ציון לשבח על מצויינות בהוראה לתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות