ליאור גרנות השקת ספר.

ביום רביעי בשבוע שעבר שטנו על גלי המילים, השירה והנפש בהשקת ספרה של ד"ר ליאור גרנות: "כיצד מרפאת הביבליותרפיה? כתיבה, ילדות, שיר" (הוצאת פרדס ואונ' בר אילן, 2020). 

הספר מבוסס על עבודת הדוקטורט שכתבה ליאור בתוכנית בהנחייתה של ד"ר דורית למברגר, ועוסק באיכויות התרפויטיות הייחודיות של טקסטים ספרותיים לפי חלוקה לקטגוריות ספרותיות- טיפוליות וקישורן למבני עומק פסיכולוגיים, אשר עומדים, לטענת המחברת, בבסיסם. שפת השירה מקושרת לאזורים נפשיים בלתי ניתנים לתמלול ולאפשרות להביעם באמצעותה; ספרות ילדים בטיפול במבוגרים נקשרת למרחב הפוטנציאלי ולתנועה שמתאפשרת במפגש עמה בין ילדות לבגרות; וכתיבה בטיפול מקושרת לאפשרות לבטא, לגלות ולברוא באמצעותה את העצמי האמיתי. 

 

בהשקת הספר דיברו פרופ' חזקי שוהם, ד"ר עמית פכלר, ד"ר בעז שלגי, ד"ר מירב רוט, הסופרות יהודית קציר ואסתי ג.חיים - והפליגו עם מחשבותיהם שלהם על הספר, עם תנועות נפשיות ומחשבתיות שעורר הספר בתוכם - על טיפול וכתיבה, ספרות ילדים ושירה, ועל המשגות ומחשבות חדשות שעורר בהם הספר, ויצרו בדבריהם אדוות נוספות של מחשבה על ספרות ועל טיפול. את הערב ליווה בצלילים ובשירה המוזיקאי נתן סלור, שבשירתו הנוגעת הראה לנו כיצד "לפעמים הלילה הוא שירים". 

את הערב חתמה ד"ר ליאור גרנות במלים משלה על תנועתם המרפאת של הטקסטים, הן אלו הנכתבים והן אלו הנקראים ועל אפשרות המשחק שהמפגש עמם מאפשר לנפש.