הנחיות מחלקתיות לרישום לשנת תשפ"ד

אנא קראו את חובות השמיעה והירשמו בהתאם.
 

תואר שני   

קיימים שני מסלולים:  

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר (סטודנטים מצטיינים יוכלו להשתלב במהלך לימודיהם במסלול המשולב, בכפוף לעמידה בתנאי המסלול). 
 
מסלול ב' - ללא עבודת מחקר. 
      

מסלול א' (עם תזה)  

למי מיועד -  בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת.  

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה.  

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ותזה – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.  

חובות כלליים – קורסים בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז), כתיבת הצעת מחקר והגשת עבודת מחקר (תזה) כולל הגנה.  

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז) לפי הפירוט הבא:  

 1. הרמנויטיקה  
 1. פרשנות השיח  
 1. מבוא לתיאוריות ביקורתיות  
 1. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  
 1. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים 

קורסי בחירה – קורס בחירה אחד מתוך התוכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז).  

סמינריונים – סמינריון אחד מתוך התוכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז).  

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקוויום הכללי של התוכנית  במשך כל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקוויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה).  
מטלת כתיבה - תגובה קצרה לאחת ההרצאות פעם השנה. 

קוד תזה - בהיקף של 4 ש"ש (0 נ"ז). חובת רישום משנה ב' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מתוך הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר אילן בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית, לא יאוחר מתחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השניה.  

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.  

  

הערה: 

הסטודנטים החדשים נרשמים בשנה הראשונה למסלול ב' (ללא תזה).  

במסלול המחקרי יש שתי אפשרויות: 

1. לכתוב תזה. 

2. להתכונן למסלול המשולב ולכתוב הצעת מחקר לדוקטורט (למי שיעמדו בקריטריונים). 

בסוף השנה הראשונה סטודנטים המעוניינים יוכלו לעבור למסלול א' (עם תזה). 

  
הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.  

בחינת גמר  

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.  

ידיעת שפות 

אנגלית לתואר שני. (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).  
  
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.  

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראה בפרק המבוא).  

מלגות  

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתוכנית.  
 

 
  הצעת מחקר יש להגיש עד סוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 

   

מסלול ב' (ללא תזה)  

למי מיועד – בעלי תואר ראשון מאוניברסיטה מוכרת.  

תנאי קבלה – ציון סף בתואר ראשון בממוצע 85 וראיון קבלה.  

משך הלימודים – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליים – קורסים בהיקף של 18 ש"ש (36 נ"ז).  

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז) לפי הפירוט הבא:  

1. הרמנויטיקה  

2. פרשנות השיח  

3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  

4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  

5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים  

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה מתוך התוכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז).  

סמינריונים – 2 סמינריונים מתוך התוכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז).  

קולוקויום – חובת נוכחות בקולוקויום הכללי של התוכנית בכל שנות התואר (ניתן להשתתף גם בקולוקויום של תלמידי תואר שלישי בהתמחות פרשנות ופסיכואנליזה).  
מטלת כתיבה - תגובה קצרה לאחת ההרצאות פעם השנה. 

   
ידיעת שפות 

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).  

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא). 

מלגות  

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתוכנית.  
   

  

   

   

תואר שלישי (דוקטורט)  
   

 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות  
 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ותרבות  
 1. לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה  
 1. המסלול המשולב לדוקטורט  

   

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות  

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תיזה שסיימו לימודיהם בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות.  

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה  90, וראיון קבלה מטעם התוכנית.  

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליות – השלמת קורסי בחירה מתוך התוכנית  ומציאת מנחה עד לתחילת השנה השניה ללימודים.  

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה מתוך התוכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז)  עם ציון "עובר" ללא צורך בהגשת עבודה. במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתוכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 4 ש"ש של קורסי בחירה מחוץ לתוכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התוכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתוכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתוכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.חובות נוספות – נוכחות בקולוקויום המחלקתי הכללי בשנים א-ג של לימודי הדוקטורט.  על כל הסטודנטים והסטודנטיות המשתתפים בקולוקוויום הכללי לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות לפי בחירתם הניתנות במשך השנה. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה.  ל בנוסף, יש להירשם לסדנת דוקטורנטים מתחילת הלימודים לתואר כולל בשנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.  

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התוכנית ו/או מחוץ לתוכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.  

   

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ותרבות 

למי מיועד – בעלי תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.  

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה  90, וראיון קבלה מטעם התוכנית.  

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש (36 נ"ז) ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים.  

