מסלול פסיכואנליזה ופרשנות

להרשמה

חובות הסטודנטים במסלול פסיכואנליזה ופרשנות הינן 19 שעות שנתיות, לפי החלוקה הבאה:

 

קורסי חובה:

1.      מבוא לתיאוריות ביקורתיות – שיעור (2 ש"ש)

2.      תיאוריות של תרבות: היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים – שיעור (2 ש"ש)

3.      הרמנויטיקה – שיעור (2 ש"ש)

4.      הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם: היבטים פסיכואנליטיים – שיעור (2 ש"ש)

5.      תיאוריה וביקורת מפסיכואנליזה ועד פוסט הומניזם

(2 ש"ש)

6.      פרשנות השיח – שיעור ותרגיל (3 ש"ש)

 

חובות נוספות:

1. חוץ מקורסי החובה, יילמדו שלושה קורסים מתוך התוכנית, לפי בחירת הסטודנטים. ניתן לקחת קורס בחירה גם במחלקות אחרות, או באוניברסיטאות אחרות בהתאם לתחומי המחקר של הסטודנטים ובלבד שהקורס הוא לתארים מתקדמים. למידת קורס כזה מותנית באישור ראש התכנית או ראש המסלול ובביצוע נוהל פרוצדוראלי במזכירות התוכנית.

2. נוכחות בקולוקוויום לאורך שנות הלימוד.

3. אחד משלושת קורסי הרשות חייב להיות סמינריון, במסגרתו יש להגיש עבודה סמינריונית.