הסדנה הראשונה למחקרים בתרבות חזותית

26/03/2007 - 09:00 - 27/03/2007 - 19:00

הסדנה השנתית הראשונה למחקרים בתרבות חזותית, היא יוזמה של קבוצת דוקטורנטיות, הלומדות בתכנית ללימודי פרשנות ולימודי המגדר באוניברסיטת בר-אילן ומכון כהן באוניברסיטת תל-אביב. קבוצה זו יחד עם ד"ר אריאלה אזולאי, אחת מהחוקרות המובילות בארץ בתחום ומרצה בתכנית לפרשנות, ופרופ' אירית רוגוף ראש המחלקה הראשונה בעולם ללימודים חזותיים בגולדסמית' קולג' באוניברסיטת לונדון, הציעה לערוך בפעם הראשונה באקדמיה בארץ סדנה מחקרית בעלת אופי חלוצי וייחודי ובהיקף שכזה.

הסדנה הציעה במה לחוקרים/ות צעירים/ות וותיקים/ות להצגת מחקרים רב-תחומיים, העוסקים בקשת רחבה של גישות מחקר רפלקטיביות וביקורתיות. המחקרים שהוצגו עסקו בקשרים המורכבים שבין מבט, גוף, מרחב, קול ומילה ובחינתם בזיקה לשאלות אתיות, אפיסטמולוגיות, והיסטוריוגרפיות. הסדנה למחקרים בתרבות חזותית היוותה מסגרת לדיון בינתחומי, לחילופי רעיונות ונקודות מבט של חוקרים ממגוון שדות שיח.

שני ימי הסדנה כללו כשלושים הרצאות אותן העבירו חוקרים וחוקרות, דוקטורנטים ודוקטורנטיות מחמש אוניברסיטאות בארץ. מגוון והיקף ההרצאות מעיד על העניין הגדול בתחום המחקר החזותי באקדמיה הישראלית ומצביע על פעילות מחקרית ענפה בתחום.

 

תחום הדיון של לימודי התרבות החזותית: תחום זה מציע בשנים האחרונות שדה עשיר וחדש למחקר בינתחומי. התחום מהווה סביבת פעולה למחקרים הבוחנים תהליכים חברתיים ותוצרים תרבותיים הניתנים למבט ממגוון של שדות. התבוננות בשדה הראייה מאפשרת לשאול שאלות על קשת רחבה של תופעות תרבותיות ובאמצעותן לפתוח פתח לדיון מרובד בעל אופי פרשני. שאלות המחקר השונות מתמקדות בסבך הקשרים ומערכות היחסים שבין טקסטים, ייצוגים ודימויים חזותיים לאלו המילוליים. המחקרים בוחנים תנאי ייצור ואופני ייצוג של תופעות חברתיות ותרבותיות ושל תוצרים חזותיים, וחושפים מערכי שיח ומודלים שונים של סובייקטיביות.

הקריאה החזותית הביקורתית מגלה סביבות חדשות ונוספות לפרשנות ולמחקר עבור אמנים/יות, פילוסופים/יות, חוקרים/ות ממדעי המדינה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה; היסטוריה, כלכלה, גיאוגרפיה, חוקרי/ות תולדות האמנות, הארכיטקטורה, הספרות, הלימודים הקוויריים ולימודי מיגדר ומיניות.

 

לצפייה בתוכניית הכנס