קורסי חובה – 5 קורסי חובה בהיקף של 10 ש"ש (20 נ”ז) לפי הפירוט הבא:  

1. הרמנויטיקה  

2. פרשנות השיח  

3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  

4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  

5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים  

קורסי בחירה – 3 קורסי בחירה מתוך התוכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז).  

תלמידי התמחות פרשנות ותרבות אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר על אחד מקורסי הבחירה (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) ובלבד שקורס זה נלמד בתוכנית.    

 • במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התוכנית לפרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתוכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 4 ש"ש של קורסי בחירה מחוץ לתוכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התוכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתוכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתוכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.  

סמינריונים – 1 סמינריון מתוך התוכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז).  

חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי בשנים א-ג של לימודי הדוקטורט.  על כל הסטודנטים והסטודנטיות המשתתפים בקולוקוויום לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות לפי בחירתם הניתנות במשך השנה. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה. בנוסף, יש להירשם לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.  

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התוכנית ו/או מחוץ לתוכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתיעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.  

   

 1. תואר שלישי לתלמידים שסיימו תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית – התמחות פרשנות ופסיכואנליזה  

למי מיועד –בעלי תואר שני עם תזה מחוץ לתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות במקצועות בריאות הנפש ומקצועות טיפוליים מאוניברסיטה מוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה  

תנאי קבלה – ממוצע ציונים לתואר שני 87, ציון תיזה  90, וראיון קבלה מטעם התוכנית.  

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – בהתאם לתקנון ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים.   

חובות כלליות – קורסים בהיקף 18 ש"ש (36 נ"ז) ומציאת מנחה עד תחילת השנה השניה ללימודים.  

קורסי חובה – 6 קורסי חובה בהיקף של 12 ש"ש (24 נ"ז) לפי הפירוט הבא:  

1. הרמנויטיקה  

2. פרשנות השיח  

3.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  

4. תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  

5. תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים  

 6. הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים    

קורסי בחירה – 2 קורסי בחירה מתוך התוכנית בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז).  

תלמידי התמחות פרשנות ופסיכואנליזה אשר הצעת המחקר שלהם הוגשה למזכירות, יקבלו ציון עובר על אחד מקורסי הבחירה (חובת נוכחות מבלי להגיש עבודה) ובלבד שקורס זה נלמד בתוכנית.     

* במקרים מיוחדים יאושר לתלמידי התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ללמוד חלק מקורסי הבחירה מחוץ לתוכנית בארבעה תנאים: (1) תכני הקורסים רלבנטיים ותורמים ישירות לנושא המחקר של התלמיד/ה. (2) יוכרו מקסימום 4 ש"ש של קורסי בחירה מחוץ לתוכנית. (3) רק באישור בכתב של ראש התוכנית לפני הרישום לקורסים שמחוץ לתוכנית. (4) החובות בקורסים מחוץ לתוכנית תלויות במרצה ובקורס הנלמד.סמינריונים – 1 סמינריון מתוך התוכנית בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז).חובות נוספות – נוכחות בקולוקיום המחלקתי הכללי ובקולוקויום פרשנות ופסיכואנליזה בשנים א-ג של לימודי הדוקטורט.  על כל הסטודנטים והסטודנטיות המשתתפים בקולוקוויום הכללי לכתוב תגובה קצרה לאחת ההרצאות לפי בחירתם הניתנות במשך השנה. על התגובה להיות מנוסחת כך שתכלול את הצגת נושא ההרצאה והטענה המרכזית שהובעה בה עם התייחסות ביקורתית מנומקת לתוכנה.  בנוסף, יש להירשם, לסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה לתואר ובמשך שנה אחת לאחר אישור הצעת המחקר.  

קוד דוקטורט – חובת רישום החל משנה א' ועד לסיום התואר.  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה מתאים מבין מורי התוכנית ו/או מחוץ לתוכנית בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מתחילת השנה השניה ללימודים.     

 1. המסלול המשולב לתואר שלישי 

למי מיועד – תלמידים מצטיינים שלומדים לתואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ומעוניינים לגשת לכתיבת דוקטורט מבלי לכתוב תיזה. תלמידים שימצאו מתאימים לאחר שתי שנות לימוד ואשר סיימו את כל מכסת הקורסים במסלול זה יגישו בקשת הארכה לשנה שלישית לתואר שני לצורך כתיבת הצעת מחקר לדוקטורט.. לאחר הגשת הצעת המחקר וסיום חובות השמיעה של התואר השני, יוכלו להירשם לתואר שלישי למסלול המשולב. עם אישור הצעת המחקר, יהפכו לתלמידים מן המניין לתואר שלישי ויגישו בקשה לסגירת התואר השני במסגרת המסלול המשולב.  

