ובתואר שלישי מוזמנים להשתתף .

 

* רשימת ההרצאות של הקולוקוויום בסמסטר ב' תפורסם בהמשך.

 **  על מפגשים בהם תתקיים דרישת נוכחות גם מבעלי פטור תצא הודעה בהמשך.

סמסטר א'

3.1

קולוקוויום פרשנות ותרבות

ד״ר אלה קליק (אוניברסיטת בר-אילן)

“Outer Space, Post digital History and High-resolution Aesthetics” 

חובת נוכחות לתלמידי כל השנים

10.01

קולוקוויום פרשנות ופסיכואנליזה

ד"ר יעל פרי הרצוביץ' (אוניברסיטת בר-אילן)

"טיפול נפשי במצב חירום לאומי כמקרה של אינטגרציה דיאלקטית"

 

17.1

קולוקוויום פרשנות ותרבות

פרופ׳ עדיה מנדלסון-מעוז (האוניברסיטה הפתוחה)

״לצלם/ לכתוב מלחמה: יורם קניוק וסוזן זונטג״

 

24.1

קולוקוויום פרשנות ותרבות

מפגש עם תלמידי שנה א

 

 

31.1

קולוקוויום פרשנות ופסיכואנליזה

ד"ר יעל שר-שלום מוכיח

"גופים בתהודה: התבוננות רייכיאנית וביואנרגטית במוסיקה"

 

7.2

 

 

14.2

קולוקוויום פרשנות ותרבות

פרופ׳ רות רונן (אוניברסיטת תל-אביב)

״חקירה פילוסופית של דחף המוות (בצל משבר האקלים)״

 

21.2

קולוקוויום פרשנות ופסיכואנליזה

פרופ' ענר גוברין (אוניברסיטת בר-אילן)

שיחה קבוצתית

 

28.2

 

 

6.3

קולוקוויום פרשנות ותרבות

פרופ' יורם שחר (אוניברסיטת רייכמן)

"חיבורה של הכרזת העצמאות"

 

13.3

קולוקוויום פרשנות ופסיכואנליזה

ד"ר חגית אלדמע (מכללת מנשר לאמנות)

"על טרגדיה של אובדן ואתיקה של חסר: בין אנטיגונה למדיאה"

 

 

 

 

 

 

 

  

תאריך עדכון אחרון : 02/01/2024