קורסי בחירה

 

* הריטואל: תיאורייה וביצוע ( הרצאה / סמינריון), פרופ׳ חזקי שוהם

* לשמוע קולות: איך חוקרים עם האוזניים ( הרצאה / סמינריון) ד״ר נדב אפל 

* המפנה האונטולוגי, יחסי חי צומח דומם (הרצאה / סמינריון) פרופ׳ תמר אלאור

* הדת: תיאוריה וחוויה ( הרצאה / סמינריון) פרופ׳ חזקי שוהם 

* תיאוריות מבט וראייה לא אנושית, (הרצאה/ סמינריון) ד״ר אלה קליק 

* תיאוריות דיגיטליות (הרצאה / סמינריון) יועבר באנגלית, ד״ר אלה קליק 

*  Society of Algorithms and Data Subjects (הרצאה / סמינריון) יועבר באנגלית פרופ׳ לירן רזינסקי וד״ר דניסה קארה (תוכנית STS).