ד"ר נדב אפל

ד"ר
דוא"ל: 

קורסים

מבוא ללימודי תרבות

מאז הקמתו של "המרכז ללימודי תרבות עכשווית" באוניברסיטת ברמינגהם שבאנגליה בשנת 1964 הספיק תחום המחקר הצעיר של לימודי התרבות לעבור לא מעט תהפוכות. מייסדיו וממשיכי דרכם ראו בו קריאת השכמה לעולם אקדמי מקובע ומיושן והציעו, לשיטתם, חזון של מחקר בין-תחומי רדיקלי שאינו נרתע לא מעיסוק רציני בתרבות הפופולרית ולא מבחינה ביקורתית, חריפה וחסרת יראה של קאנון התרבות הגבוהה. מתנגדיהם, לעומת זאת, האשימו אותם לא פעם ברדידות, שרלטנות ופוליטיזציה של המחקר האקדמי, ואף טענו כי התחום כולו אינו אלא אופנה אינטלקטואלית זניחה וחולפת. היום, קרוב לחמישים שנה אחרי, ניכר כי, על יתרונותיהם וחסרונותיהם, כבר אי אפשר להתעלם מחשיבותם של לימודי התרבות והשפעתם על מדעי החברה והרוח.

בקורס זה נבקש לערוך היכרות עם החוקרים והתיאורטיקנים הבולטים של לימודי התרבות, החל מריצ'רד הוגארט וסטוארט הול שהחדירו את התחום לעולם האקדמי בשנות השישים, דרך דמויות כדיק הבדיג', אנג'לה מקרובי וג'ון פיסק שתרמו הן להתפתחותו התיאורטית והן להרחבת הפופולריות שלו בשנות השבעים והשמונים, ועד לחוקרים חשובים מן העשורים האחרונים כלורנס גרוסברג, שרה ת'ורנטון ומישל מאפזולי. נבחן את הביקורות שספגו לימודי התרבות לאורך השנים, את הפולמוסים השונים שהסעירו את התחום ואת השאלות השונות שאיתן התמודדו ומתמודדים חוקרי תרבות משנות השישים ועד לימינו. נדון, בין היתר, בשאלת הגדרתה של התרבות ומעמדה האפיסטמולוגי והאונטולוגי כמושא מחקר, בנושאים כגון חקר וביקורת התרבות הפופולרית, ניתוח תרבויות מעמד הפועלים, תרבויות צעירים ותתי-תרבויות, בשאלות של רלטיביזם תרבותי, מעמדו של הקאנון וההפרדה בין תרבות נמוכה וגבוהה, בסמיוטיקה של התרבות, בתיאוריות של תקשורת המונים והתקבלות של טקסטים, ביחסי תרבות וטכנולוגיה, חקר האינטרנט והתרבות הדיגיטלית, ועוד. הקורס ישלב בין קריאה בטקסטים תיאורטיים ומתודולוגיים, ניתוח וביקורת של טקסטים יישומיים ודיונים בתופעות תרבותיות קונקרטיות.

תחומי מחקר

מוזיקה פופולרית, תרבות פופולרית, תרבות צעירים, תיאוריה ביקורתית, היסטוריה של הילדות