מערכת שעות שנתית תשפ"א

 התוכנית לפרשנות ותרבות – מערכת תשפ"א

 

מתרגלים:

פרשנות השיח – גב' מיכל ולר

הרמנויטיקה – גב' יעל קנטי-יפה

קולקוויום + ריכוז רישום למסלול פסיכואנליזה – גב' יעל פרי-הרצוביץ'

קולקוויום + אתר ודף הפייסבוק – מר אסף אוזן

 

 

מס' קורס

שם מרצה

שם קורס

יום ג'

יום ד'

 

שיבוץ

27-110-01- ה

 

27-110-02 (הדרכה)

ד"ר ד. למברגר

פרשנות השיח

 

שיעור

חובה

12-8

סמסטר א

 

 

27-1441-01- ה

 

27-1442-01- ס

פרופ' ע. גוברין

היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים של רוע ושיפוט מוסרי

 

 שיעור וסמינר

10-12

 

 

זום

27-130-01

פרופ' ח. שוהם

סדנת דוקטורנטים

12-10

 

מ.ישראל-605, חדר 63

27-195-01

פרופ' ר. מירון

סדנת דוקטורנטים

12-10

 

מ.ישראל 605, חדר 14

27-1211-01- ה

 

27-1212-01- ס

 

פרופ' ר. מירון

פואטיקה, מציאות ואמת: דילתיי, היידגר וגאדמר

 

שיעור וסמינר

14-12

 

מ.ישראל 605, חדר 13

27-133-01

ד"ר ד. למברגר

סדנת דוקטורנטים

 

14-12

סמסטר א

 

 

27-174-01

פרופ' ע. גוברין

הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים

פסיכואנליטיים

 

חובה למסלול פסיכואנליזה

12-14

 

זום

27-1213-01 – ה

27-1220-01 - ס

ד"ר נ. אפל

אמנויות והשיח הביקורתי: מחשבה, הערכה ופעולה 

 

שיעור

14-12

 

מ.ישראל-605, חדר 14         

תואר שני:

27-115-01 – שנה א

27-115-02 (הדרכה)

 

27-121-01 – שנה ב'

27-121-02 (הדרכה)

 

27-1151-01 – שנה ג'

27-1151-02 (הדרכה)

 

27-1152-01 – שנה ד'

27-1152-02 (הדרכה)

 

27-1153-01 – שנה ה'

27-1153-02 (הדרכה)

 

תואר שלישי:

27-1154-01 – שנה א'

27-1154-02 (הדרכה)

 

27-1155-01 – שנה ב'

27-1155-02 (הדרכה)

 

27-1156-01 – שנה ג'

27-1156-02 (הדרכה)

 

27-1157-01 – שנה ד'

27-1157-02 (הדרכה)

 

27-1158-01 – שנה ה'

27-1158-02 (הדרכה)

פרופ' ח. שוהם

קולוקוויום

 

חובה

16-14

 

זום

תואר שלישי:
27-132-01 – שנה א'

27-132-02 (הדרכה)

 

27-1321-01 – שנה ב'

27-1321-02 (הדרכה)

 

27-1322-01 – שנה ג'

27-1322-02 – (הדרכה)

27-1323-01 – שנה ד'

27-1323-02 (הדרכה)

 

27-1324-01 – שנה ה'

27-1324-02 (הדרכה)

 

תואר שני:

שני מספרי קורסים נפתחו לטובת המעוניינים בקורס:

 

27-1325-01 – שנה א'

27-1325-02 (הדרכה)

 

27-1326-01 – שנה ב'

27-1326-02 (הדרכה)

 

ד"ר ת. כספי

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה

 

חובה למסלול פסיכואנליזה

16-14

 

זום

27-116-01

27-116-02 (הדרכה)

פרופ' ר. מירון

הרמנויטיקה

 

חובה

18-16

 

מ.ישראל 507, חדר 102

27-106-01

ד"ר ל. רזינסקי

סדנת דוקטורנטים

20-18

 

זום

27-1214-01- ה

 

27-1215-01- ס

 

ד"ר י. בנימיני

פרויד, יונג ולאקאן על התרבות והדת

 

שיעור וסמינר

20-16

סמסטר א

 

 

27-1216-01- ה

 

27-1217-01- ס

 

ד"ר י. בנימיני

פסיכואנליזה ושקיעת האבהות – פרויד עם לאקאן

 

שיעור וסמינר

20-16

סמסטר ב

 

זום

27-171-01

פרופ' ע. גוברין

סדנת דוקטורנטים

 

10-8

 

זום

27-1218-01

 

 

גב' א. שור-לוי

פרידה ונפרדות – עיון פסיכואנליטי-ספרותי

 

שיעור

 

12-10

סמסטר א

 

27-1219-01

 

גב' א. שור-לוי

דמיון, הסמלה ושפה במרחב הטיפולי

 

שיעור

 

12-10

סמסטר ב

זום

27-127-01

ד"ר ל. רזינסקי

תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם

 

חובה

 

12-10

זום

27-136-01- ה

 

27-1360-0- ס

ד"ר ל. רזינסקי

לחשוב את העכשיו, להבין את ההווה

שיעור וסמינר

 

14-12

זום

27-100-01

ד"ר ד. ינון

מבוא לתיאוריות ביקורתיות

 

חובה

 

16-12

סמסטר ב

מ.ישראל-605, 63

27-131-01

פרופ' ח. שהם

תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים

 

חובה

 

16-12

סמסטר א

 

27-1453-01

פרופ' ר. מירון וד"ר א. בן יצחק

כתיבה אקדמית באנגלית לתלמידי תואר שלישי בלימודי פרשנות ותרבות

 

18-16

סמסטר ב

זום

27-197-01

ד"ר ד. ינון

סדנת דוקטורנטים

 

18-16

סמסטר ב

זום