מסלול פסיכואנליזה ופרשנות

להרשמה

תואר שלישי במסלול לפסיכואנליזה ופרשנות: (כולל מסלול השלמות)

קורסי חובה

1.מבוא לתיאוריות ביקורתיות  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

2.פרשנות השיח (הרצאה ותרגיל)  (2ש"ש) = 4 נ.ז.

3.הרמנויטיקה  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

4.תיאוריות של תרבות  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

5.הרמנויטיקה ופוסט מודרניזם היבטים פסיכואנליטיים  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

6.תיאוריה וביקורת , מפסיכואנליזה ועד פוסט-הומניזם  (2 ש"ש) = 4 נ.ז.

 

קולוקוויום למסלול פסיכואנליזה ופרשנות (חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר.)

סדנאת דוקטורנטים (חובה להרשם בכל שנה, במהלך כל שנות התואר. החל מהשנה השניה)

רישום לקוד דוקטורט – לתלמידי שנה ג' ומעלה

סה"כ  12 ש"ש = 24 נ.ז.

 

3 קורסי בחירה מהתכנית , סה"כ 6 ש"ש = 12 נ.ז.

(אחד מהם חייב להיות קורס המוגדר כסמינריון)

 

סה"כ דרישות לתואר 18 ש"ש = 36 נ.ז.

 

פטור באנגלית וקורסי יהדות – בהתאם לדרישות האוניברסיטה

 

חובות נוספים:

  1. תלמידי תואר שני בכל המסלולים - על הסטודנטים לקחת קורסי חובה בשנה הראשונה ובכל מקרה, את קורסי החובה יש לסיים בשנה השנייה ללימודי התואר השני.
  2. בכל המסלולים -  ניתן לקחת קורס בחירה גם במחלקות אחרות, בהתאם לתחומי המחקר של הסטודנטים ובלבד שהקורס הוא לתארים מתקדמים. הרישום לקורס זה מותנית  באישור ראש  התכנית או ראש המסלול.
  3. בכל המסלולים - נוכחות בקולוקוויום לאורך שנת הלימודים – חובה בכל שנות התואר.
  4. תלמידי תואר שלישי - חייבים בסדנת דוקטורטים מהשנה הראשונה, לאורך כל שנות התואר. תלמידי מסלול פסיכואנליזה חייבים בסדנת דוקטורנטים החל מהשנה השניה.