תנאי קבלה – תלמידים הלומדים במסלול לתואר שני עם תזה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות שהשיגו ממוצע ציונים של 90 בארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד בשנתם הראשונה לתואר השני, סה"כ  10 ש"ש (20 נ"ז). הציונים צריכים להתקבל לכל המאוחר עד יום הלימודים האחרון בסמסטר הראשון של השנה השניה, כלומר יש לדאוג להגשה בזמן ולא יאוחר מהיום הראשון של שנת הלימודים השניה. הממוצע הכללי צריך להיות 90 ומעלה בסך כל הקורסים 14 ש״ש (28 נ"ז) שנלמדו במהלך השנתיים של התואר השני. בנוסף, נדרש התלמיד להגיש הצעת מחקר לדוקטורט במהלך השנה השלישית.  

משך הלימודים ולוחות זמנים להגשת הצעת מחקר ודוקטורט – התלמידים ירשמו תחילה לתואר שני ללא תזה (מסיבות מנהליות בלבד) ולפני השנה השניה יעברו לתואר שני עם תיזה. בשנת הלימודים הראשונה ילמדו ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד, סה"כ 10 ש"ש (20 נ"ז) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. בשנה השניה ילמדו את יתרת הקורסים בהיקף של 4 ש״ש (קורס חובה חמישי וסמינריון שני) וישיגו ממוצע ציונים של 90 ומעלה. במהלך שנה זאת יקדישו את זמנם לחשיבה ולהבשלה של כיוון מחקר כולל חיפוש של מנחה מתאים. על התלמידים להגיש את הצעת המחקר לכל המאוחר עד סוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני.  

חובות כלליות – קורסים בהיקף 14 ש"ש (28 נ"ז) עד לתום שנת הלימודים השניה בתוכנית, הכוללים חמישה קורסי חובה, 10 ש״ש (20 נ"ז), ושני סמינריונים מתוך התוכנית בהיקף 4 ש״ש (8 נ"ז). לאחר קבלה לתואר שלישי במסלול המשולב, יש לקחת קורסים מתוך התוכנית בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז) ובהם חובת השתתפות בלבד ללא כתיבת עבודה וללא ציון מספרי (בקורסים שניתנים מחוץ למסגרת התוכנית – טיב הציון נתון לשיקול דעת המרצה). כמו כן חלה חובת המשך השתתפות במפגשי הקולוקוויום בהתמחויות השונות בשנים א-ג בתואר השלישי ורישום לסדנאות הדוקטורנטים החל מהשנה השלישית   תואר השני (שנת הגשת הצעת המחקר) ולאחריה במשך שנתיים עוקבות   

הערה – חשוב להקפיד על לוחות הזמנים: ארבעה קורסי חובה וסמינריון אחד,10 ש"ש (20 נ"ז) חייבים להילקח כבר בשנה הראשונה; סך כל הקורסים בהיקף של 14 ש"ש (28 נ"ז) חייבים להילקח עד סוף השנה השניה ללימודים ויש להשיג ציונים בקורסי השנה הראשונה לכל המאוחר עד היום האחרון של סמסטר א' של השנה השניה ללימודים (כלומר להגיש את המטלות לכל המאוחר עד ליום הראשון של שנת הלימודים השניה), ובכל הקורסים עד לסוף חופשת הקיץ של השנה השניה (התאריך הקובע הוא יום לפני תחילת שנת הלימודים הבאה).  

הנחיה – התלמיד ימצא מנחה בהתאם לנושא המחקר ובהתייעצות עם מורי החוג ו/או ראש התוכנית לא יאוחר מסוף סמסטר ב' של השנה השנייה ללימודים.  

הצעת מחקר – יש להגיש הצעת מחקר במהלך שנת הלימודים השלישית ולא יאוחר מסוף סמסטר ב' בשנה השלישית בתואר השני.  
 

הוראות לכתיבת עבודת הדוקטורט והצעת המחקר  

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים   

ידיעת שפות  

אנגלית לתואר שלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).    
  
המנחה בתיאום עם יו"ר הוועדה המחלקתית רשאי לחייב את המועמד ללמוד שפה זרה נוספת הנדרשת לביצוע עבודת המחקר.  

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר שלישי (ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים).    

מלגות  

תיבדק אפשרות למתן מלגות לסטודנטים על סמך מצוינותם והישגיהם בתוכנית.