התפתחות ומגמות פרשנויות בדיני הנזיקין התלמודיים לאור מקרי פטור חריגים

שנה: 
תואר: 
סטודנט/ית: