הפורום הישראלי לפנומנולוגיה

תמונה מתוך מפגש הפורום הישראלי לפנומנולוגיה שהתקיים בתאריך 18.1.24
תאריך

מאז הוקם ״הפורום הישראלי לפנומנולוגיה״ הוא מצליח לייצר מפגשים מרתקים ומלאי תוכן. מיכל בוסתן, רכזת הפורום, פורסת עבורנו את חזון הפורום ומציגה סקירה מקיפה של פעילויותיו.

הפנומנולוגיה היא אחת המסורות הפילוסופיות המודרניות העשירות והמפותחות ביותר. החל מכינונה, בראשית המאה העשרים, נודעה השפעתה מרחיקת הלכת על ענפים שונים ואף מנוגדים של התרבות המערבית. ואולם הפנומנולוגיה איננה רק שיטה פילוסופית הנלמדת ונחקרת במחלקות לפילוסופיה. בנוסף, זוהי מתודה מדעית רבת עוצמה שיכולה לשמש כלי מתודולוגי יעיל בתחומים שונים של מדעי האדם.
 
הפורום הישראלי לפנומנולוגיה נוסד בשנת 2022 כבית לחוקרות ולחוקרים הרואים בהגות ובמתודה הפנומנולוגיות כלים להארת מגוון רחב של תופעות אנושיות וגשר עבור חקירות בין-תחומיות. המסגרת הייחודית היא פרי יוזמתה של פרופ' רוני מירון, המלמדת שנים רבות היבטים שונים של ההגות הפנומנולוגית, תוך בחינת זיקותיה לתחום ההרמנויטיקה שהתפתח לצידה. חלק בלתי נפרד בכינונו של הפורום מהווים תלמידי המחקר של התכנית לדורותיה שכתבו מחקרים פנומנולוגיים והרמנויטיים בגישה בין-תחומית. בעבודות החלוציות שנכתבו במסגרת התכנית והמוסיפות להיכתב בה מתממש הלכה למעשה חזונו של אדמונד הוסרל, אביה המייסד של הפנומנולוגיה, שראה בה תשתית יסודית בחקר תופעות אנושיות.

ברוח המסורת הפנומנולוגית, הרואה בחקירה הפילוסופית פעילות אנושית משותפת, חיה ותוססת, הפורום הישראלי לפנומנולוגיה משמש מסגרת לשיתופי פעולה בין חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות שונות במדעי האדם, ובסיס מקומי לשיתופי פעולה עם מרכזים-אחים ברחבי העולם. מטרתו של הפורום היא לקדם את החשיבה הפנומנולוגית בישראל, בין היתר באמצעות פיתוח אוצר של מילים שיטיבו לבטא את העושר הפנומנולוגי בשפה העברית, ולהרחיב את יישומיה לתחומי דעת שונים, בזירה האקדמית ואף מעבר לה.

מאז הקמתו, שימש הפורום כמסגרת אינטימית עבור חוקרים וחוקרות שוחרי דעת ותאווי עניין שמבקשים להעמיק בהגות ובמתודה הפנומנולוגיות. עשרות רבות של משתתפים התכנסו בשעת דמדומים, כמהים לשמוע הרצאות מפיהם של טובי החוקרים בתחום, למשל: הרצאותיה של פרופ' מירון מאוניברסיטת בר-אילן בנושא 'הרדוקציה הפנומנולוגית ובעיית העולם אצל הוסרל', ו'מבין-סובייקטיביות לקולקטיביות – הפנומנולוגיה של האנחנו'; הרצאתו של פרופ' דרור פימנטל מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בנושא 'שלילת השלילה או הרדוקציה של היידגר'; והרצאתה של ד"ר ליאור לוי מאוניברסיטת חיפה בנושא 'פנים ומסיכות – פאנון וסארטר על גבולות האנושי'.

הכרה בערכו הלא יסולא מפז של דיון פנומנולוגי שנסוב סביב מהותן של תופעות אנושיות, הובילה אותנו להתכנס גם בצוק העיתים של שנת 2024 למפגש שעסק ב'משבר ופנומנולוגיה'. במפגש זה זכינו לשמוע הרצאות מפיהם של פרופ' ירון סנדרוביץ' מאוניברסיטת תל-אביב, שבחן את קווי הדמיון וההבדלים בעמדותיהם של קאנט והוסרל ביחס לרעיון האידיאליזם הטרנסצנדנטלי, והרצאה נוספת שהתמקדה בשאלה מהו המשבר במדעים שאליו התכוון הוסרל בספרו 'משבר המדעים האירופיים והפנומנולוגיה הטרנסצנדנטלית' שאותה הובילה גב' גלית ענבר-ישראלי מאוניברסיטת תל-אביב.

השנה צפויים לנו שני מפגשים נוספים: בתאריך 7 במרץ 2024  יתקיים מפגש אמצע השנה שיתמקד בספרו של מרטין היידגר "מה נקרא לחשוב?" ויציע את נקודת מבטם של הדוברות והדוברים הבאים: פרופ' רוני מירון מאוניברסיטת בר-אילן, פרופ' דרור פימנטל מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ד"ר ליאת פרידמן מהאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ד"ר יעל קנטי-יפה מאוניברסיטת אריאל וגב' לילך לוין מאוניברסיטת בר-אילן.

 

פרטים לגבי מפגש הקיץ יימסרו בהמשך.

תאריך עדכון אחרון : 12/03/2024