תכנית קולוקוויום תשפ"ד

מסגרת הקולוקוויום נועדה לייצר מקום מפגש ודיון של כלל הסטודנטים והסטודנטיות בתוכנית. במסגרת הקולוקוויום נפגשים הסטודנטים והסטודנטיות בערך אחת לשבועים עם חוקרים וחוקרות מתחומי דעת מגוונים לשמוע על עבודתם ולדון בה. הקולוקיום מאפשר לתלמידים ולתלמידות להתוודע למחקר איכותי במדעי הרוח ולהיחשף לאופני מחשבה שונים, ופרספקטיבות שיעשירו את המחקר וההתבוננות שלהם. יש שתי סדרות קולוקוויום המתקיימות לסירוגין:

- קולוקוויום כללי המיועד לכל התלמידות/ים ובסגל. מרכז הקולוקוויום: ד"ר דרור ינון. 

- קולוקוויום ייעודי לתלמידות/ים התמחות פסיכואנליזה ופרשנות. מרכזת הקולוקוויום: ד"ר יעל פרי-הרצוביץ.

הרצאות הקולוקוויום שלנו פתוחות לקהל הרחב ומהוות הזדמנות מצויינת עבור מתעניינים ומתעניינות להיחשף לנעשה בתוכנית.

כרזה

מרכז קולוקוויום פרשנות ותרבות – ד"ר דרור ינון

מרכזת קולוקוויום התמחות פרשנות ופסיכואנליזה– ד"ר יעל פרי הרצוביץ'

 

קולוקוויום פרשנות ותרבות

מטרת הקולוקוויום היא להעשיר את כיווני המחשבה המוצגים בפני הסטודנטים של התכנית מעבר למה שנלמד בקורסים המועברים בתכנית, לפתוח בפניהם אופקים חדשים באמצעות ההרצאות ולהתוודע למרצות ומרצים ולמגוון הנושאים והתחומים הקיימים במדעי האדם.

הנוכחות בקולוקוויום היא חובה לסטודנטים בתואר השני ולסטודנטים שנים א-ג בתואר השלישי.

קיימת דרישת כתיבה בה על כל הסטודנטיות והסטודנטים המשתתפים בקולוקוויום לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות, לפי בחירתם, הניתנות במשך השנה בקולוקוויום הכללי. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה. את התגובות יש לשלוח עד ליום ראשון שלאחר ההרצאה. התגובות ייקראו ויוחזרו לתיקון על פי ההערות. תגובות נבחרות יפורסמו בדף הפייסבוק של התכנית. אורך התגובה: 200-150 מילים. את התגובות יש לשלוח לד״ר אסף אוזן, עוזר ההוראה של הקולוקוויום.

קולוקוויום התמחות פרשנות ופסיכואנליזה

מטרת הקולוקוויום של התמחות פרשנות ופסיכואנליזה הנה להפגיש את הסטודנטים הלומדים בתכנית עם תחומי מחקר העוסקים בממשקיה של הפסיכואנליזה עם תחומי דעת נוספים. ההרצאות יעסקו במגוון נרחב של נושאים בינתחומיים וזיקתם לפסיכואנליזה ולגישות טיפוליות שונות. ההרצאות יינתנו ע"י מרצים מן הארץ ומן העולם, כמו גם בוגרי התכנית .

הנוכחות בקולוקוויום היא חובה לסטודנטים (מטפלים במקצועות בריאות הנפש) בתואר השני ולסטודנטים בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה שנים א -ג בתואר השלישי. חשוב לציין כי לאלו חובת הנוכחות, היא בנוסף לחובת נוכחות בקולוקוויום הכללי. כלל תלמידי התכנית לפרשנות ותרבות בתואר שני ובתואר שלישי מוזמנים להשתתף .

 

 **  על מפגשים בהם תתקיים דרישת נוכחות גם מבעלי פטור תצא הודעה בהמשך.