סדנת מחקר isf - אינטגרציה בפסיכותרפיה כהכנסת אורחים